. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis/Level:Fondradis
Numurs/Number:22.020
Nosaukums/Title:Kultūrizkglītības un nemateriālā mantojuma centrs
Adrese/Adress:Pils laukums 4, Rīga
Nozare: O92.32- Kultūras objektu darbība
Vēsture/History: 1945.gadā izveidoja Republikānisko Tautas mākslas namu (rīkojumdokumenta nav), kuru 1954.gadā pārdēvēja par E.Melngaiļa Tautas mākslas namu (rīkojumdokumenta nav). Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumu Nr.175 "Par izmaiņām dažu LPSR kultūras un mākslas iestāžu nosaukumos" E.Melngaiļa Republikāniskais Tautas mākslas un kultūras - izglītības darba zinātniski metodiskais centrs tika pārdēvēts par E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs (1). Atbilstoši kultūras ministra 1996.gada 22.februārī apstiprinātajam Latvijas Republikas Kultūras ministrijas E.Melngaiļa Tautas mākslas centra nolikumam, E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs ir valsts kultūras iestāde Kultūras ministrijas pakļautībā, kuras pamatuzdevums ir veidot valsts kultūrpolitiku tautas mākslas un kultūrizglītības darba jomā un koordinēt tās realizēšanu. E.Melngaiļa Tautas mākslas centra uzdevums ir sekmēt latviešu tautas neprofesionālās mākslas, tradīciju saglabāšanu un tālāku attīstību. Šī uzdevuma veikšanai Tautas mākslas centrs sniedz metodisku palīdzību kultūras iestādēm Latvijā, tautas mākslas kolektīviem un individuālajiem meistariem; sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām, folkloras, tautas lietišķās mākslas, amatnieku, foto, kinoamatieru biedrībām, pūtēju orķestru, amatieru teātru, koru asociācijām, deju federāciju un kultūras darbinieku savienību; organizē Dziesmu un Deju svētkus, festivālus, tautas mākslas skates, konkursus, tēlotājas un lietišķās mākslas izstādes; nodrošina mūzikas, horeogrāfijas un dramatisko darbu iegādi tautas mākslas žanru nepārtrauktai attīstībai, kā arī Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku sarīkošanai; organizē novadu kultūras darbinieku profesionālu apmācību; koordinē kultūras un tautas namu, klubu darbību Latvijā un sniedz tiem kvalificētu metodisko palīdzību; veicina starpvalstu sakarus un kontaktus tautas mākslas jomā. Tautas mākslas centru vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata kultūras ministrs(2). 1. LPSR AP un Valdības Ziņotājs.-1989
Identifikators/Identifier:LV_LVA_I 1-22.020
Fonds: Valsts aģentūra " Tautas mākslas centrs"


Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv