. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Augstākā Padome un Latvijas Republikas Augstākā Padome. LV_LVA_F 290

Fondraži:
 • Augstākā Padome, LV_LVA_I 0-01.001.1
 • Apakšfondi:
 • Latvijas PSR Augstākā Padome, LV_LVA_F 290_A 1
 • Latvijas Republikas Augstākā Padome, LV_LVA_F 290_A 2
 • Sērijas:
 • Tautas deputātu padomju jautājumu nodaļa un Centrālā vēlēšanu komisija, LV_LVA_F 290_S2
 • Sekretriāts, LV_LVA_F 290_S3
 • Uzskaites saraksti:
 • Protokolu daļa, LV_LVA_F290_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pavēles, stenogrammas, vēstules, LV_LVA_F290_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Saraksti, personu lietas, LV_LVA_F290_US1p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā daļa, LV_LVA_F290_US1s,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Juridiskā daļa, LV_LVA_F290_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Juridiskā daļa - apžēlošanas lietas, LV_LVA_F290_US2a
 • Juridiskā daļa - uz nāvi notiesāto apžēlošanas lietas, LV_LVA_F290_US2b
 • Informācijas un statistikas daļa, deputātu darba jautājumu nodaļa, LV_LVA_F290_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vispārējā nodaļa, kadri, LV_LVA_F290_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F290_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāva lietas, LV_LVA_F290_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Apbalvojumu daļa, LV_LVA_F290_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sekretariāts, LV_LVA_F290_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Protokolu daļa, LV_LVA_F290_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Protokolu un vispārējā daļa, LV_LVA_F290_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pastāvīgās un citas komisijas, LV_LVA_F290_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Frakcijas, LV_LVA_F290_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sociāli ekonomisko jautājumu nodaļa, LV_LVA_F290_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kancelejas organizatoriskā daļa, LV_LVA_F290_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Parlamenta deputātu un viesu apkalpošanas daļa, LV_LVA_F290_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F290_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F290_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valsts valodas centrs - iedzīvotāju vēstules par latviešu valodas statusu, LV_LVA_F290_US11a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lēmumi, dekrēti, sarakste, izraksti no protokoliem u.c.- atslepenotie dokumenti., LV_LVA_F290_US1c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latvijas Republikas Augstākās Padomes komisijas savāktie Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa personas dokumenti, LV_LVA_F290_US11b,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • LPSR ADMINISTRATĪVĀ SADALĪJUMA IZMAIŅAS, LV_LVA_F 290_A1_L2917
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par papildinājumiem dekrētā par tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju, LV_LVA_F 290_A2_L12
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L1
 • Gada atskaite (paskaidrojuma raksts), LV_LVA_F 290_A5_L2
 • Atskaite par 1.pusgadu, LV_LVA_F 290_A5_L3
 • Palīgsaimniecības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L4
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L5
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L6
 • Palīgsaimniecības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L7
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L8
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L9
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L10
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L11
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L12
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L13
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L14
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L15
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L16
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L17
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L18
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L19
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L20
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L21
 • Gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L22
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L23
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L24
 • Štatu saraksts 1945., 1947., 1948., 1959. gadiem, LV_LVA_F 290_A5_L25
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L26
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L27
 • Palīgsaimniecības štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L28
 • Štatu saraksts un budžeta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L29
 • Štatu saraksts un ārpusbudžeta līdzekļu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L30
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L31
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L32
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L33
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L34
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L35
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L36
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L37
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L38
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L39
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L40
 • Štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L41
 • Izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L42
 • Kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L43
 • Kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L44
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēkas kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L45
 • Tāmes un sarakste PSRS Augstākās Padomes par vēlēšanu finansēšanu, LV_LVA_F 290_A5_L46
 • Kapitālā remonta kopsavilkuma tāme, LV_LVA_F 290_A5_L47
 • LPSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L48
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L49
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L50
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L51
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L52
 • Gada izdevumu tāmes un štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L53
 • Gada izdevumu tāmes un štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L54
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L55
 • Gada izdevumu tāmes un štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L56
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L57
 • Tāmju projekti, LV_LVA_F 290_A5_L58
 • Dokumenti un tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L59
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu uzskaitījuma projekta sastādīšanas dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L60
 • Plāna projekta sastādīšanas dokumenti un ceturkšņa izdevumu uzskaitījums, LV_LVA_F 290_A5_L61
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L62
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L63
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L64
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L65
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L66
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L67
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L68
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L69
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L70
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L71
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L72
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L73
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L74
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L75
 • Tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L76
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L77
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L78
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L79
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L80
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L81
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L82
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L83
 • 6. tipogrāfijas bilance, LV_LVA_F 290_A5_L84
 • Bilance un rīkojumi, LV_LVA_F 290_A5_L85
 • Atskaites un ordeņu un medaļu piešķiršanas akti, LV_LVA_F 290_A5_L86
 • Ordeņu pasniegšanas protokoli un ordeņu dokumentu bojāto veidlapu akti, LV_LVA_F 290_A5_L87
 • Apbalvojumu pasniegšanas dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L88
 • Ordeņu un medaļu pasniegšanas protokoli, LV_LVA_F 290_A5_L89
 • Akti un apkopotās ziņs par zaudējumiem, ko nodarījuši vācu - fašistiskie uzbrucēji, LV_LVA_F 290_A5_L90
 • Vasarnīcu īpašuma nodošanas un pieņemšanas akti, LV_LVA_F 290_A5_L91
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija Lietu pārvaldes pieņemšanas - nodošanas akts (ar pielikumiem) uz 1.janvāri, LV_LVA_F 290_A5_L92
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija Lietu pārvaldes lietu nodošanas akts (ar pielikumiem) biedr. Sikko E.A. biedr. Pašuškevičam, LV_LVA_F 290_A5_L93
 • 2. Sasaukuma 4.sesijas Budžeta komisijas dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L94
 • 2. Sasaukuma 5.sesijas Budžeta komisijas dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L95
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L96
 • Vietējo Darbļaužu deputātu padomju vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L97
 • LPSR tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 1.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L98
 • LPSR tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 2.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L99
 • LPSR tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 3.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L100
 • LPSR tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L101
 • Vietējo Darbļaužu deputātu padomju vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L102
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 1.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L103
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 2.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L104
 • Tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L105
 • Vietējo padomju vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L106
 • Tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L107
 • Vietējo padomju vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L108
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L109
 • Tautas tiesu vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L110
 • Vietējo padomju vēlēšanu grāmatvedības dokumenti, LV_LVA_F 290_A5_L111
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 1.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L112
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu grāmatvedības dokumenti - 2.daļa, LV_LVA_F 290_A5_L113
 • Sarakste ar Finansu ministriju par līdzekļu izmantošanu PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu rīkošanā, LV_LVA_F 290_A5_L114
 • Sarakste ar iestādēm un organizācijām materiāli - tehniskās apgādes un sakaru līdzekļu jautājumos saistībā ar LPSR Augstākās Padomes vēlēšanām, LV_LVA_F 290_A5_L115
 • Sarakste un izziņas par LPSR Augstākās Padomes jubilejas sesiju, LV_LVA_F 290_A5_L116
 • LPSR Augstākās Padomes sesiju dokumentu izdošana, LV_LVA_F 290_A5_L117
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L119
 • Atskaites par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L120
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L121
 • Vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L122
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L123
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L124
 • Galvenā grāmata, LV_LVA_F 290_A5_L125
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija ēku kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L126
 • Kopsavilkuma tāme par zemes gabala labiekārtošanu Jūrmalā, Lielupē 1.līnijā 19, LV_LVA_F 290_A5_L127
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes projekts 1963.gadam, LV_LVA_F 290_A5_L128
 • Grāmatvedības gada atskaite par tāmes izpildi 1964.gadā, LV_LVA_F 290_A5_L129
 • Grāmatvedības gada atskaite par tāmes izpildi 1965.gadā, LV_LVA_F 290_A5_L130
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības gada atskaite par tāmes izpildi 1964.gadā, LV_LVA_F 290_A5_L131
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības gada atskaite par tāmes izpildi 1965.gadā, LV_LVA_F 290_A5_L132
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L133
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L134
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L135
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L136
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L137
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L138
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L139
 • Vietējo padomju un LPSR tautas tiesu rajonu (pilsētas) tautas tiesnešu vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L140
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L141
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L142
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L143
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L144
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija galvenā grāmata, LV_LVA_F 290_A5_L145
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu galvenā grāmata, LV_LVA_F 290_A5_L146
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija galvenā grāmata, LV_LVA_F 290_A5_L147
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu galvenā grāmata, LV_LVA_F 290_A5_L148
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija objektu kapitālā remonta tāme, LV_LVA_F 290_A5_L149
 • Kapitālā remonta tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L150
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L151
 • Valdības vasarnīcu (Lielupe, Baltezers) izdevumu tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L152
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L153
 • Valdības vasarnīcu (Lielupe, Baltezers) izdevumu tāmes projekts, LV_LVA_F 290_A5_L154
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L155
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L156
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L157
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L158
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L159
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L160
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L161
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L162
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L163
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L164
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L165
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L166
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L167
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L168
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L169
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L170
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L171
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L172
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L173
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L174
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L175
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L176
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L177
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L178
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L179
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L180
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L181
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L182
 • Latvijas PSR vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L183
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L184
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L185
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L186
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L187
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L188
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L189
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L190
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L191
 • Latvijas PSR Tautas tiesu rajonu (pilsētas) tautas tiesnešu vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L192
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L193
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksti, LV_LVA_F 290_A5_L194
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L195
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L196
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L197
 • Grāmatvedības gada atskaite par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L198
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L199
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L200
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L201
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L202
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L203
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L204
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L205
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L206
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L207
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L208
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L209
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L210
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L211
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L212
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L213
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L214
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L215
 • Latvijas PSR rajona, pilsētas, ciematu un ciemu darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L216
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L217
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L218
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L219
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L220
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L221
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L222
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L223
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L224
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L225
 • Grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L226
 • Grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L227
 • Grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L228
 • Grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L229
 • Grāmatvedības gada pārskats par izdevumu tāmes izpildi, LV_LVA_F 290_A5_L230
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L231
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L232
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L233
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L234
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas grāmatvedības gada atskaite, LV_LVA_F 290_A5_L235
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L236
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L237
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L238
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L239
 • Atskaite par darba spēka un darba algas fondu, LV_LVA_F 290_A5_L240
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L241
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L242
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L243
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L244
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija gada izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L245
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L246
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L247
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L248
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L249
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija valdības vasarnīcu uzturēšanas gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L250
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes un vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L251
 • Latvijas PSR Tautas tiesu rajonu (pilsētu) tautas tiesnešu vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L252
 • Vietējo darbaļaužu deputātu padomju vēlēšanu rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L253
 • PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu rīkošanas Latvijas PSR izdevumu tāmes, LV_LVA_F 290_A5_L254
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L255
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L256
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L257
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L258
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes sesiju rīkošanas izdevumu tāme, LV_LVA_F 290_A5_L259
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L260
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L261
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L262
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L263
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts, LV_LVA_F 290_A5_L264
 • Attaisnojošie dokumenti par PSRS Augstākās padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumiem, LV_LVA_F 290_A5_L265
 • Attaisnojošie dokumenti par PSRS Augstākās padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumiem, LV_LVA_F 290_A5_L266
 • Attaisnojošie dokumenti par PSRS Augstākās padomes vēlēšanu rīkošanas izdevumiem, LV_LVA_F 290_A5_L267
 • Dekrētu kopijas, LV_LVA_F 290_A4_L1
 • Lietu saraksts, LV_LVA_F 290_A4_L2
 • Rīkojumi, LV_LVA_F 290_A4_L3
 • LPSR Tautas Komisāru Padomes dekrētu projekti (Augstākās Padomes Prezidijam), LV_LVA_F 290_A4_L3
 • Prezidija vadošo un citu darbinieku saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L4
 • Latvijas PSR pagastu un apriņķu saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L5
 • Prezidija pavēles un rīkojumi, LV_LVA_F 290_A4_L6
 • Prezidija pavēles un rīkojumi, LV_LVA_F 290_A4_L7
 • Vispārējās nodaļas plāni un atskaites, LV_LVA_F 290_A4_L8
 • Latvijas PSR un PSRS Augstāko Padomju deputātu saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L9
 • Prezidija darbinieku saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L10
 • Latvijas PSR Augstākās Padomjes Prezidija sekretariāta juridiskās daļas pagaidu nolikums, LV_LVA_F 290_A4_L11
 • Latvijas PSR Augstākās Padomjes Prezidija sekretariāta sēžu protokoli, LV_LVA_F 290_A4_L11
 • Prezidija lietu klasifikatori, LV_LVA_F 290_A4_L12
 • Prezidija rīkojumi, LV_LVA_F 290_A4_L13
 • Vispārējās nodaļas plāni un atskaites, LV_LVA_F 290_A4_L14
 • Atskaites par personālsastāvu, LV_LVA_F 290_A4_L15
 • Prezidija sekretariāta sēžu protokoli, LV_LVA_F 290_A4_L16
 • Vispārējās nodaļas nolikums un plāni, LV_LVA_F 290_A4_L17
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija nolikums par LPSR Augstākās Padomes Prezidija dienesta struktūru un LPSR Augstākās Padomes Prezidija darbinieku saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L17
 • Prezidija štatu saraksti un darbinieku saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L18
 • Atskaites par personālsastāvu - speciālistiem, LV_LVA_F 290_A4_L19
 • Latvijas PSR un PSRS Augstāko Padomju deputātu saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L20
 • Latvijas PSR un PSRS Augstāko Padomju deputātu saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L21
 • Prezidija štatu saraksti un darbinieku saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L22
 • Vispārējās nodaļas un darba plāni, LV_LVA_F 290_A4_L23
 • Prezidija sekretariāta sēžu protokoli, LV_LVA_F 290_A4_L24
 • Prezidija rīkojumi un lietu pārvaldes priekšnieka pavēļu kopijas, LV_LVA_F 290_A4_L25
 • Prezidija rīkojumi un lietu pārvaldes priekšnieka pavēļu kopijas, LV_LVA_F 290_A4_L26
 • Vispārējās nodaļas darba plāni, LV_LVA_F 290_A4_L27
 • Vispārējās nodaļas darba plāni, LV_LVA_F 290_A4_L28
 • Latvijas PSR un PSRS Augstāko Padomju deputātu saraksti, LV_LVA_F 290_A4_L29
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes speciālās pavēles, LV_LVA_F 290_A4_L29
 • Prezidija lietu pārvaldes priekšnieka pavēļu un sekretariāta rīkojumu kopijas, LV_LVA_F 290_A4_L30
 • Vispārējās nodaļas darba plāni, LV_LVA_F 290_A4_L31
 • Prezidija pavēļu un sekretariāta rīkojumu kopijas, LV_LVA_F 290_A4_L32
 • Vispārējās nodaļas darba plāni, LV_LVA_F 290_A4_L33
 • Vispārējās nodaļas darba plāni, LV_LVA_F 290_A4_L34
 • Prezidija lietu pārvaldes priekšnieka pavēļu un sekretariāta rīkojumu kopijas, LV_LVA_F 290_A4_L35
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L350
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L351
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L352
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L353
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte - Varone" piešķiršanu un Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmumu noraksti par ieteikšanu goda nosaukuma "Māte - Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L354
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L355
 • Protokoli un atskaites par ordeņa "Mātes slava" un medaļas "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L356
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L357
 • Protokoli par PSRS Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L358
 • Protokoli un atskaites par medaļu "Ļeņingradas 250 gadu atcerei" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L359
 • Ziņas par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L360
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L361
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L362
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L363
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L364
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L365
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L366
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukumu krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L367
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L368
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L369
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L370
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L371
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L372
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L373
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par gada nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L374
 • Protokoli un atskaites par ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L375
 • Protokoli un atskaites par ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L376
 • Protokoli un atskaites par ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L377
 • Protokoli un atskaites par ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L378
 • Protokoli un atskaites par ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L379
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L380
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L381
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L382
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L383
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L384
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L385
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L386
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L387
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L388
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L389
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L390
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L391
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L392
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L393
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L394
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L395
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L396
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L397
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L398
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L399
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L400
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L401
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L402
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L403
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L404
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L405
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L406
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L407
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L408
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L409
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L410
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L411
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L412
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L413
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu (jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L414
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L415
 • Protokoli un atskaites par medaļu "Ļeņingradas 250 gadu atcerei" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L416
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L417
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L418
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L419
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L420
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L421
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L422
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L423
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L424
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L425
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L426
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L427
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L428
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L429
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L430
 • Protokoli par PSRS Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L431
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L432
 • Protokoli un atskaites par medaļu "Ļeņingradas 250 gadu atcerei" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L433
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L434
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L435
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija Dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L436
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L437
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L438
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L439
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L440
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstās Padomes Prezidija Goda rakstu , Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L441
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstās Padomes Prezidija Goda rakstu , Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L442
 • Protokoli un atskaites par medaļu "Ļeņingradas 250 gadu atcerei" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L443
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L444
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L445
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L446
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L447
 • Protokoli un atskaites PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L448
 • Protokoli un atskaites PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L449
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L450
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L451
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L452
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L453
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L454
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L455
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L456
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L457
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (jubilejas medaļa; lēmums no 27.03. un 07.05.- vadošie), LV_LVA_F 290_A7_L458
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Alūksnes raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L459
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Balvu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L460
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Bauskas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L461
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Valkas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L462
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Valmieras raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L463
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Ventspils raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L464
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Gulbenes raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L465
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Daugavpils raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L466
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Dobeles raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L467
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Jelgavas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L468
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Jelgavas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L469
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Krāslavas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L470
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Kuldīgas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L471
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Liepājas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L472
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Limbažu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L473
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Ludzas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L474
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Madonas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L475
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Ogres raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L476
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Preiļu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L477
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rēzeknes raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L478
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L479
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Saldus raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L480
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Stučkas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L481
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Talsu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L482
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Tukuma raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L483
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Cēsu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L484
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Ventspils raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L485
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Daugavpils pils. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L486
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Jelgavas pils. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L487
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Liepājas pils. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L488
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rēzekne, jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L489
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Jūrmala, jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L490
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Kirova raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L491
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Kirova raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L492
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Kirova raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L493
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Ļeņina raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L494
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Ļeņingradas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L495
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Maskavas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L496
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Maskavas raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L497
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Oktobra raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L498
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Oktobra raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L499
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Oktobra raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L500
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Proletāriešu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L501
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Proletāriešu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L502
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Proletāriešu raj. jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L503
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (lēmums no 11.08., 04.12.1970 un 18.02.1971 g. par noraidīšanu), LV_LVA_F 290_A7_L504
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (lēmums no 11.09.1970, 04.12.1970 un 18.02.1971 g.), LV_LVA_F 290_A7_L505
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L506
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L507
 • Protokoli un atskaites par medaļu "Ļeņingradas 250 gadu atcerei" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L508
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L509
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L510
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L511
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L512
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L513
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L514
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L515
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L516
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L517
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L518
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L519
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L520
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L521
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L522
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L523
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L524
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L525
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L526
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L527
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L528
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L529
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L530
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L531
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai, LV_LVA_F 290_A7_L532
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L533
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Kirova raj. 1970.g. 7.maija lēmums. Jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L534
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Rīgas pils. Maskavas raj. 1970.g. 7.maija lēmums. Jubilejas medaļa), LV_LVA_F 290_A7_L535
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L536
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L537
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L538
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L539
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L540
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L541
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L542
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L543
 • Protokoli par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L544
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava"un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L545
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstkās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L546
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L547
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L548
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L549
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L550
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L551
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L552
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L553
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L554
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L555
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L556
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L557
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L558
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L559
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L560
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L561
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L562
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L563
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L564
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L565
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L566
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L567
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L568
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L569
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L570
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L571
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L572
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L573
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L574
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L575
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L576
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (Darba veterāns), LV_LVA_F 290_A7_L577
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L578
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L579
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L580
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L581
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L582
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L583
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L584
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L585
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L586
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L587
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L588
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L589
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L590
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L591
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L592
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L593
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L594
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L595
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L596
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L597
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L598
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L599
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L600
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L601
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L602
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L603
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L604
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L605
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L606
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Alūksnes raj.-Limbažu raj.), LV_LVA_F 290_A7_L607
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Ludzas raj.-Cēsu raj.), LV_LVA_F 290_A7_L608
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Ventspils raj.-Jūrmalai), LV_LVA_F 290_A7_L609
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Kirova raj.-Ļeņingradas raj.), LV_LVA_F 290_A7_L610
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Oktobra raj.-Proletāriešu raj.), LV_LVA_F 290_A7_L611
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" Augstākās Padomes Prezidija, Centr. Komitejas, Ministru Padomes, Pilsētas komitejas Tautas kontroles, arodbiedrību darbinieki), LV_LVA_F 290_A7_L612
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L613
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L614
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L615
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L616
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L617
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Māttes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L618
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L619
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L620
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L621
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L622
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L623
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L624
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L625
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L626
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L627
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L628
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L629
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L630
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L631
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L632
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L633
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L634
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L635
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L636
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociākistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L637
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L638
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L639
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L640
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Alūksnes raj.-Cēsu raj.), LV_LVA_F 290_A7_L641
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Ventspils-Jūrmalai), LV_LVA_F 290_A7_L642
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi" no Kirova raj.-Ploretāriešu raj.), LV_LVA_F 290_A7_L643
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L644
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L645
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L646
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L647
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L648
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L649
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L650
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L651
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu (medaļa "Darba veterāns"), LV_LVA_F 290_A7_L652
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L653
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L654
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L655
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L656
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L657
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegsanu, LV_LVA_F 290_A7_L658
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L659
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L660
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L661
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L662
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L663
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L664
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L665
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L666
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L667
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L668
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L669
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L670
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L671
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L672
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L673
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L674
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu ("Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi"), LV_LVA_F 290_A7_L675
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L676
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L677
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L678
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošans jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L679
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L680
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L681
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L682
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L683
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L684
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L685
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L686
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L687
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L688
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L689
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L690
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L691
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L692
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L693
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu ("Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi"), LV_LVA_F 290_A7_L694
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L695
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L696
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L697
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L698
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L699
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L700
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L701
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L702
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu ("Lielā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi"), LV_LVA_F 290_A7_L703
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L704
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L705
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L706
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L707
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L708
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrēti par Sociālistiskā Darba Varoņa goda nosaukuma piešķiršanu, par apbalvošanu ar PSRS ordeņiem un medaļām un saraksti PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanai (noraksti), LV_LVA_F 290_A7_L709
 • PSRS Augstākās Padomes Prezidija dekrētu noraksti par goda nosaukuma "Māte Varone" piešķiršanu, LV_LVA_F 290_A7_L710
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L711
 • Protokoli un atskaites par PSRS ordeņu un medaļu pasniegšanu ("Līelā Tēvijas kara uzvaras 30 gadi"), LV_LVA_F 290_A7_L712
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L713
 • Protokoli un atskaites par ordeņu "Mātes slava" un medaļu "Mātes medaļa" pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L714
 • Protokoli par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu, Latvijas PSR goda nosaukuma krūšu nozīmju pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L715
 • Atskaites un ziņojumi par daudzbērnu māšu apbalvošanu un apbalvojumu pasniegšanu, LV_LVA_F 290_A7_L716
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes Prezidiju apbalvošanas jautājumos, LV_LVA_F 290_A7_L717
 • Latvijas PSR Tautas Saeimas un 25.08.1940. izveidotās LPSR Augstākās Padomes 2.ārkārtējās sesijas sēžu stenogrammas Anotācija: LPSR Konstitūcija, pieņemta LPSR Tautas Saeimā, LV_LVA_F 290_A1a_L1
 • LPSR Augstākās Padomes 2.sesijas sēžu stenogrammas, LV_LVA_F 290_A1a_L2
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēti. , LV_LVA_F 290_A1a_L3
 • Darbaļaužu apsveikuma vēstules un telegrammas Latvijas Tautas Saeimai sakarā ar padomju valsts pasludināšanu un Latvijas pievienošanos PSRS. , LV_LVA_F 290_A1a_L4
 • Savienoto republiku valdības, darbaļaužu sapulču apsveikuma vēstules un telegrammas sakarā ar nozīmīgajiem notikumiem LPSR dzīvē , LV_LVA_F 290_A1a_L5
 • Pagaidu nolikuma projekts par LPSR Augstākās Padomes Prezidija sekretariātu un Lietu pārvaldi. LPSR Augstākās Padomes Prezidija informācijas un statistikas nodaļas struktūru projekts , LV_LVA_F 290_A1a_L6
 • Dokumenti par gatavošanos PSRS Augstākās Padomes vēlēšanām (instrukcijas, ziņas, saraksti u.c.) , LV_LVA_F 290_A1a_L7
 • Vēlēšanu komisiju pilnvaroto ziņojumi par PSRS Augstākās Padomes vēlēšanu sagatavošanas gaitu , LV_LVA_F 290_A1a_L8
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija pārstāvja ziņojums par braucienu uz Minsku ar nolūku iepazīties ar Baltkrievijas PSR Augstākās Padomes Prezidija pārvaldes sistēmas darbu , LV_LVA_F 290_A1a_L9
 • Apriņķu un pilsētu izpildkomiteju saraksti. Deputātu saraksti. Republikānisko un vietējo avīžu saraksti. , LV_LVA_F 290_A1a_L10
 • Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par vietējo izpildkomiteju darbu. Atskaite par LPSR Augstākās Padomes deputātu darbu no 1941.gada 5.aprīļa līdz 5.maijam, LV_LVA_F 290_A1a_L11
 • Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par pagastu izpildkomiteju darbu. (atskaites, ziņojumi, saraksti u.c.), LV_LVA_F 290_A1a_L12
 • LPSR Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par Aizputes apriņķa Aizputes pilsētas, LV_LVA_F 290_A1a_L13
 • LPSR Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par Bauskas apriņķa izpildkomiteju darbu., LV_LVA_F 290_A1a_L14
 • LPSR Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par Valkas apriņķa pilsētu un pagastu izpildkomiteju darbu., LV_LVA_F 290_A1a_L15
 • LPSR Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par Valmieras un Valkas apriņķu un pagastu izpildkomiteju darbu., LV_LVA_F 290_A1a_L16
 • LPSR Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par Jelgavas apriņķa un pagastu izpildkomiteju darbu., LV_LVA_F 290_A1a_L17
 • LPSR Augstākās Padomes deputātu ziņojumi par Madonas apriņķa un pagastu izpildkomiteju darbu., LV_LVA_F 290_A1a_L18
 • Instrukcijas projekts par LPSR pilsētu un pagastu izpildkomiteju pastāvīgo komisiju darbu., LV_LVA_F 290_A1a_L19
 • LPSR Augstākās Padomes un LPSR Augstākās Padomes Prezidija štatu saraksts uz 1941.gada 1.ceturksni, LV_LVA_F 290_A1a_L20
 • LPSR Augstākās Padomes Prezidija budžets uz 1940.gadu, LV_LVA_F 290_A1a_L21
 • Nolikums (kopja) par Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes organizācijas daļu, LV_LVA_F 290_A1a_L22
 • Vecais apraksts, LV_LVA_F 290_A1a_L23
 • Vecais apraksts, LV_LVA_F 290_A1a_L24
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L136
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L137
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L144
 • 1990. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Amo -Zīl , LV_LVA_F 290_A6_L146
 • 1991. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Ale - Reč , LV_LVA_F 290_A6_L147
 • 1991. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Ruk - Zla , LV_LVA_F 290_A6_L148
 • 1992. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Api -Jud , LV_LVA_F 290_A6_L149
 • 1992. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Kal - Pri , LV_LVA_F 290_A6_L150
 • 1992. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Pun -Zāl , LV_LVA_F 290_A6_L151
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Ada - Bar , LV_LVA_F 290_A6_L152
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Bau - Blū , LV_LVA_F 290_A6_L153
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Bog - Cīr , LV_LVA_F 290_A6_L154
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Carj -Ērg , LV_LVA_F 290_A6_L155
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Eve - Gre , LV_LVA_F 290_A6_L156
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Gri - Joa , LV_LVA_F 290_A6_L157
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Jol - Kei , LV_LVA_F 290_A6_L158
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Kin-Kup , LV_LVA_F 290_A6_L159
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Kus - Lie , LV_LVA_F 290_A6_L160
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Lin - Mat , LV_LVA_F 290_A6_L161
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Mat -Ozo , LV_LVA_F 290_A6_L162
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Ped -Pri , LV_LVA_F 290_A6_L163
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Pri -Rut , LV_LVA_F 290_A6_L164
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Rut - Son , LV_LVA_F 290_A6_L165
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Spa - Šav , LV_LVA_F 290_A6_L166
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Šev - Uga , LV_LVA_F 290_A6_L167
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Upe - Viš , LV_LVA_F 290_A6_L168
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Vīt - Zie , LV_LVA_F 290_A6_L169
 • 1993. g. atbrīvoto darbinieku personas lietas Zie - Zvi , LV_LVA_F 290_A6_L170
 • Edmunda Johansona personas lieta, LV_LVA_F 290_A6_L171
 • Pāvila Saksa personas lieta, LV_LVA_F 290_A6_L172
 • 1990. gada 18. marta tautas deputātu vēlēšanās ievēlēto Latvijas PSR tautas deputātu uzskaites kartītes Ābi - Kli , LV_LVA_F 290_A6_L173
 • 1990. gada 18. marta tautas deputātu vēlēšanās ievēlēto Latvijas PSR tautas deputātu uzskaites kartītes Kod - Žuk, LV_LVA_F 290_A6_L174
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata , LV_LVA_F 290_A6_L135
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L138
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L139
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L140
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L141
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L142
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēļu grāmata, LV_LVA_F 290_A6_L143
 • Augstākās Padomes Prezidija lietu pārvaldnieka pavēles , LV_LVA_F 290_A6_L145
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par Černobiļas atomelektrostacijā notikušās avārijas seku likvidēšanas dalībnieku apbalvo­šanu ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Goda rakstu 26.dec., LV_LVA_F290_US10_L1538


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv