. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo". LV_LVA_F 839

Fondraži:
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo", LV_LVA_839
 • Uzskaites saraksti:
 • Kanceleja,plānu ekonomiskā d.,finansu d.,grāmatvedība,kadru d.,tehniskās apmācības d.,tehn.drošības d.,kap.celtn.d.,adimin. saimn.d.,tautas kontr.gr., LV_LVA_F839_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F839_US1s
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F839_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F839_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā dokumentācija, LV_LVA_F839_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Pielikums Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2003.gada 18.jūnija protokolam - Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" 2002.gada pārskats un neatkarīgo revidentu ziņojums (latviešu valodā) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5308
 • Pielikums Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2003.gada 18.jūnija protokolam - Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" 2002.gada pārskats un neatkarīgo revidentu ziņojums (angļu valodā) 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5309
 • Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Padomes lēmumi un sēžu protokoli 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5312
 • Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Padomes lēmumi un sēžu protokoli. 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5313
 • Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Padomes lēmumi un sēžu protokoli , LV_LVA_F 839_A1_L5314
 • VAS "Latvenergo" Padomes lēmumi un sēžu protokoli 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5315
 • VAS "Latvenergo" Padomes lēmumi un sēžu protokoli. 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5316
 • VAS "Latvenergo" Padomes lēmumi un sēžu protokoli. 3. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5317
 • Sarakste ar valsts pārvaldes institūcijām u.c. juridiskām personām pamatdarbības jautājumos , LV_LVA_F 839_A1_L5318
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5319
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5320
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 3. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5321
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 4. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5322
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5323
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli . 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5324
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli . 3. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5325
 • Valdes lēmumi un sēžu protokoli. Pielikums VAS "Latvenergo" Valdes 2002.gada 18.jūnija lēmumam Nr.126/26 - Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas konkursa nolikums. 4.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5326
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5328
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli . 7. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5329
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli . 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5330
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli . 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5331
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli . 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5332
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5333
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5334
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5335
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5336
 • VAS "Latvenergo" Valdes lēmumi un sēžu protokoli. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5337
 • VAS "Latvenergo" Valdes pieņemto lēmumu saraksts , LV_LVA_F 839_A1_L5338
 • VAS "Latvenergo" Valdes pieņemto lēmumu saraksts, LV_LVA_F 839_A1_L5339
 • VAS "Latvenergo" Valdes pieņemto lēmumu saraksts, LV_LVA_F 839_A1_L5340
 • Atskaites VAS "Latvenergo" Padomei un Akcionāru pilnsapulcei par Valdes darbību , LV_LVA_F 839_A1_L5341
 • Atskaites VAS "Latvenergo" Padomei un Akcionāru pilnsapulcei par Valdes darbību , LV_LVA_F 839_A1_L5342
 • Atskaites VAS "Latvenergo" Padomei un Akcionāru pilnsapulcei par Valdes darbību. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5343
 • Atskaites VAS "Latvenergo" Padomei un Akcionāru pilnsapulcei par Valdes darbību. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5344
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) 1.sējums Nr. 1-150 , LV_LVA_F 839_A1_L5345
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) . 2. sējums Nr. 151-226, LV_LVA_F 839_A1_L5346
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) . 3. sējums Nr. 227-324 , LV_LVA_F 839_A1_L5347
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) 1.sējums Nr. 1-58 , LV_LVA_F 839_A1_L5348
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) . 2. sējums Nr. 59-84 , LV_LVA_F 839_A1_L5349
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) . 3. sējums Nr. 85-136 , LV_LVA_F 839_A1_L5350
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) . 4. sējums Nr. 137-193 , LV_LVA_F 839_A1_L5351
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) 1.sējums Nr. 1-77 , LV_LVA_F 839_A1_L5352
 • VAS " Latvenergo" pamatdarbības rīkojumi. (Oriģināli) . 2. sējums Nr. 78-163 , LV_LVA_F 839_A1_L5353
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" norādījumi. (Oriģināli) , LV_LVA_F 839_A1_L5354
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" norādījumi., LV_LVA_F 839_A1_L5355
 • (Oriģināli), LV_LVA_F 839_A1_L5356
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" lēmumi par resursu izmantošanu. (Oriģināli) 1.sējums Nr. 1-185 , LV_LVA_F 839_A1_L5357
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" lēmumi par resursu izmantošanu. (Oriģināli) . 2.sējums Nr. 186-377, LV_LVA_F 839_A1_L5358
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" lēmumi par resursu izmantošanu. (Oriģināli) . 1.sējums Nr.1-199, LV_LVA_F 839_A1_L5359
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" lēmumi par resursu izmantošanu. (Oriģināli) . 2.sējums Nr. 200-332 , LV_LVA_F 839_A1_L5360
 • Valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" lēmumi par resursu izmantošanu. (Oriģināli). 3.sējums Nr. 333-469 , LV_LVA_F 839_A1_L5361
 • VAS "Latvenergo" filiāļu direktoru sanāksmju protokoli (oriģināli) , LV_LVA_F 839_A1_L5362
 • VAS "Latvenergo" filiāļu direktoru sanāksmju protokoli (oriģināli), LV_LVA_F 839_A1_L5363
 • VAS "Latvenergo" filiāļu direktoru sanāksmju protokoli (oriģināli), LV_LVA_F 839_A1_L5364
 • Operatīvo apspriežu protokoli. (oriģināli) , LV_LVA_F 839_A1_L5365
 • Operatīvo apspriežu protokoli. (oriģināli), LV_LVA_F 839_A1_L5366
 • Operatīvo apspriežu protokoli. (oriģināli), LV_LVA_F 839_A1_L5367
 • VAS "Latvenergo" norādījumu, reģistrācijas žurnāls. , LV_LVA_F 839_A1_L5368
 • VAS "Latvenergo" norādījumu, reģistrācijas žurnāls. , LV_LVA_F 839_A1_L5369
 • VAS "Latvenergo" pamatdarbības rīkojumu reģistrācijas žurnāls. , LV_LVA_F 839_A1_L5370
 • VAS "Latvenergo" pamatdarbības rīkojumu reģistrācijas žurnāls. , LV_LVA_F 839_A1_L5371
 • VAS "Latvenergo" zīmogu un spiedogu paraugu uzskaites žurnāls , LV_LVA_F 839_A1_L5372
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5374
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5375
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5376
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5377
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5378
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5379
 • Sarakste ar LR Satversmes aizsardzības biroju, LR Saeimu, LR Ministru kabinetu un LR Valsts kontroli par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5380
 • Sarakste ar LR Satversmes aizsardzības biroju, LR Saeimu, , LV_LVA_F 839_A1_L5381
 • LR Ministru kabinetu un LR Valsts kontroli , LV_LVA_F 839_A1_L5382
 • Sarakste ar Rīgas Domi un LR pilsētu un rajonu pašvaldībām par enerģētikas jautājumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5383
 • Sarakste ar Rīgas Domi un LR pilsētu un rajonu pašvaldībām par enerģētikas jautājumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5384
 • Sarakste ar LR ministrijām par enerģētikas jautājumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5385
 • Sarakste ar LR ministrijām par enerģētikas jautājumiem., LV_LVA_F 839_A1_L5386
 • Sarakste ar LR ministrijām par enerģētikas jautājumiem., LV_LVA_F 839_A1_L5387
 • Sarakste ar likumsargājošām institūcijām juridiskajos jautājumos (Iekšlietu ministrija, Prokuratūra, Tiesa ) , LV_LVA_F 839_A1_L5388
 • Sarakste ar likumsargājošām institūcijām juridiskajos jautājumos (Iekšlietu ministrija, Prokuratūra, Tiesa ) , LV_LVA_F 839_A1_L5389
 • Sarakste ar valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" filiālēm par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5390
 • Sarakste ar valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" filiālēm , LV_LVA_F 839_A1_L5391
 • par enerģētikas jautājumiem, LV_LVA_F 839_A1_L5392
 • Sarakste ar LR uzņēmumiem un organizācijām par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5393
 • Sarakste ar LR uzņēmumiem un organizācijām par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5394
 • Sarakste ar LR uzņēmumiem un organizācijām par enerģētikas jautājumiem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5395
 • Sarakste ar LR uzņēmumiem un organizācijām par enerģētikas jautājumiem. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5396
 • Sarakste ar valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" Padomi un pilnvarniekiem par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5397
 • Sarakste ar valsts akciju sabiedrības " Latvenergo" , LV_LVA_F 839_A1_L5398
 • Padomi un pilnvarniekiem par enerģētikas jautājumiem, LV_LVA_F 839_A1_L5399
 • Sarakste ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5400
 • Sarakste ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju , LV_LVA_F 839_A1_L5401
 • par enerģētikas jautājumiem, LV_LVA_F 839_A1_L5402
 • Struktūrvienību nolikumi, galvenie darbības virzieni. Oriģināli. , LV_LVA_F 839_A1_L5403
 • Darba vietu (amatu) apraksti. Oriģināli. , LV_LVA_F 839_A1_L5404
 • Darba vietu (amatu) apraksti. Oriģināli., LV_LVA_F 839_A1_L5405
 • Darba vietu (amatu) apraksti. Oriģināli., LV_LVA_F 839_A1_L5406
 • Analītiskais materiāls (pārskats) par personālsastāvu , LV_LVA_F 839_A1_L5407
 • Tehnisko apspriežu protokoli , LV_LVA_F 839_A1_L5408
 • Tehnisko apspriežu protokoli , LV_LVA_F 839_A1_L5409
 • Tehnisko apspriežu protokoli par energosistēmas attīstības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5410
 • Zinātniski tehniskās padomes sēžu protokoli un lēmumi , LV_LVA_F 839_A1_L5411
 • VAS "Latvenergo" standartizācijas programma , LV_LVA_F 839_A1_L5412
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu ražošanas un pašizmaksas gada plāni , LV_LVA_F 839_A1_L5413
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada pārskats par produkciju. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5414
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada pārskats par produkciju. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5415
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada pārskats par produkciju , LV_LVA_F 839_A1_L5416
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada pārskats par produkciju , LV_LVA_F 839_A1_L5417
 • VAS "Latvenergo" sistēmas un sadales tīklu filiāļu elektroenerģijas realizācijas gada plāni (tīklā nodotā elektroenerģija, zudumi, realizētā elektroenerģija, realizācijas summa) , LV_LVA_F 839_A1_L5418
 • VAS "Latvenergo" sistēmas un sadales tīklu filiāļu elektroenerģijas realizācijas gada plāni (tīklā nodotā elektroenerģija, zudumi, realizētā elektroenerģija, realizācijas summa), LV_LVA_F 839_A1_L5419
 • VAS "Latvenergo" sistēmas un sadales tīklu filiāļu elektroenerģijas realizācijas gada plāni (tīklā nodotā elektroenerģija, zudumi, realizētā elektroenerģija, realizācijas summa), LV_LVA_F 839_A1_L5420
 • Energosistēmas gada kopsavilkuma atskaite "Lietotājiem realizētā elektroenerģija pa lietotāju grupām" , LV_LVA_F 839_A1_L5421
 • Energosistēmas gada kopsavilkuma atskaite , LV_LVA_F 839_A1_L5422
 • "Lietotājiem realizētā elektroenerģija pa lietotāju grupām", LV_LVA_F 839_A1_L5423
 • Grāmatvedības atskaite "Izziņa par realizēto enerģiju un saņemto apmaksu" Energosistēmas gada kopsavilkuma atskaite , LV_LVA_F 839_A1_L5424
 • Grāmatvedības atskaite "Izziņa par realizēto enerģiju un saņemto apmaksu" , LV_LVA_F 839_A1_L5425
 • Energosistēmas gada kopsavilkuma atskaite, LV_LVA_F 839_A1_L5426
 • Gada kopsavilkuma atskaite par elektroenerģijas resursiem un to sadalījumu , LV_LVA_F 839_A1_L5427
 • Gada kopsavilkuma atskaite par elektroenerģijas resursiem un to sadalījumu, LV_LVA_F 839_A1_L5428
 • Gada kopsavilkuma atskaite par elektroenerģijas resursiem un to sadalījumu, LV_LVA_F 839_A1_L5429
 • Sarakste ar valsts institūcijām par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5430
 • Sarakste ar valsts institūcijām par enerģētikas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5431
 • Sarakste ar valsts institūcijām par enerģētikas jautājumiem . 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5432
 • Sarakste ar valsts institūcijām par enerģētikas jautājumiem 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5433
 • VAS "Latvenergo" statistikas atskaites "Pārskats" par ražotāju cenām rūpniecībā, LV_LVA_F 839_A1_L5434
 • VAS "Latvenergo" statistikas atskaites "Pārskats" par ražotāju cenām rūpniecībā, LV_LVA_F 839_A1_L5435
 • VAS "Latvenergo" statistikas atskaites "Pārskats" par ražotāju cenām rūpniecībā, LV_LVA_F 839_A1_L5436
 • VAS "Latvenergo" administrācijas budžets , LV_LVA_F 839_A1_L5437
 • VAS "Latvenergo" administrācijas budžets , LV_LVA_F 839_A1_L5438
 • VAS "Latvenergo" administrācijas budžets , LV_LVA_F 839_A1_L5439
 • VAS "Latvenergo" budžets-ražošanas virziens, LV_LVA_F 839_A1_L5440
 • VAS "Latvenergo" budžets-ražošanas virziens, LV_LVA_F 839_A1_L5441
 • VAS "Latvenergo" budžets-ražošanas virziens, LV_LVA_F 839_A1_L5442
 • VAS "Latvenergo" filiāļu budžets, LV_LVA_F 839_A1_L5443
 • VAS "Latvenergo" filiāļu budžets, LV_LVA_F 839_A1_L5444
 • VAS "Latvenergo" filiāļu budžets, LV_LVA_F 839_A1_L5445
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5446
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5447
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5448
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5449
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5450
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5452
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5453
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5454
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5455
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 7. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5456
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5457
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5458
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5459
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5460
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5461
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5462
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 7. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5463
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5464
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5465
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5466
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5467
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5468
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5469
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5470
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5471
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 4.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5472
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5473
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5474
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 2 .sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5475
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5476
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5477
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5478
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5479
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5480
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5481
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5482
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5483
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5484
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5485
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5486
 • VAS "Latvenergo" Naudas līdzekļu budžets filiālēm. Grozījumi. Izmaiņas. . 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5487
 • VAS "Latvenergo" perspektīvie finansu plāni. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5488
 • VAS "Latvenergo" perspektīvie finansu plāni. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5489
 • VAS "Latvenergo" perspektīvie finansu plāni. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5490
 • VAS "Latvenergo" perspektīvie finansu plāni. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5491
 • VAS "Latvenergo" perspektīvie finansu plāni. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5492
 • VAS "Latvenergo" perspektīvie finansu plāni. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5493
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5494
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5495
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5496
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). 1. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5497
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5498
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5499
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5500
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5501
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5502
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5503
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 8. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5504
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 9. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5505
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 10. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5506
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 11. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5507
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). 1. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5508
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5509
 • VAS "Latvenergo" kredīta iepirkumu līgumi, akreditīva vēstules un ar to saistītie dokumenti (vēstules, norādījumi). . 3. sējums., LV_LVA_F 839_A1_L5510
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu un pamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) 1. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5511
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5512
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5513
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5514
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 5 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5515
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5516
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5517
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 8. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5518
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 9. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5519
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 10. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5520
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 11.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5521
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 12. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5522
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 13. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5523
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 14.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5524
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu un pamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) 1. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5525
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5526
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5527
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5528
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 5 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5529
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5530
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5531
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 8. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5532
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 9. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5533
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 10. sējums., LV_LVA_F 839_A1_L5534
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu un pamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) 11.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5535
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 12. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5536
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 13. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5537
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 14.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5538
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 15. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5539
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 16. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5540
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 17. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5541
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 18. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5542
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 19.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5543
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 20. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5544
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 21. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5545
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) .22.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5546
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 23. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5547
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 24. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5548
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) .25. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5549
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 26. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5550
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 27.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5551
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 28. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5552
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 29. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5553
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu un pamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) 30.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5554
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 31. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5555
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 32.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5556
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 33. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5557
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 34. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5558
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 41.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5565
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 1. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5566
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5567
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5568
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5569
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5570
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5571
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5572
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 8. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5573
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 9. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5574
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu un pamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) 10. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5575
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 11. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5576
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 12. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5577
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 13. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5578
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 14.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5579
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 15. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5580
 • VAS "Latvenergo" apstiprinātā gada budžeta investīcijas, tās pamatojuma un izpildes dokumenti 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5606
 • VAS "Latvenergo" apstiprinātā gada budžeta investīcijas, tās pamatojuma un izpildes dokumenti . 2 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5607
 • VAS "Latvenergo" apstiprinātā gada budžeta investīcijas, tās pamatojuma un izpildes dokumenti . 3 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5608
 • VAS "Latvenergo" apstiprinātā gada budžeta investīcijas, tās pamatojuma un izpildes dokumenti . 4 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5609
 • VAS "Latvenergo" apstiprinātā gada budžeta investīcijas, tās pamatojuma un izpildes dokumenti , LV_LVA_F 839_A1_L5610
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5611
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5612
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5613
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5614
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti . 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5615
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5616
 • VAS "Latvenergo" filiāļu sociālās tāmes projekti, kalkulācijas un izpildes dokumenti. 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5617
 • VAS "Latvenergo" Gada budžeta apstiprinātā sociālā tāme un izpildes dokumenti . 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5618
 • VAS "Latvenergo" Gada budžeta apstiprinātā sociālā tāme un izpildes dokumenti. 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5619
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5620
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5621
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5622
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5623
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 5 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5624
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5625
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5626
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5627
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5628
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5629
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5630
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 5 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5631
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5632
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5633
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5634
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 3. sējums., LV_LVA_F 839_A1_L5635
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN .4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5636
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5637
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5638
 • VAS "Latvenergo" Ievesto pamatlīdzekļu PVN . 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5639
 • VAS "Latvenergo" Ilgtermiņa kredītu kustība (pārskats par kredītiem, to izlietojumu, procentiem u.c.) , LV_LVA_F 839_A1_L5640
 • VAS "Latvenergo" Ilgtermiņa kredītu kustība (pārskats par kredītiem, to izlietojumu, procentiem u.c.) , LV_LVA_F 839_A1_L5641
 • VAS "Latvenergo" Uzkrātie kredītu procenti (pārskats par uzkrātajiem kredītu procentiem, nosūtītās vēstules kreditētājiem) , LV_LVA_F 839_A1_L5642
 • VAS "Latvenergo" Uzkrātie kredītu procenti (pārskats par uzkrātajiem kredītu procentiem, nosūtītās vēstules kreditētājiem) , LV_LVA_F 839_A1_L5643
 • Sarakste ar Finansu ministriju un Valsts kasi par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5644
 • Sarakste ar Finansu ministriju un Valsts kasi par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5645
 • Sarakste ar Ekonomikas ministriju par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5646
 • Sarakste ar Ekonomikas ministriju par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5647
 • Sarakste ar Ekonomikas ministriju par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5648
 • Sarakste ar Latvijas komercbankām par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5649
 • Sarakste ar Latvijas komercbankām par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5650
 • Sarakste ar Latvijas komercbankām par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5651
 • Sarakste ar piegādātājiem par jautājumiem‚ kas saistīti ar piegādes līgumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5652
 • Sarakste ar piegādātājiem par jautājumiem‚ kas saistīti ar piegādes līgumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L5653
 • Sarakste ar dažādām institūcijām (LR resoriem‚ firmām‚ uzņēmumiem‚ utt.) par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5654
 • Sarakste ar dažādām institūcijām (LR resoriem‚ firmām‚ uzņēmumiem‚ utt.) par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5655
 • Sarakste ar dažādām institūcijām (LR resoriem‚ firmām‚ uzņēmumiem‚ utt.) par jautājumiem‚ kas saistīti ar investīciju projektiem., LV_LVA_F 839_A1_L5656
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Speciālais rēķins. , LV_LVA_F 839_A1_L5657
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5658
 • Speciālais rēķins., LV_LVA_F 839_A1_L5659
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5660
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par projekta gaitu. , LV_LVA_F 839_A1_L5661
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5662
 • Sarakste ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5663
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5664
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par projekta gaitu , LV_LVA_F 839_A1_L5665
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5666
 • Sarakste ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku par projekta gaitu, LV_LVA_F 839_A1_L5667
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Eiropas investīciju banku par projekta gaitu. , LV_LVA_F 839_A1_L5668
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5669
 • Sarakste ar Eiropas investīciju banku par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5670
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5671
 • Sarakste ar Eiropas investīciju banku par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5672
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5673
 • Sarakste ar Eiropas investīciju banku par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5674
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5675
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu. , LV_LVA_F 839_A1_L5676
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5677
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5678
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5679
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5680
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5681
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Kvartāla atskaites Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankai par projekta gaitu., LV_LVA_F 839_A1_L5682
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Izmaksu paziņojumi no Japānas Eksporta-Importa bankas un pieprasījumi JEXIM bankai. , LV_LVA_F 839_A1_L5683
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5684
 • Izmaksu paziņojumi no Japānas Eksporta-Importa bankas un pieprasījumi JEXIM bankai., LV_LVA_F 839_A1_L5685
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5686
 • Izmaksu paziņojumi no Japānas Eksporta-Importa bankas un pieprasījumi JEXIM bankai., LV_LVA_F 839_A1_L5687
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Līguma ar Norvēģijas konsultāciju firmas "NORPLAN" kopija‚ izmaksu pieprasījumi. , LV_LVA_F 839_A1_L5688
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5689
 • Līguma ar Norvēģijas konsultāciju firmas "NORPLAN" kopija‚ izmaksu pieprasījumi., LV_LVA_F 839_A1_L5690
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5691
 • Līguma ar Norvēģijas konsultāciju firmas "NORPLAN" kopija‚ izmaksu pieprasījumi., LV_LVA_F 839_A1_L5692
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5693
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Piegādes līguma ar Francijas firmas "GEC ALSTHOM" kopija‚ izmaksu pieprasījumi. , LV_LVA_F 839_A1_L5694
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5695
 • Piegādes līguma ar Francijas firmas "GEC ALSTHOM" kopija‚ , LV_LVA_F 839_A1_L5696
 • izmaksu pieprasījumi., LV_LVA_F 839_A1_L5697
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. , LV_LVA_F 839_A1_L5698
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Societe Generale banku par aizdevuma līgumu. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5699
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Societe Generale banku par aizdevuma līgumu 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5700
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Societe Generale banku par aizdevuma līgumu. , LV_LVA_F 839_A1_L5701
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Societe Generale banku par aizdevuma līgumu , LV_LVA_F 839_A1_L5702
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Societe Generale banku par aizdevuma līgumu , LV_LVA_F 839_A1_L5703
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Sarakste ar Societe Generale banku par aizdevuma līgumu , LV_LVA_F 839_A1_L5704
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Līguma ar Societe Generale kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5705
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Līguma ar Societe Generale kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5706
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Izmaksu paziņojumi no Eiropas Investīciju banka; izmaksu pieprasījumi uz Eiropas Investīciju Banka , LV_LVA_F 839_A1_L5707
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts., LV_LVA_F 839_A1_L5708
 • Izmaksu paziņojumi no Eiropas Investīciju banka; , LV_LVA_F 839_A1_L5709
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Izmaksu paziņojumi no Eiropas Investīciju banka; izmaksu pieprasījumi uz Eiropas Investīciju Banka , LV_LVA_F 839_A1_L5710
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija). Izmaksu pieprasījumi; Izmaksu paziņojumi , LV_LVA_F 839_A1_L5711
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija). Izmaksu pieprasījumi; Izmaksu paziņojumi , LV_LVA_F 839_A1_L5712
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija).(Par turbīnu piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES) , LV_LVA_F 839_A1_L5713
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija).(Par turbīnu piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES), LV_LVA_F 839_A1_L5714
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija).(Par turbīnu piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES), LV_LVA_F 839_A1_L5715
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija).(Par turbīnu piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES), LV_LVA_F 839_A1_L5716
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija).(Par turbīnu piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES), LV_LVA_F 839_A1_L5718
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Izmaksu pieprasījumi (piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija) , LV_LVA_F 839_A1_L5719
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Izmaksu pieprasījumi (piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija) , LV_LVA_F 839_A1_L5720
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts. Izmaksu pieprasījumi (piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija) (Par ģeneratoru piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES) , LV_LVA_F 839_A1_L5721
 • Aizdevuma līgumu ar banku "Credit Suisse" un piegādes līgumu ar firmu ABB kopijas. , LV_LVA_F 839_A1_L5722
 • Aizdevuma līgumu ar banku "Credit Suisse" un piegādes līgumu ar firmu ABB kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5723
 • Aizdevuma līgumu ar banku "Credit Suisse" un piegādes līgumu ar firmu ABB kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5724
 • Aizdevuma līguma ar banku "Credit Suisse" un piegādes līgumu ar firmu ABB High Voltage Technologies kopijas , LV_LVA_F 839_A1_L5725
 • Aizdevuma līguma ar banku "Credit Suisse" un piegādes līgumu ar firmu ABB High Voltage Technologies kopijas, LV_LVA_F 839_A1_L5726
 • Aizdevuma līguma ar banku "Credit Suisse" un piegādes līgumu ar firmu ABB High Voltage Technologies kopijas, LV_LVA_F 839_A1_L5727
 • Dokumenti, dokumentu kopijas un sarakste saistībā ar aizdevuma līgumu ar banku" Credit Suisse First Boston" par kredītlīnijas atvēršanu 10 milj. CHF apmērā , LV_LVA_F 839_A1_L5728
 • Dokumenti, dokumentu kopijas un sarakste saistībā ar aizdevuma līgumu ar banku" Credit Suisse First Boston" par, LV_LVA_F 839_A1_L5729
 • kredītlīnijas atvēršanu 10 milj. CHF apmērā , LV_LVA_F 839_A1_L5730
 • Dokumenti, dokumentu kopijas un sarakste saistībā ar aizdevuma līgumu ar banku" Credit Suisse First Boston" par, LV_LVA_F 839_A1_L5731
 • Dokumenti, dokumentu kopijas un sarakste saistībā ar aizdevuma līgumu ar banku" Credit Suisse First Boston" par kredītlīnijas atvēršanu 10 milj. CHF apmērā , LV_LVA_F 839_A1_L5732
 • Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse First Boston" Piegādes līguma ar GEC Alsthom par a/st "Brocēni" rekonstrukciju kopija , LV_LVA_F 839_A1_L5733
 • Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse First Boston" Piegādes līguma ar GEC Alsthom par a/st "Brocēni" rekonstrukciju kopija , LV_LVA_F 839_A1_L5734
 • Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse First Boston". Piegādes līguma ar Altsom Tinsert into ser_lietas (numurs, nosaukums, dat_l_no, dat_l_lidz, lpp_skaits, piezimes, apraksts, ser_liet_id,fonds_id, id, ievadijis, iev_datums, ser_lieta) values (D Systems AG par a/st "Bauska" rekonstrukciju kopija , LV_LVA_F 839_A1_L5735
 • Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse First Boston". Piegādes līguma ar Altsom Tinsert into ser_lietas (numurs, nosaukums, dat_l_no, dat_l_lidz, lpp_skaits, piezimes, apraksts, ser_liet_id,fonds_id, id, ievadijis, iev_datums, ser_lieta) values (D Systems AG par a/st "Bauska" rekonstrukciju kopija , LV_LVA_F 839_A1_L5736
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas. , LV_LVA_F 839_A1_L5737
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5738
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5739
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5740
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5741
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas., LV_LVA_F 839_A1_L5742
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija. , LV_LVA_F 839_A1_L5743
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija., LV_LVA_F 839_A1_L5744
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija., LV_LVA_F 839_A1_L5745
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija., LV_LVA_F 839_A1_L5746
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija., LV_LVA_F 839_A1_L5747
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija., LV_LVA_F 839_A1_L5748
 • Aizdevuma līguma ar "Banque Indosuez Stockholm Branch" banku kopija., LV_LVA_F 839_A1_L5749
 • Aizdevuma līguma ar "PreussenElektra" kopija, sarakste ar "PreussenElektra" un citi ar to saistītie dokumenti , LV_LVA_F 839_A1_L5750
 • Piegādes līguma ar Nokia Cables Ltd. kopija (20kV izolēto vadu, 0,4 kV kabeļu, armatūras iegāde) , LV_LVA_F 839_A1_L5751
 • Aizdevuma un piegādes līgumu kopijas ar firmu "Siemens" (Telekomunikāciju modernizācijas projekta turpināšanai) , LV_LVA_F 839_A1_L5752
 • Aizdevuma un piegādes līgumu kopijas ar firmu "Siemens" (Telekomunikāciju modernizācijas projekta turpināšanai) , LV_LVA_F 839_A1_L5753
 • Aizdevuma un piegādes līgumu kopijas ar firmu "Siemens" (Telekomunikāciju modernizācijas projekta turpināšanai) , LV_LVA_F 839_A1_L5754
 • Aizdevuma un piegādes līgumu kopijas ar firmu "Siemens" (Telekomunikāciju modernizācijas projekta turpināšanai) , LV_LVA_F 839_A1_L5755
 • Piegādes līgumu ar ABB High Voltage Technologies un Nokian Capacitors kopijas (šunta reaktoru iegāde Grobiņai-Valmierai) , LV_LVA_F 839_A1_L5756
 • Piegādes līgumu ar ABB High Voltage Technologies un Nokian Capacitors kopijas (šunta reaktoru iegāde Grobiņai-Valmierai) , LV_LVA_F 839_A1_L5757
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija (a/st "Dzintari" rekonstrukcijai); HypoVreisnbank (SLA No.5) , LV_LVA_F 839_A1_L5758
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija (a/st "Dzintari" rekonstrukcijai); HypoVreisnbank (SLA No.5), LV_LVA_F 839_A1_L5759
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija (a/st "Dzintari" rekonstrukcijai); HypoVreisnbank (SLA No.5), LV_LVA_F 839_A1_L5760
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija (a/st "Dzintari" rekonstrukcijai); HypoVreisnbank (SLA No.5), LV_LVA_F 839_A1_L5761
 • Piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija (Rīgas HES ģeneratoru ierosmes sistēmas modernizācijai); HypoVereinsbank (SLA No.1) , LV_LVA_F 839_A1_L5762
 • Piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija (Rīgas HES ģeneratoru ierosmes sistēmas modernizācijai), LV_LVA_F 839_A1_L5763
 • Piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija (Rīgas HES ģeneratoru ierosmes sistēmas modernizācijai), LV_LVA_F 839_A1_L5764
 • Piegādes līguma ar ABB Generation AB kopija (Rīgas HES ģeneratoru ierosmes sistēmas modernizācijai), LV_LVA_F 839_A1_L5765
 • Piegādes līgumu ar ABB Substations AB, ABB Power Transformers un Siemens SIA kopijas (a/st "Venta" celtniecībai) HypoVereisnbank (SLA No.2, 6, 7) , LV_LVA_F 839_A1_L5766
 • Piegādes līgumu ar ABB Substations AB, ABB Power Transformers un Siemens SIA kopijas (a/st "Venta" celtniecībai) HypoVereisnbank (SLA No.2, 6, 7) , LV_LVA_F 839_A1_L5767
 • Piegādes līgumu ar ABB Substations AB, ABB Power Transformers un Siemens SIA kopijas (a/st "Venta" celtniecībai) HypoVereisnbank (SLA No.2, 6, 7) , LV_LVA_F 839_A1_L5768
 • Piegādes līgumu ar ABB Substations AB, ABB Power Transformers un Siemens SIA kopijas (a/st "Venta" celtniecībai) HypoVereisnbank (SLA No.2, 6, 7) , LV_LVA_F 839_A1_L5769
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas par TEC-2 kontroles un vadības sistēmas rekonstrukciju , LV_LVA_F 839_A1_L5770
 • Aizdevuma un piegādes līgumu ar firmu "Siemens" kopijas par TEC-2 kontroles un vadības sistēmas rekonstrukciju , LV_LVA_F 839_A1_L5771
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija, (a/st "Grīziņkalns" rekonstrukcijai); HypoVereinsbank SLA No.4 , LV_LVA_F 839_A1_L5772
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija, (a/st "Grīziņkalns" rekonstrukcijai); HypoVereinsbank SLA No.4 , LV_LVA_F 839_A1_L5773
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija, (a/st "Grīziņkalns" rekonstrukcijai); HypoVereinsbank SLA No.4 , LV_LVA_F 839_A1_L5774
 • Piegādes līguma ar ABB Latvija kopija, (a/st "Grīziņkalns" rekonstrukcijai); HypoVereinsbank SLA No.4 , LV_LVA_F 839_A1_L5775
 • Sarakste ar banku HypoVereinsbank (SLA Nr.16, 19), LV_LVA_F 839_A1_L5776
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereins-bank, Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (110/10 kV a/st "Hanza") un izmaksu paziņojumi (SLA Nr.8) , LV_LVA_F 839_A1_L5777
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereins-bank, Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (110/10 kV a/st "Hanza") un izmaksu paziņojumi (SLA Nr.8), LV_LVA_F 839_A1_L5778
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereins-bank, Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (110/10 kV a/st "Hanza") un izmaksu paziņojumi (SLA Nr.8), LV_LVA_F 839_A1_L5779
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereins-bank, Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (110/10 kV a/st "Hanza") un izmaksu paziņojumi (SLA Nr.8), LV_LVA_F 839_A1_L5780
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank Piegādes līguma ar "NK Energy Ltd" kopija (110 kV kabeļu līnijas Hanza-Grīziņkalns un Ventspils-Venta) un izmaksu paziņojumi , LV_LVA_F 839_A1_L5781
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank Piegādes līguma ar "NK Energy Ltd" kopija (110 kV kabeļu līnijas Hanza-Grīziņkalns un Ventspils-Venta) un izmaksu paziņojumi , LV_LVA_F 839_A1_L5782
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "NK Energy Ltd" kopija (110 kV kabeļu līnijas Hanza-Grīziņkalns un Ventspils-Venta) un izmaksu paziņojumi. (SLA No.3) , LV_LVA_F 839_A1_L5783
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "NK Energy Ltd" kopija (110 kV kabeļu līnijas Hanza-Grīziņkalns un Ventspils-Venta) un izmaksu paziņojumi. (SLA No.3) , LV_LVA_F 839_A1_L5784
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (A/st "Valmiera" 6 kV sadales rekonstrukcija) un izmaksu paziņojumi ( SLA No.9 ), LV_LVA_F 839_A1_L5785
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (A/st "Valmiera" 6 kV sadales rekonstrukcija) un izmaksu paziņojumi ( SLA No.9 ), LV_LVA_F 839_A1_L5786
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (A/st "Valmiera" 6 kV sadales rekonstrukcija) un izmaksu paziņojumi ( SLA No.9 ), LV_LVA_F 839_A1_L5787
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "Siemens" kopija (A/st "Valmiera" 6 kV sadales rekonstrukcija) un izmaksu paziņojumi ( SLA No.9 ), LV_LVA_F 839_A1_L5788
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Pirkuma līguma ar "Alstom Tinsert into ser_lietas (numurs, nosaukums, dat_l_no, dat_l_lidz, lpp_skaits, piezimes, apraksts, ser_liet_id,fonds_id, id, ievadijis, iev_datums, ser_lieta) values (D Transformer" kopija transforma-toru iegādei sadales tīklu filiālēm un izmaksu paziņojumi , LV_LVA_F 839_A1_L5789
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank; Pirkuma līguma ar "Alstom Tinsert into ser_lietas (numurs, nosaukums, dat_l_no, dat_l_lidz, lpp_skaits, piezimes, apraksts, ser_liet_id,fonds_id, id, ievadijis, iev_datums, ser_lieta) values (D Transformer" kopija transforma-toru iegādei sadales tīklu filiālēm un izmaksu paziņojumi (SLA No. 10) , LV_LVA_F 839_A1_L5790
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank; Pirkuma līguma ar "Alstom Tinsert into ser_lietas (numurs, nosaukums, dat_l_no, dat_l_lidz, lpp_skaits, piezimes, apraksts, ser_liet_id,fonds_id, id, ievadijis, iev_datums, ser_lieta) values (D Transformer" kopija transforma-toru iegādei sadales tīklu filiālēm un izmaksu paziņojumi (SLA No. 10) , LV_LVA_F 839_A1_L5791
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Pirkuma līguma ar "Haefely Trench Austria GmbH" kopija dzēšspoļu un vadības bloku iegādei sadales tīklu filiālēm un izmaksu paziņojumi, LV_LVA_F 839_A1_L5792
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Pirkuma līguma ar "Haefely Trench Austria GmbH" kopija dzēšspoļu un vadības bloku iegādei sadales tīklu filiālēm un izmaksu paziņojumi (SLA No.11) , LV_LVA_F 839_A1_L5793
 • Aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Pirkuma līguma ar "Haefely Trench Austria GmbH" kopija dzēšspoļu un vadības bloku iegādei sadales tīklu filiālēm un izmaksu paziņojumi (SLA No.11) , LV_LVA_F 839_A1_L5794
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbank (SLA No.12.,13., 14) kredītlīdzekļiem , LV_LVA_F 839_A1_L5795
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak 1. sējums (SLA No 12.,13.,14) kredītlīdzekļiem , LV_LVA_F 839_A1_L5796
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 2. sējums (SLA No 15.,18.,21.,22) , LV_LVA_F 839_A1_L5797
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 3. sējums (SLA No 23.,24., 25., 26.,30) , LV_LVA_F 839_A1_L5798
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 4. sējums (SLA No 27., 28., 29.,31.,32) , LV_LVA_F 839_A1_L5799
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak 1. sējums (SLA No 12.,13.,14) kredītlīdzekļiem , LV_LVA_F 839_A1_L5800
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 2. sējums (SLA No 15.,18.,21.,22) , LV_LVA_F 839_A1_L5801
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 3. sējums (SLA No 23.,24., 25., 26.,30) , LV_LVA_F 839_A1_L5802
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 4. sējums (SLA No 27., 28., 29.,31.,32) , LV_LVA_F 839_A1_L5803
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak . 5. sējums (SLA No 33.,34.,35.,36.,37) , LV_LVA_F 839_A1_L5804
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak 1. sējums (SLA No 27, 28, 29,31,32) kredītlīdzekļiem , LV_LVA_F 839_A1_L5805
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak. kredītlīdzekļiem 2.sējums (SLA No 33.,34.,35.,36.,37) , LV_LVA_F 839_A1_L5806
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak kredītlīdzekļiem 1. sējums (SLA No 27., 28., 29,31.,32) , LV_LVA_F 839_A1_L5807
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbnak kredītlīdzekļiem. 2.sējums (SLA No 33.,34.,35..36.,37) , LV_LVA_F 839_A1_L5808
 • Kabeļu iegāde līnija Jāņciems - Bišuciems un Hanza-Bastejkalns rekonstrukcijai. HypoVereinsbank (SLA No.17), LV_LVA_F 839_A1_L5809
 • Kabeļu iegāde līnija Jāņciems - Bišuciems un Hanza-Bastejkalns rekonstrukcijai. HypoVereinsbank (SLA No.17), LV_LVA_F 839_A1_L5810
 • Kabeļu iegāde līnija Jāņciems - Bišuciems un Hanza-Bastejkalns rekonstrukcijai. HypoVereinsbank (SLA No.17), LV_LVA_F 839_A1_L5811
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbank SLA No.20 kredītlīdzekļiem, LV_LVA_F 839_A1_L5812
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar piegāžu finansēšanu no HypoVereinsbank SLA No.20 kredītlīdzekļiem , LV_LVA_F 839_A1_L5813
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem).1. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5814
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem).. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5815
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem). 1. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5816
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem). . 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5817
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem). .1.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5818
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem). . 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5819
 • Banku konkursu dokumentācija (piedāvājumu izvērtēšanas sēžu protokoli, sarakste par konkursiem). . 3.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5820
 • Sarakste ar Latvijas komercbankām par banku piedāvātajiem pakalpojumiem VAS "Latvenergo" , LV_LVA_F 839_A1_L5821
 • Sarakste ar Latvijas bankām par līgumi nosacījumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5822
 • Sarakste ar Latvijas bankām par līgumi nosacījumiem , LV_LVA_F 839_A1_L5823
 • Aizdevuma līguma ar HypoVereinsbank kopija , LV_LVA_F 839_A1_L5824
 • Aizdevuma līguma ar HypoVereinsbank kopija, LV_LVA_F 839_A1_L5825
 • Aizdevuma līguma ar HypoVereinsbank kopija, LV_LVA_F 839_A1_L5826
 • Aizdevuma līguma ar HypoVereinsbank kopija, LV_LVA_F 839_A1_L5827
 • Aizdevuma līguma ar Hypo Vereinsbanka kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5828
 • Aizdevuma līguma ar Hypo Vereinsbanka kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5829
 • Aizdevuma līguma ar Hypo Vereinsbanka sarakste , LV_LVA_F 839_A1_L5830
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar aizdevuma līgumu ar Bayerische Landesbank Girozentrale. , LV_LVA_F 839_A1_L5831
 • Dokumenti un sarakste saistībā ar aizdevuma līgumu ar , LV_LVA_F 839_A1_L5832
 • Bayerische Landesbank Girozentrale., LV_LVA_F 839_A1_L5833
 • Bayerische Landesbank Girozentrale., LV_LVA_F 839_A1_L5834
 • Bayerische Landesbank Girozentrale., LV_LVA_F 839_A1_L5835
 • Aizdevuma līguma ar Bayerische Landesbank Girozentrale kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5836
 • Aizdevuma līguma ar Bayerische Landesbank Girozentrale par Siemens piegādēm, kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5837
 • Aizdevuma līguma ar Bayerische Landesbank Girozentrale par Siemens piegādēm, kopija (sarakste ar banku), LV_LVA_F 839_A1_L5838
 • Aizdevuma līguma ar Bayerische Landesbank Girozentrale par Siemens piegādēm, kopija (sarakste ar banku), LV_LVA_F 839_A1_L5839
 • Aizdevuma līguma ar Bayerische Landesbank Girozentrale par Siemens piegādēm, kopija (sarakste ar banku), LV_LVA_F 839_A1_L5840
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Latvijas Unibanka" kopija (sarakste ar banku ) , LV_LVA_F 839_A1_L5841
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Latvijas Unibanka" kopija (sarakste ar banku ), LV_LVA_F 839_A1_L5842
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Latvijas Unibanka" kopija (sarakste ar banku ), LV_LVA_F 839_A1_L5843
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Latvijas Unibanka" kopija (sarakste ar banku ), LV_LVA_F 839_A1_L5844
 • Aizdevuma Līguma Nr.2 ar A/s "Latvijas Unibanka" kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5845
 • Aizdevuma Līguma Nr.2 ar A/s "Latvijas Unibanka" kopija (sarakste ar banku) , LV_LVA_F 839_A1_L5846
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Hansabanku" kopija (sarakste ar banku ar aizdevuma līgumu). , LV_LVA_F 839_A1_L5847
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Hansabanku" kopija (sarakste ar banku ar aizdevuma līgumu). , LV_LVA_F 839_A1_L5848
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Hansabanku" kopija (sarakste ar banku ar aizdevuma līgumu). , LV_LVA_F 839_A1_L5849
 • Aizdevuma Līguma ar A/s "Hansabanku" kopija (sarakste ar banku ar aizdevuma līgumu). , LV_LVA_F 839_A1_L5850
 • Elektrisko tīklu filiāļu tehnisko direktoru sanāksmju protokoli , LV_LVA_F 839_A1_L5851
 • Elektrisko tīklu filiāļu tehnisko direktoru sanāksmju protokoli, LV_LVA_F 839_A1_L5852
 • Elektrisko tīklu filiāļu tehnisko direktoru sanāksmju protokoli, LV_LVA_F 839_A1_L5853
 • Tehnisko sanāksmju apspriežu protokoli , LV_LVA_F 839_A1_L5854
 • Tehnisko sanāksmju apspriežu protokoli, LV_LVA_F 839_A1_L5855
 • Tehnisko sanāksmju apspriežu protokoli, LV_LVA_F 839_A1_L5856
 • Sarakste ar filiālēm par darbībām ar nekustamo īpašumu, pamatlīdzekļiem , LV_LVA_F 839_A1_L5857
 • Avārijas rezerve, iekārtas un materiāli (sarakste, inventarizā-cijas akti) , LV_LVA_F 839_A1_L5858
 • Avārijas rezerve, iekārtas un materiāli (sarakste, inventarizā-cijas akti) , LV_LVA_F 839_A1_L5859
 • Filiāļu un "Latvenergo" (ceturkšņa, gada) pārskati par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu , LV_LVA_F 839_A1_L5860
 • Filiāļu un "Latvenergo" (ceturkšņa, gada) pārskati par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu , LV_LVA_F 839_A1_L5861
 • Elektrotīklu īpašuma nodošana un norakstīšana (sarakste, akti, valdes lēmumu projekti) , LV_LVA_F 839_A1_L5862
 • Elektrotīklu īpašuma nodošana un norakstīšana (sarakste, akti, valdes lēmumu projekti) , LV_LVA_F 839_A1_L5863
 • Filiāļu gada atskaites par to elektrotīklu un iekārtu apjomiem , LV_LVA_F 839_A1_L5864
 • Filiāļu gada atskaites par to elektrotīklu un iekārtu apjomiem , LV_LVA_F 839_A1_L5865
 • Elektrisko tīklu ilgtermiņa investīciju plāni, LV_LVA_F 839_A1_L5866
 • Elektrisko tīklu ilgtermiņa investīciju plāni, LV_LVA_F 839_A1_L5867
 • Elektrisko tīklu ilgtermiņa investīciju plāni, LV_LVA_F 839_A1_L5868
 • Elektrisko tīklu ilgtermiņa investīciju plāni, LV_LVA_F 839_A1_L5869
 • Elektrisko tīklu trīsgadu investīciju plāns , LV_LVA_F 839_A1_L5870
 • Elektrisko tīklu trīsgadu investīciju plāns, LV_LVA_F 839_A1_L5871
 • Elektrisko tīklu trīsgadu investīciju plāns, LV_LVA_F 839_A1_L5872
 • Elektrisko tīklu trīsgadu investīciju plāns, LV_LVA_F 839_A1_L5873
 • Elektrisko tīklu gada investīciju budžets , LV_LVA_F 839_A1_L5874
 • Elektrisko tīklu gada investīciju budžets, LV_LVA_F 839_A1_L5875
 • Elektrisko tīklu gada investīciju budžets, LV_LVA_F 839_A1_L5876
 • Elektrisko tīklu gada investīciju budžets, LV_LVA_F 839_A1_L5877
 • Atļaujas un pilnvaras elektriskajiem tīkliem darbu un pirkumu līgumu slēgšanai ar uzņēmējiem , LV_LVA_F 839_A1_L5878
 • Atļaujas un pilnvaras elektriskajiem tīkliem darbu un pirkumu līgumu slēgšanai ar uzņēmējiem , LV_LVA_F 839_A1_L5879
 • Elektrisko tīklu filiāļu elektroenerģijas izlietošanas uzraudzības darba izvērtēšanas akti(ziņojumi) , LV_LVA_F 839_A1_L5880
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem. jumiem1. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5881
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5882
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 3sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5883
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 4.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5884
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 5.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5885
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5886
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5887
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 3.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5888
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 4.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5889
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 5.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5890
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 6.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5891
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 7.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5892
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 8.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5893
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 9.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5894
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5895
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5896
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 3.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5897
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 4.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5898
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 5.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5899
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 6.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5900
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 7.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5901
 • VAS "Latvenergo" kopsavilkuma bilance ar paskaidrojumiem.. 8.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L5902
 • VAS "Latvenergo" gada pārskats , LV_LVA_F 839_A1_L5903
 • PVAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. , LV_LVA_F 839_A1_L5904
 • PVAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. , LV_LVA_F 839_A1_L5905
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I pusgads. I sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5906
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I pusgads. . I. pusgads 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5907
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I pusgads. . II. pusgads 1. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5908
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I pusgads. . II. pusgads 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5909
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija , LV_LVA_F 839_A1_L5910
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5911
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. II. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L5912
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I. pusgads. I sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5913
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I. pusgads. 2 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5914
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. II. pusgads. I sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5915
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. II. pusgads. 2 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5916
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. II. pusgads. 3 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5917
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I. pusgads. I sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5918
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. I. pusgads. 2 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5919
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Administrācija. II. pusgads., LV_LVA_F 839_A1_L5920
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TEC-1. , LV_LVA_F 839_A1_L5921
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TEC-2. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5922
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TEC-2. . II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5923
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TEC-2. . II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5924
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5925
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. . I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5926
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. . II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5927
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5928
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5929
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5930
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5931
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5932
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas TES. II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5933
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. I. Pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L5934
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5935
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5936
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. . I. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5937
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. . II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5938
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. . II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5939
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. . II. pusgads. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5940
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5941
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. . II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5942
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Daugavas HES kaskāde. . II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5943
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas HES. , LV_LVA_F 839_A1_L5944
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5945
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5946
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5947
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli.. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5948
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5949
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5950
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5951
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. . II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5952
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. . II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5953
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. . I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5954
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. . I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5955
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. . II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5956
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Austrumu elektriskie tīkli. . II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5957
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5958
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5959
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5960
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5961
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5962
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5963
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5964
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5965
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5966
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5967
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5968
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rietumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5969
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5970
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. II. pusgads., LV_LVA_F 839_A1_L5971
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5972
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5973
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5974
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5975
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5976
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5977
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5978
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Augstsprieguma tīkls. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5979
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5980
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5981
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5982
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5983
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5984
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5985
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5986
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5987
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5988
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5989
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Rīgas elektrotīkls. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5990
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L5991
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5992
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5993
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5994
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5995
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5996
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5997
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5998
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5999
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6000
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6001
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6002
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Centrālie elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6003
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6004
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6005
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6006
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6007
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6008
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6009
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6010
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6011
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6012
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6013
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. I. Pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6014
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6015
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6016
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6017
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6018
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6019
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkl. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6020
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkl. II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6021
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkl. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6022
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkl. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6023
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkl. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6024
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Ziemeļaustrumu elektriskie tīkl. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6025
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. I. Pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6026
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6027
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6028
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6029
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6030
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6031
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6032
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6033
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6034
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6035
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6036
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6037
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6038
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Dienvidu elektriskie tīkli. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6039
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. I. pusgads., LV_LVA_F 839_A1_L6040
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6041
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. I. pusgads. 1. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6042
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6043
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6044
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6045
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6046
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6047
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Mācību centrs. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6048
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6049
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6050
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. I. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6051
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. I. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6052
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6053
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6054
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6055
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. II. pusgads. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6056
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Atpūtas komplekss. II. pusgads. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6057
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6058
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6059
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6060
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. I. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6061
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6062
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6063
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6064
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. II. pusgads. 1.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6065
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Latvenergo projekts. II. pusgads. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6066
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6067
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6068
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6069
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. I. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6070
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6071
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6072
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6073
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. I. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6074
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6075
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Tehniskais centrs. II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6076
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. I. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6077
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. II. pusgads. , LV_LVA_F 839_A1_L6078
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6079
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. I. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6080
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6081
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6082
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. II. pusgads. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6083
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. I. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6084
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. I. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6085
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. II. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6086
 • VAS "Latvenergo" un filiāļu gada apgrozījumu pārskati. Statistiskie pārskati. Serviss. II. pusgads. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6087
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (A/s "Rīgas siltums") 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6088
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (A/s "Rīgas siltums"). 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6089
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (A/s "Rīgas siltums") , LV_LVA_F 839_A1_L6090
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (AS "Liepājas siltums") 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6091
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (AS "Liepājas siltums") 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6092
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (AS "Liepājas siltums") , LV_LVA_F 839_A1_L6093
 • VU "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (Latgales enerģētika") 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6094
 • VU "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati(Latgales enerģētika") . 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6095
 • VU "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati(Latgales enerģētika") . 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6096
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (B/O SIA Baltijas Energosistēmu Dispečeru Centrs) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6097
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (B/O SIA Baltijas Energosistēmu Dispečeru Centrs). 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6098
 • PVAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (Pirmā Latvijas komercbanka) , LV_LVA_F 839_A1_L6099
 • VAS "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (Latvijas tehnoloģiskais parks) , LV_LVA_F 839_A1_L6100
 • VU "Latvenergo" saistīto uzņēmumu gada pārskati (SIA "Enerģija SHEMS") , LV_LVA_F 839_A1_L6101
 • VU "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku , LV_LVA_F 839_A1_L6102
 • VU "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku , LV_LVA_F 839_A1_L6103
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku , LV_LVA_F 839_A1_L6104
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6105
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6106
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6107
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6108
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku.2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6109
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. (Norvēģijas konsultāciju firma "NORPLAN")1.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6110
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 1 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. (Norvēģijas konsultāciju firma "NORPLAN")2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6111
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku 1.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6112
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6113
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. (Ķeguma un Pļaviņu HES rekonstrukcija) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6114
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. (Ķeguma un Pļaviņu HES rekonstrukcija). 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6115
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6116
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6117
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. ( Daugavas HES kaskādes modernizācija) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6118
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku.( Daugavas HES kaskādes modernizācija) . 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6119
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku.( Daugavas HES kaskādes modernizācija) . 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6120
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6121
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6122
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6123
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 4.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6124
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 5.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6125
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6126
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6127
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6128
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums - 2 un norēķinu dokumenti ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. 4.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6129
 • VU "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". Šveice-1 kredīts. (Pļaviņu HES modernizācija ) 1 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6130
 • VU "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". Šveice-1 kredīts. (Pļaviņu HES modernizācija ) 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6131
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". (a/st "Krustpils rekonstrukcija.) Šveice-2 kredīts. 1 sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6132
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". (a/st "Krustpils rekonstrukcija.) Šveice-2 kredīts. 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6133
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". (a/st "Krustpils rekonstrukcija.) Šveice-2 kredīts. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6134
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". (a/st Tukums rekonstrukcija.) Šveice-3 kredīts. 1 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6135
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums ar banku "Credit Suisse". (a/st Tukums rekonstrukcija.) Šveice-3 kredīts. 2 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6136
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar Banque Indosuez Stockholm Branch banku. 1 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6137
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar Banque Indosuez Stockholm Branch banku. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6138
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar Banque Indosuez Stockholm Branch banku. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6139
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar PreussenElektra banku. (Ainažu vēja ģeneratori) 1 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6140
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar PreussenElektra banku. (Rīgas elektriski tīkli) 2 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6141
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar banku "ABB High Voltage Technologies LTD". (Krustpils / Ventspils / Brocēni) , LV_LVA_F 839_A1_L6142
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar firmu SIA "Siemens". 1 sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6143
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar firmu SIA "Siemens". 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6144
 • VAS "Latvenergo" Aizdevuma līgumi un norēķinu dokumenti ar Japānas Eksporta-Importa banku. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6145
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgumu un norēķinu dokumenti ar Nokia Cables Limited (110 Kv kābelis "Vairogs-Andrejsala") , LV_LVA_F 839_A1_L6146
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgumu un norēķinu dokumenti ar Nokia Cables Limited , LV_LVA_F 839_A1_L6147
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgumu un norēķinu dokumenti ar Nokia Cables Limited , LV_LVA_F 839_A1_L6148
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti Credit Suisse First Boston banku. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6149
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti Credit Suisse First Boston banku. 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6150
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti Credit Suisse First Boston banku. 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6151
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti Credit Suisse First Boston banku. (Ap.st Brocēni) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6152
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti Credit Suisse First Boston banku. (Ap.st Brocēni) 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6153
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti Credit Suisse First Boston banku. (Ap.st. pārsprieguma novadītāji) , LV_LVA_F 839_A1_L6154
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar firmu Siemens. GVD Rahoitus OY (Tehniskais centrs) , LV_LVA_F 839_A1_L6155
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar firmu Siemens. GVD Rahoitus OY (TEC-2 rekonstrukcija) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6156
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar firmu Siemens. GVD Rahoitus OY (TEC-2 rekonstrukcija) 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6157
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums līgums un norēķinu dokumenti ar firmu Siemens. GVD Rahoitus OY (a/st Jeriki.) 1. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6158
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums līgums un norēķinu dokumenti ar firmu Siemens. GVD Rahoitus OY (a/st Jeriki.) 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6159
 • PVAS "Latvenergo" Aizdevuma līgums un norēķinu dokumenti ar AAB Generation AB , LV_LVA_F 839_A1_L6160
 • PVAS "Latvenergo" aizdevuma līgums ar Bayerische Hypo- und Vereinsbank. Piegādes līguma ar "NK Energy Ltd" (sadales tīkli, kabeļi) , LV_LVA_F 839_A1_L6161
 • PVAS "Latvenergo" līgums par gāzes piegādi , LV_LVA_F 839_A1_L6162
 • PVAS "Latvenergo" līgums par mazuta piegādi , LV_LVA_F 839_A1_L6163
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautāju- miem , LV_LVA_F 839_A1_L6164
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . , LV_LVA_F 839_A1_L6165
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6166
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . 2.sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6167
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautāju- miem. , LV_LVA_F 839_A1_L6168
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6169
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6170
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . 3.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6171
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar augstākstāvošām organizācijām par operatīvās statistikas un grāmatvedības uzskaites jautājumiem . , LV_LVA_F 839_A1_L6172
 • "Latglavenergo " Grāmatvedības uzskaites galvenā grāmata , LV_LVA_F 839_A1_L6173
 • VAS "Latvenergo" Grāmatvedības uzskaites galvenā grāmata , LV_LVA_F 839_A1_L6174
 • VU "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) Energoremonts. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6175
 • VU "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (pamatlīdzekļu uzskaites inventarizācijas kartes) Energoremonts. 2.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6176
 • VU "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (pamatlīdzekļu uzskaites inventarizācijas kartes) Energoremonts. 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6177
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti, inventarizācijas saraksti, maksāšanas uzdevumi) Energoremonts. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6178
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (inventarizācijas saraksti, pamatlīdzek- ļu uzskaites inventarizācijas kartes) Energoremonts. 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6179
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (inventarizācijas saraksti, pamatlīdzek- ļu uzskaites inventarizācijas kartes) Energoremonts. 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6180
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) SIA "ABB", Energoremonts. , LV_LVA_F 839_A1_L6181
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) SIA "Nesta Energo" , LV_LVA_F 839_A1_L6182
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) SIA "Energoinfo" , LV_LVA_F 839_A1_L6183
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) Latvijas - Krievijas kopuznēmums. SIA "Ekons" , LV_LVA_F 839_A1_L6184
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) A/s "Finansu norēķinu centrs", LV_LVA_F 839_A1_L6185
 • VAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) Olaines siltumcentrāles nodošana , LV_LVA_F 839_A1_L6186
 • PVAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) Liepājas -"Siltums" , LV_LVA_F 839_A1_L6187
 • PVAS "Latvenergo" filiāļu un struktūrvienību reorganizācijas un likvidācijas dokumenti (akti) Dzīvojamo māju nodošana valsts īpašumā , LV_LVA_F 839_A1_L6188
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. ( grāmatas, kartītes, saraksti) 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6189
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. ( grāmatas, kartītes, saraksti) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6190
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. ( grāmatas, kartītes, saraksti) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6191
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. ( grāmatas, kartītes, saraksti) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6192
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. (saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) 1 sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6193
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Rīgas TEC-1. , LV_LVA_F 839_A1_L6194
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Rīgas TEC-2. , LV_LVA_F 839_A1_L6195
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Daugavas HES kaskāde, Pļaviņas HES. , LV_LVA_F 839_A1_L6196
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Daugavas HES kaskāde, Ķeguma HES , LV_LVA_F 839_A1_L6197
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Rīgas HES. , LV_LVA_F 839_A1_L6198
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Austrumu elektriskie tīkli. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6199
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6200
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Rietumu elektriskie tīkli. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6201
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6202
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6203
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6204
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Augstsprieguma tīkls. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6205
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6206
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6207
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6208
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Rīgas elektrotīkls. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6209
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. (saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi). Rīgas elektrotīkls. 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6210
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6211
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Centrālie elektriskie tīkli. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6212
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6213
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6214
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6215
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6216
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Ziemeļu elektriskie tīkli. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6217
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6218
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6219
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Ziemeļaustrumu elektriskie tīkli. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6220
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6221
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6222
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Dienvidu elektriskie tīkli. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6223
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6224
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 3. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6225
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . 4. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6226
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Atpūtas komplekss. , LV_LVA_F 839_A1_L6227
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . Serviss. , LV_LVA_F 839_A1_L6228
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti. (saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) , LV_LVA_F 839_A1_L6229
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti.(saraksti, akti, inventarizācijas komisija protokoli un citi) . , LV_LVA_F 839_A1_L6230
 • PVAS "Latvenergo" nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas saraksti , LV_LVA_F 839_A1_L6231
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka , LV_LVA_F 839_A1_L6232
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6233
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka .2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6234
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6235
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6236
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6237
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6238
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 7.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6239
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6240
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6241
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6242
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 11. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6243
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 12. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6244
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 13. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6245
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 14. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6246
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 15. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6247
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 16. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6248
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 17. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6249
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 18. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6250
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 19. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6251
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 20. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6252
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 21. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6253
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 22. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6254
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. 23. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6255
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka , LV_LVA_F 839_A1_L6256
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu kartotēka. , LV_LVA_F 839_A1_L6257
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumu uzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem., LV_LVA_F 839_A1_L6258
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6259
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6260
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumu uzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. , LV_LVA_F 839_A1_L6261
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumu uzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6262
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6263
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6264
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumu uzskaites dokumenti (grāmatas, pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 1. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6265
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6266
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 3. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6267
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 4. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6268
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6269
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6270
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumu uzskaites dokumenti (grāmatas, pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6271
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6272
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6273
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6274
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6275
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumu uzskaites dokumenti (grāmatas, pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 6. sējums. 1. daļa , LV_LVA_F 839_A1_L6276
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 6. sējums. 2. daļa, LV_LVA_F 839_A1_L6277
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 7. sējums. 1. daļa , LV_LVA_F 839_A1_L6278
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 7. sējums. 2. daļa, LV_LVA_F 839_A1_L6279
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu nemateriālie ieguldījumuuzskaites dokumenti (pieņemšanas - nodošanas akti kartītes, saraksti) ar kontu apgrozījuma pārskatiem. 8. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6280
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ) 1.pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6281
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti )2. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6282
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6283
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6284
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6285
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6286
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ) 1.pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6287
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ) 2. pusgads 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6288
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 2. pusgads 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6289
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6290
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6291
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ) , LV_LVA_F 839_A1_L6292
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti, nepabeigtu celtniecības līdzekļu atskaites, dokumenti ) , LV_LVA_F 839_A1_L6293
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti, nepabeigtu celtniecības līdzekļu atskaites, dokumenti ) 1. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6301
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ).2. pusgads. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6302
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ).2. pusgads. 2. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6303
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Norēķini ar piegādātājiem) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6311
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Norēķini ar piegādātājiem) , LV_LVA_F 839_A1_L6316
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Norēķini ar piegādātājiem. Pamatlīdzekļu iegāde) 1. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6321
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Norēķini ar piegādātājiem. Pamatlīdzekļu iegāde). 2. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6322
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi), LV_LVA_F 839_A1_L6323
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6328
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6329
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi).7. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6330
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6331
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu norakstīšanas akti , LV_LVA_F 839_A1_L6339
 • VU "Latvenergo" pamatlīdzekļu norakstīšanas akti 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6340
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu norakstīšanas akti , LV_LVA_F 839_A1_L6341
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas.1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6342
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas.2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6343
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6344
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6345
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6346
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6347
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 1.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6348
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6349
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6350
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6351
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6352
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6353
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 7.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6354
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6355
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6356
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6357
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 11. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6358
 • VAS "Latvenergo" administrācijas un filiāļu pievienotās vērtības nodokļu deklarācijas. 12. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6359
 • VAS "Latvenergo" Deklarācijas par skaidras naudas darījumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6360
 • VAS "Latvenergo" Deklarācijas par skaidras naudas darījumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6361
 • VAS "Latvenergo" Deklarācijas par skaidras naudas Darījumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6362
 • VAS "Latvenergo" Deklarācijas par skaidras naudas darījumiem, LV_LVA_F 839_A1_L6363
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6364
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6365
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6366
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6367
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6368
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6369
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 7.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6370
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6371
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6372
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6373
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6374
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6375
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6376
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6377
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6378
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6379
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 7.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6380
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6381
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6382
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6383
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 11. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6384
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6385
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6386
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6387
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6388
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6389
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6390
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 7.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6391
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6392
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6393
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6394
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 11. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6395
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 12. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6396
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6397
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6398
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6399
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6400
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6401
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 6. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6402
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 7.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6403
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 8. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6404
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 9. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6405
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 10. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6406
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 11. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6407
 • VAS "Latvenergo" īpašuma nodokļa deklarācijas. 12. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6408
 • PVAS "Latvenergo" Akti par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai , LV_LVA_F 839_A1_L6409
 • VAS "Latvenergo" Akti par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai , LV_LVA_F 839_A1_L6410
 • Sarakste ar vietējiem uzņēmumiem un piegādātājiem par visiem materiāli tehniskās apgādes veidiem. , LV_LVA_F 839_A1_L6411
 • Sarakste ar vietējiem uzņēmumiem un piegādātājiem par visiem materiāli tehniskās apgādes veidiem 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6412
 • Sarakste ar vietējiem uzņēmumiem un piegādātājiem par visiem materiāli tehniskās apgādes veidiem 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6413
 • Sarakste ar vietējiem uzņēmumiem un piegādātājiem par visiem materiāli tehniskās apgādes veidiem , LV_LVA_F 839_A1_L6414
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" filiālēm par centralizēto preču iegādēm, to sadali un realizāciju. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6415
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" filiālēm par centralizēto preču iegādēm, to sadali un realizāciju. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6416
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" filiālēm par centralizēto preču iegādēm, to sadali un realizāciju. , LV_LVA_F 839_A1_L6417
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" filiālēm par centralizēto preču iegādēm, to sadali un realizāciju. , LV_LVA_F 839_A1_L6418
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" filiālēm par materiālo uzkrājumu samazināšanu. , LV_LVA_F 839_A1_L6419
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" filiālēm par materiālo uzkrājumu samazināšanu. , LV_LVA_F 839_A1_L6420
 • Iepirkumu konkursu protokoli. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6421
 • Iepirkumu konkursu protokoli. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6422
 • Iepirkumu konkursu protokoli.3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6423
 • Iepirkumu konkursu protokoli. , LV_LVA_F 839_A1_L6424
 • Iepirkumu konkursu protokoli. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6425
 • Iepirkumu konkursu protokoli. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6426
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6427
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6428
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6429
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6430
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 5. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6431
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6432
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6433
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6434
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6435
 • Sarakste ar ārzemju partneriem par iepirkuma jautājumiem. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6436
 • Sarakste ar ministrijām un valsts iestādēm par iepirkuma jautājumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L6437
 • Sarakste ar ministrijām un valsts iestādēm par iepirkuma jautājumiem., LV_LVA_F 839_A1_L6438
 • Sarakste ar ministrijām un valsts iestādēm par iepirkuma jautājumiem., LV_LVA_F 839_A1_L6439
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" struktūrvienībām. , LV_LVA_F 839_A1_L6440
 • Sarakste ar valsts a/s "Latvenergo" struktūrvienībām. , LV_LVA_F 839_A1_L6441
 • VAS "Latvenergo" CDD SCDA/EMS projekts (sarakste,) , LV_LVA_F 839_A1_L6442
 • VAS "Latvenergo" CDD SCDA/EMS projekts (sarakste,). , LV_LVA_F 839_A1_L6443
 • VAS "Latvenergo" CDD SCDA/EMS projekts (sarakste,). , LV_LVA_F 839_A1_L6444
 • VAS "Latvenergo" Oracle Applications projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6445
 • VAS "Latvenergo" Oracle Applications projekti(sarakste). , LV_LVA_F 839_A1_L6446
 • VAS "Latvenergo" Operatīvās vadības sistēmas (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6448
 • VAS "Latvenergo" Operatīvās vadības sistēmas (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6449
 • VAS "Latvenergo" Lotus Notes un Web risinājumi (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6450
 • VAS "Latvenergo" Lotus Notes un Web risinājumi (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6451
 • VAS "Latvenergo" Lotus Notes un Web risinājumi (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6452
 • VAS "Latvenergo" Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6453
 • VAS "Latvenergo" Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6454
 • VAS "Latvenergo" Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6455
 • VAS "Latvenergo" Klientu informācijas sistēmas, norēķinu sistēmas projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6456
 • VAS "Latvenergo" Klientu informācijas sistēmas, norēķinu sistēmas projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6457
 • VAS "Latvenergo" Klientu informācijas sistēmas, norēķinu sistēmas projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6458
 • VAS "Latvenergo" IT Drošības sistēmas projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6459
 • VAS "Latvenergo" IT Drošības sistēmas projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6460
 • VAS "Latvenergo" IT Drošības sistēmas projekti (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6461
 • VAS "Latvenergo" IT infrastruktūra (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6462
 • VAS "Latvenergo" IT infrastruktūra (sarakste) , LV_LVA_F 839_A1_L6463
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par elektroenerģijas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6464
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par elektroenerģijas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6465
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par elektroenerģijas jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6466
 • PVAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par kurināmā jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6467
 • PVAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par kurināmā jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6468
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par kurināmā jautājumiem. 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6469
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par kurināmā jautājumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L6470
 • VAS "Latvenergo" sarakste ar organizācijām un filiālēm par kurināmā jautājumiem. , LV_LVA_F 839_A1_L6471
 • VAS "Latvenergo" Metroloģiskā nodrošinājuma gada pārskats , LV_LVA_F 839_A1_L6472
 • VAS "Latvenergo" Metroloģiskā nodrošinājuma gada pārskats , LV_LVA_F 839_A1_L6473
 • VAS "Latvenergo" Statistiskie pārskati par vides aizsardzību , LV_LVA_F 839_A1_L6474
 • VAS "Latvenergo" Statistiskie pārskati par vides aizsardzību , LV_LVA_F 839_A1_L6475
 • VAS "Latvenergo" Statistiskie pārskati par vides aizsardzību , LV_LVA_F 839_A1_L6476
 • VAS "Latvenergo" Dabas resursu nodokļa pārskati 1. pusgads, LV_LVA_F 839_A1_L6477
 • VAS "Latvenergo" Dabas resursu nodokļa pārskati. 2. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6478
 • VAS "Latvenergo" Dabas resursu nodokļa pārskati. 1. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6479
 • VAS "Latvenergo" Dabas resursu nodokļa pārskati. 2. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6480
 • VAS "Latvenergo" Dabas resursu nodokļa pārskati. 1. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6481
 • VAS "Latvenergo" Dabas resursu nodokļa pārskati. 2. pusgads , LV_LVA_F 839_A1_L6482
 • VAS "Latvenergo sarakste ar institūcijām un organizācijām par vides aizsardzības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6483
 • VAS "Latvenergo sarakste ar institūcijām un organizācijām par vides aizsardzības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6484
 • VAS "Latvenergo sarakste ar institūcijām un organizācijām par vides aizsardzības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6485
 • VAS "Latvenergo" filiāļu drošības pārbaudes akti, atskaites u.c. , LV_LVA_F 839_A1_L6486
 • VAS "Latvenergo" filiāļu drošības pārbaudes akti, atskaites u.c. , LV_LVA_F 839_A1_L6487
 • Daļas koncepcijas, programmas, semināru materiāli , LV_LVA_F 839_A1_L6488
 • Daļas koncepcijas, programmas, semināru materiāli , LV_LVA_F 839_A1_L6489
 • VAS "Latvenergo" ražošanas filiāļu tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti (kopijas) , LV_LVA_F 839_A1_L6490
 • VAS "Latvenergo" ražošanas filiāļu tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti (kopijas) , LV_LVA_F 839_A1_L6491
 • VAS "Latvenergo" pārvades filiāles tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti ( kopijas) , LV_LVA_F 839_A1_L6492
 • VAS "Latvenergo" pārvades filiāles tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti, (kopijas) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6493
 • VAS "Latvenergo" pārvades filiāles tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti, (kopijas) 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6494
 • VAS "Latvenergo" pārvades filiāles tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti ( kopijas) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6495
 • VAS "Latvenergo" pārvades filiāles tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti ( kopijas) 2.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6496
 • VAS "Latvenergo" sadales filiāļu tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti (kopijas) , LV_LVA_F 839_A1_L6497
 • VAS "Latvenergo" sadales filiāļu tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti (kopijas) , LV_LVA_F 839_A1_L6498
 • VAS "Latvenergo" sadales filiāļu tehnoloģisko traucējumu izmeklēšanas akti (kopijas) , LV_LVA_F 839_A1_L6499
 • Inspekcijas kvalitātes rokasgrāmata , LV_LVA_F 839_A1_L6500
 • Inspekcijas kvalitātes rokasgrāmata, LV_LVA_F 839_A1_L6501
 • Inspekcijas kvalitātes rokasgrāmata, LV_LVA_F 839_A1_L6502
 • Rīcību instrukcijas , LV_LVA_F 839_A1_L6503
 • Rīcību instrukcijas, LV_LVA_F 839_A1_L6504
 • Rīcību instrukcijas, LV_LVA_F 839_A1_L6505
 • Atbilstības novērtēšanas metodikas , LV_LVA_F 839_A1_L6506
 • Atbilstības novērtēšanas metodikas, LV_LVA_F 839_A1_L6507
 • Atbilstības novērtēšanas metodikas, LV_LVA_F 839_A1_L6508
 • VAS "Latvenergo" Sarakste ar augstākstāvošam organizācijām par elektrostaciju attīstības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6509
 • VAS "Latvenergo" Sarakste ar augstākstāvošam organizācijām par elektrostaciju attīstības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6510
 • VAS "Latvenergo" Sarakste ar augstākstāvošam organizācijām par elektrostaciju attīstības jautājumiem , LV_LVA_F 839_A1_L6511
 • PVAS "Latvenergo" attīstības kapitāla gada plāni un ar tiem saistītā sarakste , LV_LVA_F 839_A1_L6512
 • PVAS "Latvenergo" attīstības kapitāla gada plāni un ar tiem saistītā sarakste , LV_LVA_F 839_A1_L6513
 • VAS "Latvenergo" Sarakste ar starptautiskajām organizācijām un ārzemju sadarbības partneriem par sadarbību. , LV_LVA_F 839_A1_L6514
 • VAS "Latvenergo" Sarakste ar starptautiskajām organizācijām un ārzemju sadarbības partneriem par sadarbību. , LV_LVA_F 839_A1_L6515
 • PVAS "Latvenergo" sistēmas un elektrotīklu elektroenerģijas realizācijas gada plāni (tīkla nodotā elektroenerģija, zudumi, lietotājiem nodotā elektroenerģija, ieņēmuma summa), LV_LVA_F 839_A1_L6518
 • PVAS "Latvenergo" lietotājiem nodotā elektroenerģija pa lietotāju grupām. Gada kopsavilkuma atskaites , LV_LVA_F 839_A1_L6519
 • PVAS "Latvenergo" lietotājiem nodotā elektroenerģija pa lietotāju grupām. Gada kopsavilkuma atskaites , LV_LVA_F 839_A1_L6520
 • PVAS "Latvenergo" lietotājiem nodotā elektroenerģija pa lietotāju grupām. Gada kopsavilkuma atskaites , LV_LVA_F 839_A1_L6521
 • PVAS "Latvenergo" grāmatvedības kopsavilkuma atskaites par ikmēneša naudas ieņēmumiem (PVAS "Latvenergo" subkontos ieskaitītā nauda, savstarpējie norēķini ar citam organizācijām) , LV_LVA_F 839_A1_L6522
 • PVAS "Latvenergo" grāmatvedības kopsavilkuma atskaites par ikmēneša naudas ieņēmumiem (PVAS "Latvenergo" subkontos ieskaitītā nauda, savstarpējie norēķini ar citam organizācijām) , LV_LVA_F 839_A1_L6523
 • PVAS "Latvenergo" grāmatvedības kopsavilkuma atskaites par ikmēneša naudas ieņēmumiem (PVAS "Latvenergo" subkontos ieskaitītā nauda, savstarpējie norēķini ar citam organizācijām) , LV_LVA_F 839_A1_L6524
 • PVAS "Latvenergo" kopsavilkuma atskaites par elektroenerģijas resursiem un to sadalījumu , LV_LVA_F 839_A1_L6525
 • PVAS "Latvenergo" kopsavilkuma atskaites par elektroenerģijas resursiem un to sadalījumu , LV_LVA_F 839_A1_L6526
 • PVAS "Latvenergo" kopsavilkuma atskaites par elektroenerģijas resursiem un to sadalījumu , LV_LVA_F 839_A1_L6527
 • PVAS "Latvenergo" statistikas atskaites "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā" , LV_LVA_F 839_A1_L6528
 • PVAS "Latvenergo" statistikas atskaites "Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā" , LV_LVA_F 839_A1_L6529
 • PVAS "Latvenergo" ziņas par siltumenerģijas ražošanu , LV_LVA_F 839_A1_L6530
 • PVAS "Latvenergo" ziņas par siltumenerģijas ražošanu, LV_LVA_F 839_A1_L6531
 • PVAS "Latvenergo" ziņas par siltumenerģijas ražošanu, LV_LVA_F 839_A1_L6532
 • PVAS "Latvenergo" datu apstrādes rezultāti - grafiki, tabulas diagrammas , LV_LVA_F 839_A1_L6533
 • PVAS "Latvenergo" datu apstrādes rezultāti - grafiki, tabulas diagrammas , LV_LVA_F 839_A1_L6534
 • PVAS "Latvenergo" datu apstrādes rezultāti - grafiki, tabulas diagrammas , LV_LVA_F 839_A1_L6535
 • PVAS "Latvenergo" siltumenerģijas gada atskaites , LV_LVA_F 839_A1_L6536
 • PVAS "Latvenergo" siltumenerģijas gada atskaites , LV_LVA_F 839_A1_L6537
 • PVAS "Latvenergo" siltumenerģijas gada atskaites , LV_LVA_F 839_A1_L6538
 • VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulču protokoli. , LV_LVA_F 839_A1_L5301
 • VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulču protokoli. , LV_LVA_F 839_A1_L5302
 • Pielikums VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2002.gada 27.jūnija protokolam - VAS "Latvenergo" 2001.gada pārskats un neatkarīgo revidentu ziņojums (latviešu valodā) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5303
 • Pielikums VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2002.gada 27.jūnija protokolam - VAS "Latvenergo" 2001.gada pārskats un neatkarīgo revidentu ziņojums (angļu valodā) 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5304
 • Pielikums VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2002.gada 27.jūnija protokolam - VAS "Latvenergo" 2001.gada pārskats, sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finansu pārskatu sagatavošanas standartiem un neatkarīgo revidentu ziņojums (latviešu valodā) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5305
 • VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulču protokoli. , LV_LVA_F 839_A1_L5307
 • Pielikums Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2003.gada 18.jūnija protokolam - Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" 2002.gada pārskats, sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finansu pārskatu sagatavošanas standartiem, un neatkarīgo revidentu ziņojums (latviešu valodā) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5310
 • Pielikums VAS "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2002. gada 27.jūnija protokolam - VAS "Latvenergo" 2001.gada pārskats, sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finansu pārskatu sagatavošanas standartiem, un neatkarīgo revidentu ziņojums (angļu valodā) 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5306
 • PVAS "Latvenergo" sistēmas un elektrotīklu elektroenerģijas realizācijas gada plāni (tīkla nodotā elektroenerģija, zudumi, lietotājiem nodotā elektroenerģija, ieņēmuma summa), LV_LVA_F 839_A1_L6517
 • PVAS "Latvenergo" sistēmas un elektrotīklu elektroenerģijas realizācijas gada plāni (tīkla nodotā elektroenerģija, zudumi, lietotājiem nodotā elektroenerģija, ieņēmuma summa) , LV_LVA_F 839_A1_L6516
 • VAS "Latvenergo" Oracle Applications projekti(sarakste). , LV_LVA_F 839_A1_L6447
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Pamatlīdzekļu iegādi) . 5. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6338
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Pamatlīdzekļu iegādi) . 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6337
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Pamatlīdzekļu iegādi) . 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6336
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Pamatlīdzekļu iegādi) . 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6335
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Pamatlīdzekļu iegādi) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6334
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6333
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6332
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6327
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6326
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi). 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6325
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Avansa maksājumi par pamatlīdzekļu iegādi) 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6324
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Samaksātie avansi par pamatlīdzekļu iegādi) . 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6320
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Samaksātie avansi par pamatlīdzekļu iegādi) . 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6319
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Samaksātie avansi par pamatlīdzekļu iegādi) . 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6318
 • PVAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Samaksātie avansi par pamatlīdzekļu iegādi) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6317
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Norēķini ar piegādātājiem). 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6315
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Norēķini ar piegādātājiem). 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6314
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti.(Norēķini ar piegādātājiem). 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6313
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (Norēķini ar piegādātājiem). 2. sējums, LV_LVA_F 839_A1_L6312
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6310
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6309
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6308
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6307
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6306
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6305
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti, nepabeigtu celtniecības līdzekļu atskaites, dokumenti ) 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6304
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 7. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6300
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 6. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6299
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 5. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L6298
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 4. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6297
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti. (ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti, nepabeigtu celtniecības līdzekļu atskaites, dokumenti ) 3. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6296
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6295
 • VAS "Latvenergo" pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti(ievešanas ekspluatācijas, novietošanas un pārvietošanas akti ). 1. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L6294
 • Daugavas HES kaskādes modernizācijas projekts (piegādes līguma ar GEC Alsthom kopija).(Par turbīnu piegādi un uzstādīšanu Pļaviņu HES), LV_LVA_F 839_A1_L5717
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 38. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5603
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 37. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5602
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 35. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5600
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 34.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5599
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 33. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5598
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 32. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5597
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 31.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5596
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 30. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5595
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 29. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5594
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu un pamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste). 28. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5593
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 27. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5592
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 26. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5591
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 25. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5590
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 24.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5589
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 23. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5588
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 22. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5587
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 21.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5586
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 20. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5585
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 19. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5584
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) .18. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5583
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 17. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5582
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 16. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5581
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 40.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5564
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 39. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5563
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 36. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5560
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 35. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5559
 • VAS "Latvenergo" Apstiprinātais gada budžets. Grozījumi budžetā. Budžeta izpilde. 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5451
 • Sarakste ar LR Ekonomikas ministriju par enerģētikas jautāju- miem. 1.sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5373
 • Valdes lēmumi un sēžu protokoli. Pielikums: VAS "Latvenergo" Valdes 2002.gada 18.jūnija lēmumam Nr.126/26 - Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas konkursa nolikums. 5.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5327
 • Pielikums Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" Akcionāru pilnsapulces 2003.gada 18.jūnija protokolam - Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" 2002.gada pārskats, sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finansu pārskatu sagatavošanas standartiem, un neatkarīgo revidentu ziņojums (angļu valodā) 2. sējums , LV_LVA_F 839_A1_L5311
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 37.sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5561
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 38. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5562
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 36. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5601
 • VAS "Latvenergo" Centrālās administrācijas pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi (ziņojumi, atskaites, pamatojuma vēstules par budžeta sadalījumu, pamatlīdzekļu iegādi) , LV_LVA_F 839_A1_L5605
 • VAS "Latvenergo" kredītu izņemtās summas, procentu unpamatsummas, atmaksas dokumenti (grafiki, apmaksas, sarakste) . 39. sējums. , LV_LVA_F 839_A1_L5604


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv