. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
VEF un no tās atdalītie uzņēmumi. LV_LVA_F 754

Apakšfondi:
 • Valsts akciju sabiedrība "VEF", LV_LVA_F 754_A 1
 • Valsts uzņēmums "VEF-Amatnieks", LV_LVA_F 754_A 2
 • Valsts akciju sabiedrība "VEF Instrumentu rūpnīca", LV_LVA_F 754_A 3
 • Valsts akciju sabiedrība "VEF-Tranzistors", LV_LVA_F 754_A 4
 • Valsts akciju sabiedrība "Komutācijas tehnikas rūpnīca "VEF-KT"", LV_LVA_F 754_A 5
 • Sērijas:
 • Plānu - ekonomiskā daļa, LV_LVA_F 754_S6
 • Finansu daļa, LV_LVA_F 754_S3
 • Tehniskās apmācības daļa, LV_LVA_F 754_S4
 • Darba un darba algas daļa, LV_LVA_F 754_S5
 • Eksporta piegādes daļa, LV_LVA_F 754_S1
 • Racionalizācijas un izgudrojumu birojs, LV_LVA_F 754_S2
 • Galvenā tehnologa daļa, LV_LVA_F 754_S13
 • Galvenā enerģētiķa daļa, LV_LVA_F 754_S9
 • Kapitālās celtniecības daļa, LV_LVA_F 754_S10
 • Īpašais konstruktoru -tehnoloģiskais birojs, LV_LVA_F 754_S11
 • Realizācijas daļa, LV_LVA_F 754_S12
 • Izmēģinājumu stacija, LV_LVA_F 754_S7
 • Speciālā celtniecības montāžas pārvalde, LV_LVA_F 754_S8
 • Radiouztvērēji, LV_LVA_F 754_S1
 • Sakaru aparatūra, LV_LVA_F 754_S2
 • Transportlīdzekļi, LV_LVA_F 754_S3
 • Sadzīves elektrotehnika, LV_LVA_F 754_S4
 • Uzskaites saraksti:
 • Rīkojumi,paziņojumi,instrukcijas,sarakste, LV_LVA_F754_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F754_US1s
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F754_US2p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plānu un ekonomikas daļa, LV_LVA_F754_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vadība, LV_LVA_F754_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ražošanas daļa, LV_LVA_F754_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Darba un darba algas daļa, LV_LVA_F754_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Speciālais konstruktoru birojs, LV_LVA_F754_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Izgudrojumu un racionalizācijas birojs, LV_LVA_F754_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Finansu daļa, LV_LVA_F754_US`9
 • Tehnisko pētījumu daļa, LV_LVA_F754_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Galvenā mehāniķa daļa, LV_LVA_F754_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskās kontroles daļa, LV_LVA_F754_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kapitālās celtniecības daļa, LV_LVA_F754_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskās drošības daļa, LV_LVA_F754_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F754_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskās apmācības daļa, LV_LVA_F754_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Galvenā grāmatvedība, LV_LVA_F754_US18,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dzīvokļu komunālā daļa, LV_LVA_F754_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Realizācijas daļa, LV_LVA_F754_US20,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Galvenā tehnologa daļa, LV_LVA_F754_US21,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Galvenā enerģētiķa daļa, LV_LVA_F754_US22,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ārējo tehnisko sakaru un piegādes daļa, LV_LVA_F754_US23,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Skaitļošanas informācijas daļa, LV_LVA_F754_US24,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Projektu dokumentācija, LV_LVA_F754_US25,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru dokumentācija, LV_LVA_F754_US26,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru dokumentācija, LV_LVA_F754_US27,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Patentu informācijas daļa, LV_LVA_F754_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vadība,kvalitātes d.,ekonomikas labor.,kadru d.,darba un darba algas d.,racionalizācijas un izgudr.d.,kap.celtniec.d.,galv.tehnologa,enerģētikas d.,konstr.tehnol.d., LV_LVA_F754_US28,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Racionalizācijas un izgudrojumu birojs, LV_LVA_F754_US29,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US1v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US2v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US3v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US4v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US5v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US6v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US7v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US8v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumntācija, LV_LVA_F754_US9v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US10v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US11v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Konstruktoru tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US12v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zinātniski tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US13v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Projektu dokumentācija, LV_LVA_F754_US14v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Specdaļa,pavēles,rīkojumi,sarakste, LV_LVA_F754_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F754_US28p
 • Zinātniski tehniskā patentu dokumentācija, LV_LVA_F754_US30,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Izgudrojumu dokumentācija, LV_LVA_F754_US15v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Specdaļa-izmēģinājumu protokoli,akti,sarakste, LV_LVA_F754_US1b,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Valsts Rekonstrukcijas-ekspluatācijas centra "VEF-REC" zinātniski tehniskā dokumentācija, LV_LVA_F754_US16v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Direktora pavēles, rīkojumi, lēmumi, protokoli, sarakste u.c., LV_LVA_F754_US31,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par darba līguma izbeigšanu, algu saraksti, darbinieku saraksti, LV_LVA_F754_US32p
 • Atskaites par saimniecisko darbību, kases dokumenti, saimnieciskie līgumi, akti, inventarizācijas saraksti u.c., LV_LVA_F754_USĪsl.
 • Dokumenti par "VEF - Amatnieks" administratīvo vēsturi, statūti, grāmatvedības pārskati, virsgrāmata, paskaidrojumi u.c., LV_LVA_F754_US33,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par "VEF instrumentu rūpnīca" administratīvo vēsturi, dokumenti par privatizāciju, līgumi ar ārvalstu partneriem, sarakste, grāmatvedības un finansu dokumenti u.c., LV_LVA_F754_US34,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par "VEF - Tranzistors" , administratīvo vēsturi, privatizācijas noteikumi, direktora un prezidenta pavēles, sēžu protokoli, līgumi, sarakste, grāmatvedības pārskati u.c., LV_LVA_F754_US35,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par "VEF - KT" administratīvo vēsturi, bilance, grāmatvedības un finansu pārskati, pārbaudes akti, inventarizācijas dokumenti u.c., LV_LVA_F754_US36,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kases grāmata, inventarizācijas akti, dokumenti par noliktavu materiālu kustību u.c., LV_LVA_F754_USĪsl.Nr.1
 • Kases dokumenti, muitas deklarācijas, dokumenti par naudas apgrozibu u.c., LV_LVA_F754_USĪsl.Nr.2
 • Saimnieciskie līgumi, pārskati, bilances, inventarizācijas akti u.c., LV_LVA_F754_USĪsl.Nr.3
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F754_US37,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Atsevišķu "VEF" ražotās radioaparatūras katalogs, LV_LVA_F 754_A26_L119
 • Atsevišķu ""VEF"" ražotās rsakaru aparatūras katalogs, LV_LVA_F 754_A26_L120
 • Atsevišķu ""VEF"" ražoto izstrādājumu katalogs, LV_LVA_F 754_A26_L121
 • Trīsfāzu un vienfāzes transformatori. Kopskats un mezgli, LV_LVA_F 754_A26_L122
 • Reostati. Kopskats., LV_LVA_F 754_A26_L123
 • Galda svari līdz 15 kg un 2 kg . Kopskats , mezgli, LV_LVA_F 754_A26_L124
 • Decimālsvari līdz 200kg. Kopskats , detaļas, LV_LVA_F 754_A26_L125
 • Olu svari. Kopskats., LV_LVA_F 754_A26_L126
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Kopsakts., LV_LVA_F 754_A26_L127
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 1. sējums, LV_LVA_F 754_A26_L128
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 2. sējums, LV_LVA_F 754_A26_L129
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 3. sējums, LV_LVA_F 754_A26_L130
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 4. sējums, LV_LVA_F 754_A26_L131
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 5 sējums, LV_LVA_F 754_A26_L132
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 6 sējums, LV_LVA_F 754_A26_L133
 • Ceļarullis, seštonnīgs. Mezgli, detaļas. 7 sējums, LV_LVA_F 754_A26_L134
 • Ceļa greideris. Kopskats, LV_LVA_F 754_A26_L135
 • Dzelzceļa staciju informācijas tablo aprīkojums. Kopskats, mezgli, detaļas., LV_LVA_F 754_A26_L136
 • Oscilogrāfs. Elektriskā shēma, LV_LVA_F 754_A26_L137
 • Koka stumbru numurētājs. Kopskats, mezgli, LV_LVA_F 754_A26_L138
 • Rūpnīcas "VEF" gaismas izkārtne. Kopskats, mezgli, detaļas., LV_LVA_F 754_A26_L139
 • Kūdras rakšanas mašīna. Kopskats, detaļas., LV_LVA_F 754_A26_L140
 • Elektriskais torņa pulkstenis.. Kopskats, mezgli, detaļas., LV_LVA_F 754_A26_L141
 • Rūpnīcas "VEF" veikala gaismas izkārtne. Montāžas shēma, LV_LVA_F 754_A26_L142
 • Aeroģenerators. Mezgli, detaļas, LV_LVA_F 754_A26_L143
 • Kabatas lukturīši. Kopskats, LV_LVA_F 754_A26_L144
 • 16 mm kinoprojektors. Kopskats, LV_LVA_F 754_A26_L145
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 1.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L146
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 2.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L147
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 3.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L148
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 4.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L149
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 5.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L150
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 6.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L151
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 7.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L152
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 8.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L153
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 9.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L154
 • 16 mm kinoprojektors. Mezgli, detaļas. 10.sējums, LV_LVA_F 754_A26_L155
 • Kinoiekārtu pastiprinātāji. Principiālā elektriskās shēmas. Pieslēgšanas shēmas., LV_LVA_F 754_A26_L156
 • Laringofons. Kopskats, detaļas., LV_LVA_F 754_A26_L157


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv