. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Arhīva dokumenti >> Meklēšana datubāzē >> Detalizējums

Līmenis:Fondradis
Numurs:11.040
Nosaukums:Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra, valsts aģentūra
Adrese:Maskavas 165, LV-1019, Rīga
Nozare: L75.11- Vispārīgā valsts dienestu darbība
Vēsture:Izveidota saskaņā ar LR MP 17.09.1991. lēmumu Nr 241"Par LR Hidrometeoroloģijas pārvaldes izveidošanu".Līdz 16.01.1996. pārvalde bija LR Satiksmes ministrijas pārraudzībā.Saskaņā ar MK 16.01.1996. noteikumiem Nr 22 "Par Valsts hidrometeorologijas pārvaldes pakļautību" pārvalde tiek nodota LR Vides aizsardzības un raģionālās attīstības ministrijas pakļautībā.Atbilstoši MK 03.09.1996.noteikumiem Nr 344 "Valsts hidrometeoroloģojas pārvaldes nolikums"un vēlākajiem šo noteikumu grozījumiem,pārvalde ir valsts institūcija,kas īsteno valsts politiku hidrometeoroloģijas jomā,veic hidrometeoroloģijas novērojumus un prognozes,kā rī sniedz attiecīgu informāciju. Funkcijas - veikt hidrometeoroloģisko novērojumu un prognozes, sniegt juridiskām un fiziskām personām vispārīgo hidrometeoroloģisko un vides kvalitātes informāciju, veidot vides kvalitātes informācijas fondu un nodrošināt vides datu iekļaušanu vienotā vides datu informācijas sistēmā. Saskaņā ar LR MK 2002.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.607 ar 2002.gada 1.decembri tika izveidota valsts aģentūra "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra". Aģentūra ir valsts iestādes "Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde" tiesību un saistību pārņēmēja. Aģentūra ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kura veic noteiktās funkcijas, lai īstenotu valsts politiku meteoroloģijas, klimatoloģijas, hidroloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesarņojuma ietekmes jomā. Pamatojoties uz Publisko aģentūru likumu, Ministru kabineta 2004.gada 29.septembra rīkojumu Nr.713 un saskaņā ar Vides ministrijas 2004.gada 1.novembra rīkojumu Nr.352 Aģentūra tika reorganizēta un uz tās bāzes un Latvijas vides aģentūras, Valsts ģeoloģijas dienesta bāzēm ar 2004.gada 1.decembri izveidota valsts aģentūra "Latvijas vides un meteoroloģijas aģentūra".
Identifikators/GV  kods:LV_LVA_I 0-11.040
Fondradis: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Fonds: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv