. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija. LV_LVA_F 611

Fondraži:
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija, LV_LVA_I 0-10.001.1
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija, LV_LVA_611
 • Uzskaites saraksti:
 • Sekretariāts,Administratīvi saimnieciskā daļa,Austrumu un rietumu ražošanas teritoriālās pārvaldes,agrotehnikas un meliorācijas,lopkopības,kadru,veterinārā,plānošanas un ekonomikas pārvaldes,finansu un lauksaimniecības daļas,centrālā grāmatvedība., LV_LVA_F611_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zemes ierīcības pārvalde, LV_LVA_F611_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sekretariāts, LV_LVA_F611_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plānošana un ekonomikas pārvalde, LV_LVA_F611_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Agrotehnikas un meliorācijas pārvalde, LV_LVA_F611_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mehanizācijas pārvalde, LV_LVA_F611_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kolhozu organizēšanas liietu pārvalde, LV_LVA_F611_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lopkopības pārvalde, LV_LVA_F611_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Veterinārā pārvalde, LV_LVA_F611_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zirgaudzēšanas pārvalde, LV_LVA_F611_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lopbarības sagādes pārvalde, LV_LVA_F611_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehnisko kultūru un augu un dārzeņu audzēšanas galvenā inspekcija, LV_LVA_F611_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zinātnes,propogandas un vadošās pieredzes ieviešanas pārvalde, LV_LVA_F611_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mācību iestāžu pārvalde, LV_LVA_F611_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Darba un darba algas pārvalde, LV_LVA_F611_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plānošanas un finansu pārvalde, LV_LVA_F611_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Centrālā grāmatvedība, LV_LVA_F611_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F611_US18,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F611_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F611_US2p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F611_US1s
 • Zemes ierīcības pārvalde, LV_LVA_F611_US2a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sovhozu galvenā pārvalde, LV_LVA_F611_US20,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lauksaimniecības mehanizācijas un elektrifikācijas galvenā pārvalde, LV_LVA_F611_US21,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sēklkopības un zemkopības galvenā pārvalde, LV_LVA_F611_US22,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Juridiskā daļa, LV_LVA_F611_US24,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tautas kontroles grupa, LV_LVA_F611_US25,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ķimizācijas pārvalde, LV_LVA_F611_US26,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Iedzīvotāju pārvietošanas no viensētām uz ciematiem organizācijas pārvalde, LV_LVA_F611_US27,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Drošības tehnikas un darba aizsardzības daļa, LV_LVA_F611_US28,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Galvenā valsts lauksaimniecības tehnikas pārraudzība, LV_LVA_F611_US29,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Budžeta iestāžu centrālā grāmatvedība, LV_LVA_F611_US30,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kapitālās celtniecības galvenā pārvalde, LV_LVA_F611_US31,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Graudu kultūru un zāļu sēklu šķirņu ražošanas pārvalde, LV_LVA_F611_US32,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lopbarības ražošanas pārvalde, LV_LVA_F611_US33,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sovhozu un kolhozu rūpniecības starpsaimniecību kooperēšanās un agrorūpnieciskās integrācijas pārvalde, LV_LVA_F611_US34,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Republikāniskais dispečeru dienests, LV_LVA_F611_US35,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība, LV_LVA_F611_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • LPSR zemes bilance, zemes fonds, kolhozu un valsts saimniecību laistāmās platības, LV_LVA_F611_US23,  Skatīt aprakstu pdf formātā


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv