. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas PSR Augstākā tiesa un Latvijas Republikas Augstākā tiesa. LV_LVA_F 856

Fondraži:
 • Augstākā Tiesa, LV_LVA_I 1-02.011
 • Apakšfondi:
 • Latvijas PSR Augstākā tiesa, LV_LVA_F 856_A 1
 • Latvijas Republikas Augstākā tiesa, LV_LVA_F 856_A 2
 • Sērijas:
 • Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā, ar indeksu SKC, izskatīto civillietu spriedumu un lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_S1
 • Senāta Civillietu departamentā kā pirmās instances tiesā ar indeksu S izskatītās civillietas, LV_LVA_F 856_S4
 • Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto krimināllietu lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_S1
 • Senāta Krimināllietu departamentā kasācijas kārtībā izskatīto krimināllietu uzskaites un reģistrācijas kartītes, LV_LVA_F 856_S2
 • Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto civillietu spriedumu un lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_S1
 • Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto civillietu uzskaites un reģistrācijas kartītes, LV_LVA_F 856_S2
 • Civillietu tiesu palātā izskatīto lietu alfabēta kartītes, LV_LVA_F 856_S5
 • Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto krimināllietu spriedumu un lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_S1
 • Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto krimināllietu uzskaites un reģistrācijas kartītes, LV_LVA_F 856_S2
 • Krimināllietu tiesu palātā apelācijas kārtībā izskatīto krimināllietu alfabēta kartītes, LV_LVA_F 856_S3
 • Tiesnešu disciplinārlietas, LV_LVA_F 856_S1
 • Senāta Civillietu departamentā kasācijas kārtībā, ar indeksu SKC, izskatīto civillietu uzskaites un reģistrācijas kartītes, LV_LVA_F 856_S2
 • SKC alfabēta kartotēka, LV_LVA_F 856_S3
 • Uzskaites saraksti:
 • Materiāli par tiesas darbu organizāciju,mat.par civillietu tiesu kolēģiju darbu,krimināllietu tiesu kolēģijas, LV_LVA_F856_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pavēles,atskaites,statistika, LV_LVA_F856_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Uzraudzības lietas, LV_LVA_F856_US2a
 • Kanceleja, LV_LVA_F856_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F856_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Krimināllietu tiesas kolēģijas 1.instance, kartotēkas, LV_LVA_F856_US4
 • Krimināllietu kolēģijas 2.instance, kartotēka, LV_LVA_F856_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Civillietu tiesas kolēģijas 1.instance, LV_LVA_F856_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Civillietu tiesas kolēģijas 2.instance, civillietu kartotēkas, LV_LVA_F856_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Prezidijs,plēnums, LV_LVA_F856_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F856_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tiesu prakses vispārināšanas nodaļa, LV_LVA_F856_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F856_US1s
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F856_US2s
 • Krimināllietu tiesas kolēģija 1.instance, LV_LVA_F856_US4a
 • Krimināllietu tiesas kolēģija 1.instance, LV_LVA_F856_US4b
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F856_US4c,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Civillietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F856_US6a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Senāta Civillietu departaments, LV_LVA_F856_US11a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Senāta Krimināllietu departaments, LV_LVA_F856_US12
 • Civillietu tiesu palāta, LV_LVA_F856_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Krimināllietu tiesu palāta, LV_LVA_F856_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tiesnešu disciplinārkolēģija, LV_LVA_F856_US15
 • Senāta Administratīvo lietu departaments, LV_LVA_F856_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Augstāk;as tiesas plēnums, LV_LVA_F856_US8A
 • Lietas:
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L456
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L457
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L458
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L459
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L119
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L120
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L121
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L122
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L123
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L124
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L125
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L126
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L127
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L128
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L129
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L130
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L1
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L2
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L3
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L4
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L5
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L6
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L7
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L8
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L9
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L10
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L11
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L12
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L13
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L14
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L15
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L16
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L17
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L18
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L19
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L20
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L21
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L22
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L23
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L24
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L25
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L26
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L27
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L28
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L29
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L30
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L31
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L32
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L33
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L34
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L35
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L36
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L37
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L38
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L39
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L40
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L41
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L42
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L43
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L44
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L45
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L46
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L47
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L48
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L49
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L50
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L51
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L52
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L53
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L54
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L55
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L56
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L57
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L58
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L59
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L60
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L61
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L62
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L63
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L64
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L65
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L66
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L67
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L68
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L69
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L70
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L71
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L72
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L73
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L74
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L75
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L76
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L77
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L78
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L79
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L80
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L81
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L82
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L83
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L84
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L85
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L86
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L87
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L88
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L89
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L90
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L91
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L92
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L93
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L94
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L95
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L96
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L97
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L98
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L99
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L100
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L101
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L102
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L103
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L104
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L105
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L106
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L107
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L108
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L109
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L110
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L111
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L112
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L113
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L114
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L115
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L116
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L117
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L118
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L119
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L120
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L121
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L122
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L123
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L124
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L125
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L126
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L127
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L128
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L129
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L130
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L131
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L132
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L133
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L134
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L135
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L136
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L137
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L138
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L139
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L140
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L141
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L142
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L143
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L144
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L145
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L146
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L147
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L148
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L149
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L150
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L151
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L152
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L45
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L105
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L447
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L448
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L449
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L450
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L451
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L452
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L200
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L9
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L10
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L11
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L12
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L13
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L14
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L15
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L16
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L17
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L18
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L19
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L20
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L21
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L131
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L132
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L133
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L134
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L135
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L136
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L139
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L138
 • Krimināllietu spriedumi un lēmumi, LV_LVA_F 856_A4c_L38
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L131
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L132
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L133
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L134
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L135
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L136
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L137
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L138
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L139
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L144
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L166
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L85
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L86
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L87
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L88
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L89
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L90
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L91
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L92
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L93
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L94
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L95
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L96
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L97
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L98
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L99
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L100
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L101
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L102
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L103
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L104
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L201
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L202
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L203
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L204
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L205
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L206
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L207
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L208
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L209
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L210
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L211
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L213
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L214
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L215
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L216
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L217
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L218
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L219
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L220
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L221
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L222
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L223
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L224
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L225
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L226
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L227
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L228
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L229
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L230
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L231
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L232
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L233
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L234
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L235
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L236
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L237
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L238
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L239
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L240
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L241
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L242
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L166
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L167
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L168
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L169
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L170
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L171
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L172
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L173
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L174
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L175
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L176
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L177
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L178
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L179
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L180
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L181
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L182
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L183
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A14_L184
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L22
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L23
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L24
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L25
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L26
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L27
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L28
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L29
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A15_L30
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L166
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L167
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L168
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L169
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L453
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L454
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L455
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L144
 • Dokumenti par likumprojektu izstrādāšanu, LV_LVA_F 856_A11_L50
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja pavēles vispārējos jautājumos, LV_LVA_F 856_A2_L91
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas darba plāni, LV_LVA_F 856_A2_L92
 • Štatu saraksti un tāmes, LV_LVA_F 856_A3_L129
 • Grāmatvedības gada atskaites, LV_LVA_F 856_A3_L130
 • Statistiskās gada atskaites, LV_LVA_F 856_A3_L131
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 856_A3_L132
 • Pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas, LV_LVA_F 856_A3_L133
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1110
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1111
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1112
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1113
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1114
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1115
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1116
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1117
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1118
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1119
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1120
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1121
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1122
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1123
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1124
 • Krimināllieta Ernesta xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1125
 • Krimināllieta Kārļa xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1126
 • Krimināllieta Anatolija xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1127
 • Krimināllieta Laimoņa xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1128
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1129
 • Krimināllieta Ilmāra xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A4_L1130
 • Krimināllietu uzskaites reģistrācijas kartītes, no 1 - 50 , LV_LVA_F 856_A4_L1131
 • Krimināllietu uzskaites reģistrācijas kartītes, no 51 - 100 , LV_LVA_F 856_A4_L1132
 • Krimināllietu uzskaites reģistrācijas kartītes, no 101 - 182, LV_LVA_F 856_A4_L1133
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1686
 • Alūksnes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1687
 • Aizkraukles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1688
 • Balvu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1689
 • Bauskas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1690
 • Centra rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1691
 • Cēsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1692
 • Daugavpils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1693
 • Daugavpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1694
 • Dobeles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1695
 • Gulbenes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1696
 • Jelgavas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1697
 • Jelgavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1698
 • Jēkabpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1699
 • Jūrmalas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1700
 • Krāslavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1701
 • Kuldīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1702
 • Kurzemes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1703
 • Latgales rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1704
 • Liepājas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1705
 • Liepājas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1706
 • Limbažu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1707
 • Ludzas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1708
 • Madonas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1709
 • Ogres rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1710
 • Preiļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1711
 • Rēzeknes pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1712
 • Rīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1713
 • Saldus rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1714
 • Talsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1715
 • Tukuma rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1716
 • Valkas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1717
 • Valmieras rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1718
 • Ventspils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1719
 • Ventspils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1720
 • Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1721
 • Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1722
 • Ziemeļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1723
 • Nepilngadīgo lietu lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1724
 • Atceltie, izbeigtie lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1725
 • Uzraudzības lietas, LV_LVA_F 856_A5_L1726
 • Spriedumi un lēmumi civillietās, LV_LVA_F 856_A6_L1236
 • Balode (Rozentāle) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1237
 • Skuja Valters, xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1238
 • Rautiņš Jānis xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1239
 • Picka Elga, xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1240
 • Eliass Jānis, xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1241
 • Žuks Jezups xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1242
 • Alūksnes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1676
 • Balvu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1677
 • Bauskas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1678
 • Cēsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1679
 • Daugavpils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1680
 • Daugavpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1681
 • Dobeles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1682
 • Gulbenes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1683
 • Jelgavas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1684
 • Jelgavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1685
 • Jēkabpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1686
 • Jūrmalas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1687
 • Krāslavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1688
 • Kuldīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1689
 • Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1690
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1691
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1692
 • Liepājas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1693
 • Liepājas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1694
 • Limbažu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1695
 • Ludzas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1696
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1697
 • Madonas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1698
 • Ogres rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1699
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1700
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, 1.sējums CK-38 - CK 1298 , LV_LVA_F 856_A7_L1701
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, 2.sējums CK-1359 - CK-2501, LV_LVA_F 856_A7_L1702
 • Preiļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1703
 • Rīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, 1.sējums CK-58 - CK-970, LV_LVA_F 856_A7_L1704
 • Rīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, 2.sējums CK-1004 - CK-2505, LV_LVA_F 856_A7_L1705
 • Rēzeknes pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1706
 • Rēzeknes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1707
 • Saldus rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1708
 • Aizkraukles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1709
 • Talsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1710
 • Tukuma rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1711
 • Valkas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1712
 • Valmieras rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1713
 • Ventspils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1714
 • Ventspils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1715
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas uzraudzības lēmumu noraksti par protestu lietām, 1.sējums CU-1 - CU-133, LV_LVA_F 856_A7_L1716
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas uzraudzības lēmumu noraksti par protestu lietām, 2.sējums CU-134 - CU-273, LV_LVA_F 856_A7_L1717
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas uzraudzības lēmumu noraksti par protestu lietām, 3.sējums CU-274 - CU-425, LV_LVA_F 856_A7_L1718
 • Rēzeknes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1712
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L170
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L171
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L172
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L173
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L174
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L256
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L257
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L258
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L259
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L260
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L261
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L262
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L263
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L264
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L265
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L266
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L267
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L268
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L269
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L270
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L271
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L272
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L273
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L274
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L275
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L276
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L277
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L278
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L279
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L280
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L281
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L282
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L283
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L284
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L285
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L199
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L200
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L201
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L202
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L203
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L204
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L116
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L117
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L118
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L119
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L120
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L121
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L122
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L123
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L124
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L125
 • Štatu saraksti un tāmes, sarakste ar valsts pārvaldes iestādēm finanšu jautājumos, LV_LVA_F 856_A3_L134
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 856_A3_L135
 • Grāmatvedības gada atskaites, LV_LVA_F 856_A3_L136
 • Statistiskās gada atskaites, LV_LVA_F 856_A3_L137
 • Pamatlīdzekļu inventāra kartiņas, LV_LVA_F 856_A3_L138
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu. Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 1.sējums , LV_LVA_F 856_A4_L1134
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 2.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1135
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 3.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1136
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 4.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1137
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 5.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1138
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 6.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1139
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 7.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1140
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 8.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1141
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 9.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1142
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 10.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1143
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 11.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1144
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 12.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1145
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 13.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1146
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 14.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1147
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 15.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1148
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 16.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1149
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 17.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1150
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 18.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1151
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 19.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1152
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 20.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1153
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 21.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1154
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 22.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1155
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 23.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1156
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu. Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 24.sējums , LV_LVA_F 856_A4_L1157
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 25.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1158
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 26.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1159
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 27.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1160
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 28.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1161
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 29.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1162
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 30.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1163
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 31.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1164
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 32.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1165
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 33.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1166
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 34.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1167
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 35.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1168
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 36.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1169
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 37.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1170
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 38.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1171
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 39.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1172
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 40.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1173
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 41.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1174
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 42.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1175
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 43.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1176
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 44.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1177
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 45.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1178
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 46.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1179
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 47.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1180
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 48.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1181
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 49.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1182
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 50.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1183
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 51.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1184
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 52.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1185
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 53.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1186
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 54.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1187
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 55.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1188
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 56.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1189
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 57.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1190
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 58.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1191
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 59.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1192
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 60.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1193
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 61.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1194
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 62.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1195
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 63.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1196
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu.Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 64.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1197
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu. Ojāra Potreki apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 65.sējums , LV_LVA_F 856_A4_L1198
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 66.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1199
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 67.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1200
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 68.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1201
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 69.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1202
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 70.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1203
 • Krimināllieta Alfrēda Rubika apsūdzībā pēc Latvijas KK 59.panta par likumīgās valsts varas gāšanu, 71.sējums, LV_LVA_F 856_A4_L1204
 • Krimināllietu reģistrācijas uzskaites kartītes (No Nr. 1 - Nr. 56), LV_LVA_F 856_A4_L1205
 • Prezidija lēmumu noraksti civillietās, 1.sējums, Nr. 1 - 51, LV_LVA_F 856_A8_L426
 • Prezidija un Senāta lēmumu noraksti civillietās, 2.sējums, Nr.52 -102 , LV_LVA_F 856_A8_L427
 • Prezidija un Senāta uzskaites statistiskās kartiņas civillietās, LV_LVA_F 856_A8_L428
 • Prezidija un Senāta lietu alfabēta grāmata civillietās, LV_LVA_F 856_A8_L429
 • Prezidija un Senāta Krimināllietu departamenta lēmumu noraksti krimināllietās, LV_LVA_F 856_A8_L430
 • Prezidija un Senāta uzskaites statistiskās kartiņas krimināllietās, LV_LVA_F 856_A8_L431
 • Prezidija un senāta lietu alfabēta grāmata krimināllietās, LV_LVA_F 856_A8_L432
 • Plēnuma sēžu protokoli, LV_LVA_F 856_A8_L433
 • Plēnuma lēmumu sagatavošanas materiāli, LV_LVA_F 856_A8_L434
 • Plēnuma lēmumi vispārējos jautājumos, LV_LVA_F 856_A8_L435
 • Plēnuma lēmumu noraksti civillietās, LV_LVA_F 856_A8_L436
 • Plēnuma lietu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 856_A8_L438
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1727
 • Alūksnes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1728
 • Aizkraukles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1729
 • Balvu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1730
 • Bauskas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1731
 • Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1732
 • Cēsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1733
 • Daugavpils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1734
 • Daugavpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1735
 • Dobeles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1736
 • Gulbenes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1737
 • Jelgavas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1738
 • Jelgavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1739
 • Jēkabpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1740
 • Jūrmalas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1741
 • Krāslavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1742
 • Kuldīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1743
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1744
 • Liepājas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1745
 • Liepājas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1746
 • Limbažu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1747
 • Ludzas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1748
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1749
 • Madonas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1750
 • Ogres rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1751
 • Preiļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1752
 • Rēzeknes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1753
 • Rēzeknes pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1754
 • Rīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1755
 • Saldus rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1756
 • Talsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1757
 • Tukuma rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1758
 • Valkas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1759
 • Valmieras rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1760
 • Ventspils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1761
 • Ventspils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1762
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1763
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1764
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1765
 • Lēmumi par nepilngadīgo krimināllietām, LV_LVA_F 856_A5_L1766
 • Lēmumi par atceltām un izbeigtām krimināllietām, LV_LVA_F 856_A5_L1767
 • Lēmumi par krimināllietām uzraudzības kārtībā sakarā ar iesniegtiem protestiem, LV_LVA_F 856_A5_L1768
 • Lēmumi par piekritības noteikšanu , LV_LVA_F 856_A5_L1769
 • Lēmumu noraksti lietās par sadarbību ar VDK, LV_LVA_F 856_A5_L1770
 • Lēmumu noraksti lietās par sadarbību ar VDK, LV_LVA_F 856_A5_L1771
 • Rīgas apgabaltiesas lēmumu noraksti , LV_LVA_F 856_A5_L1772
 • Latgales apgabaltiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1773
 • Vidzemes apgabaltiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1774
 • Zemgales apgabaltiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1775
 • Kurzemes apgabaltiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A5_L1776
 • Alūksnes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1719
 • Aizkraukles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1720
 • Balvu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1721
 • Bauskas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1722
 • Cēsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1723
 • Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1724
 • Daugavpils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1725
 • Daugavpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1726
 • Dobeles rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1727
 • Gulbenes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1728
 • Jelgavas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1729
 • Jelgavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1730
 • Jēkabpils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1731
 • Jūrmalas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1732
 • Krāslavas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1733
 • Kuldīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1734
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas lēmumu noraksti lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1735
 • Liepājas pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1736
 • Liepājas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1737
 • Limbažu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1738
 • Ludzas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1739
 • Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1740
 • Madonas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1741
 • Ogres rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1742
 • Preiļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1743
 • Rīgas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1744
 • Rēzeknes pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1745
 • Rēzeknes rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1746
 • Saldus rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1747
 • Talsu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1748
 • Tukuma rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1749
 • Valkas rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1750
 • Valmieras rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1751
 • Ventspils pilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1752
 • Ventspils rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1753
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, 1.sējums, CK-2 - CK 968 , LV_LVA_F 856_A7_L1754
 • Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, 2.sējums CK-1018 - CK-2319, LV_LVA_F 856_A7_L1755
 • Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1756
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1757
 • Zemgales apgabaltiesas lēmumu noraksti, LV_LVA_F 856_A7_L1758
 • Uzraudzības lēmumu noraksti par protestu lietām 1.sējums, CU -1- CU-179 , LV_LVA_F 856_A7_L1759
 • Uzraudzības lēmumu noraksti par protestu lietām, 2.sējums, CU - 180 - CU - 369, LV_LVA_F 856_A7_L1760
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja pavēles vispārējos jautājumos, LV_LVA_F 856_A2_L93
 • Latvijas Republikas Augstākās tiesas darba plāni, LV_LVA_F 856_A2_L94
 • Zālīte Ausma xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1243
 • Zālīte Ausma xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx , LV_LVA_F 856_A6_L1244
 • Plēnuma lēmumu noraksti krimināllietās , LV_LVA_F 856_A8_L437
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L460
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L461
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L462
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A8_L463
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L140
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L141
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L142
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L143
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L144
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L145
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L146
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L147
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L148
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L149
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L150
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L151
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L152
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L153
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L154
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L155
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L156
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L157
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L158
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A12_L161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A13_L334
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L159
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L160
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L161
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L162
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L163
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L164
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A2_L165
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L175
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L176
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L177
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L178
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A3_L179
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L246
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L247
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L248
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L249
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L250
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L251
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L255
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L256
 • xxx xxx, LV_LVA_F 856_A11a_L257


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv