. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Kuģniecība un tās priekšteči. LV_LVA_F 1071

Fondraži:
 • Latvijas kuģniecība, akciju sabiedrība, LV_LVA_I 0-12.006
 • Apakšfondi:
 • Latvijas valsts jūras kuģniecība, LV_LVA_F 1071_A 1
 • Baltijas valsts jūras kuģniecības Rīgas rajona pārvalde, LV_LVA_F 1071_A 2
 • Latvijas naftas tankkuģu jūras flotes pārvalde, LV_LVA_F 1071_A 3
 • Sērijas:
 • Kuģošanas dienests, kuģu žurnāli, LV_LVA_F 1071_S10
 • Mašīnu žurnāli, LV_LVA_F 1071_S1
 • Finansu daļa, juridiskais departaments, jūras pretenziju daļa, LV_LVA_F 1071_S11
 • Krasta personāla daļa, LV_LVA_F 1071_S1
 • Drošības un kvalitātes nodrošinājuma departaments, LV_LVA_F 1071_S2
 • Flotes atbalsta departaments, LV_LVA_F 1071_S3
 • Tehniskās drošības dienests, LV_LVA_F 1071_S8
 • Sauskravu flotes departaments, LV_LVA_F 1071_S4
 • Ventspils filiāle, LV_LVA_F 1071_S5
 • Krasta objektu departaments, LV_LVA_F 1071_S6
 • Kuģu operatīvā atbalsta daļa, LV_LVA_F 1071_S7
 • Juridiskā daļa, LV_LVA_F 1071_S10
 • Kuģu pamatlīdzekļu pieņemšanas, nodošanas un izslēgšanas dokumenti (uzskaites kartītes, akti,pavadzīmes), LV_LVA_F 1071_S9
 • Uzskaites saraksti:
 • Vadība,plāni,finansu atsk.,kap.celtniec.,grāmatvedība,kadru d., kuģu mehāniķu dienesta d.,jūras inspekcija,radiocentrs,juridiskā d.,komercdaļa,projektu konstr.birojs, LV_LVA_F1071_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F1071_US1s
 • Personālsastāvs, LV_LVA_F1071_US2p,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dzīvokļu komunālā daļa(personālsastāvs), LV_LVA_F1071_US2v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sekretārs, LV_LVA_F1071_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Darba un darba algas daļa, LV_LVA_F1071_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Finansu valūtas daļa, LV_LVA_F1071_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F1071_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kapitālās celtniecības daļa, LV_LVA_F1071_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskā daļa, LV_LVA_F1071_US8,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ostu un naftas tankkuģu krasta saimniecības dienests, LV_LVA_F1071_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kuģošanas dienests, kuģu žurnāli, LV_LVA_F1071_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kuģu saimniecības dienests, LV_LVA_F1071_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sakaru un elektroradionavigācijas dienests, LV_LVA_F1071_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tehniskās drošības dienests, LV_LVA_F1071_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Komandas komiteja, LV_LVA_F1071_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Juridiskā daļa, LV_LVA_F1071_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Plānu ekonomiskā daļa, LV_LVA_F1071_US18,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Centr.grāmatvedība, LV_LVA_F1071_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vadība,plānu ekon.d.,finansu valūtas d.,grāmatvedība,darba un darba algas d.,kadru d.,kuģu saimniec.d.,droš.tehnikas d., tehniskā d.,viet.kom.,biedru tiesa,racional.un izgudr.birojs, LV_LVA_F1071_US20,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Finansu daļa, juridiskais departaments, jūras pretenziju daļa, LV_LVA_F1071_US23,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mājas grāmatas kuģu maiņas un rezerves komandu jūrnieku pierakstīšanai, nodots PDVA,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība - Pavēles, gada plāni, lietu nomenklatūra, akti par lietu iznīcināšanu u.c., LV_LVA_F1071_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Juridiskā daļa, LV_LVA_F1071_US22,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Drošības un kvalitātes nodrošinājuma departaments, LV_LVA_F1071_US26,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Dokumenti (lēmumi, akti un to pielikumi) par kuģniecību izveidošanu, reorganizāciju, nosaukumu maiņu u.c., LV_LVA_F 1071_A20_L1295
 • Dokumenti (lēmumi, akti un to pielikumi) par kuģniecību izveidošanu, reorganizāciju, nosaukumu maiņu u.c., LV_LVA_F 1071_A20_L1296
 • Dokumenti (lēmumi, akti, izziņas) par kuģniecības nekustamo īpašumu., LV_LVA_F 1071_A20_L1297
 • Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akti un to pielikumi,kas sastādīti mainoties kuģniecības vadītājiem., LV_LVA_F 1071_A20_L1298
 • 1993.g. 3.maijā kuģniecības direktora apstiprinātais nolikums par kuģniecības Direktora padomi., LV_LVA_F 1071_A20_L1299
 • Kuģniecības struktūrdaļu nolikumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1300
 • 1992.gada Ventspils ostas noteikumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1301
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1302
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1303
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1304
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1305
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1306
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1307
 • Kuģniecības darbinieku amata apraksta instrukcijas., LV_LVA_F 1071_A20_L1308
 • LR Jūras lietu ministrijas pavēles par Latvijas kuģniecības darbību., LV_LVA_F 1071_A20_L1309
 • LR Satiksmes ministrijas pavēles par Latvijas kuģniecības darbību., LV_LVA_F 1071_A20_L1310
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 1 - 148, LV_LVA_F 1071_A20_L1311
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr.149. - 225., LV_LVA_F 1071_A20_L1312
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 1. - 75., LV_LVA_F 1071_A20_L1313
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 76. - 269., LV_LVA_F 1071_A20_L1314
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 1 - 56, LV_LVA_F 1071_A20_L1315
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 57. - 115, LV_LVA_F 1071_A20_L1316
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 116. - 169., LV_LVA_F 1071_A20_L1317
 • Direktora pavēles pamatdarbības jautājumos. Nr. 170. - 222., LV_LVA_F 1071_A20_L1318
 • Direktora rīkojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1319
 • Direktora rīkojumu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1320
 • 1993.g. 20.septembra kuģniecības direktora pārskats par valsts uzņēmuma "Latvijas kuģniecība" galvenajiem darbības virzieniem., LV_LVA_F 1071_A20_L1321
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1322
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1323
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1324
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1325
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1326
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1327
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1328
 • Kuģniecības vadības dienesta ziņojumi., LV_LVA_F 1071_A20_L1329
 • Kuģniecības Padomes sēžu protokoli., LV_LVA_F 1071_A20_L1330
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1331
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1332
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1333
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1334
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1335
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1336
 • Sarakste ar LR Jūras lietu ministriju pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1337
 • Sarakste ar Privatizācijas aģentūru pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1338
 • Pirkšanas un pārdošanas līgumi par izsolēs nosolītiem pamatlīdzekļiem., LV_LVA_F 1071_A20_L1339
 • Pirkšanas un pārdošanas līgumi par izsolēs nosolītiem pamatlīdzekļiem., LV_LVA_F 1071_A20_L1340
 • Pirkšanas un pārdošanas līgumi par izsolēs nosolītiem pamatlīdzekļiem., LV_LVA_F 1071_A20_L1341
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1342
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1343
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1344
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1345
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1346
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1347
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1348
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1349
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1350
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1351
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1352
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1353
 • Sarakste ar LR juridiskājām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1354
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1355
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1356
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1357
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1358
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1359
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1360
 • Sarakste ar ārvalstu komjpāniju "Moore Stephens (London)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1361
 • Sarakate ar ārvalstu kompāniju "Ahlers Lines naamloze vennootsehap (Antverpen, Noorderlaan)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1362
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Dynamar BV (Alkmaar, Netherlands)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1363
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Newcharter (london)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1364
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Perin A/S (Hvalstad, Norway)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1365
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Sovbunķer" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1366
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Navitank (Stokholm)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1367
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Navitank (Stokholm)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1368
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Tabani corporation" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1369
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Tabani corporation" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1370
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Stocznia Gdanska (Gdansk)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1371
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "Euro B.G. (Gouvy, Belgium)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1372
 • Sarakste ar ārvalstu kompāniju "OBC Business Travel ( Middlesbrough, England)" pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1373
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1374
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1375
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1376
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1377
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1378
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1379
 • Nosūtīto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1380
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1381
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1382
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1383
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1384
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1385
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1386
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1387
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1388
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1389
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1390
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1391
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1392
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1393
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1394
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1395
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1396
 • Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls., LV_LVA_F 1071_A20_L1397
 • Kuģniecības Padomes sarakste ar juridiskajām personām pamatdarbības jautājumos., LV_LVA_F 1071_A20_L1398
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1683
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1684
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1687
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1688
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1685
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1686
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1689
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1690
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1691
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1692
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1693
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1694
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1695
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1696
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1697
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1698
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1699
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1700
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1701
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1702
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1703
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1704
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1705
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1706
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1707
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1708
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1709
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1710
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1711
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1712
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1713
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1714
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1715
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1716
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1717
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1718
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1719
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1720
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1721
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1722
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1723
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1724
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1725
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1726
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1727
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1728
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1729
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1730
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1734
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1735
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1736
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1737
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1738
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1739
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1740
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1741
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1742
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1743
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1744
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1745
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1746
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1747
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1748
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1749
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1750
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1751
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1752
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1753
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1757
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1758
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1759
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1760
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1761
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1762
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1763
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1764
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1765
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1766
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1767
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1768
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1769
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1770
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1771
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1772
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1773
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1774
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1776
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1777
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1778
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1779
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1780
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1781
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1782
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1783
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1784
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1785
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1786
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1787
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1788
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1789
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1790
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1791
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1792
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1793
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1794
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1795
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1796
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1797
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1798
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1799
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1800
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1801
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1802
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1803
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1804
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1805
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1806
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1807
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1808
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1809
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1810
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1811
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1812
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1813
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1814
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1815
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1816
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1817
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1818
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1819
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1821
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1822
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1824
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1825
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1826
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1827
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1828
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1829
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1830
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1831
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1832
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1833
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1834
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1835
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1836
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1837
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1839
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1840
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1841
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1842
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1843
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1844
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1845
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1846
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1847
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1848
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1853
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1854
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1855
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1856
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1857
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1858
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1859
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1860
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1861
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1862
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1863
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1864
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1865
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1866
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1867
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1868
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1869
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1870
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1871
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1872
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1873
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1874
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1875
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1876
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1877
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1878
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1879
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1880
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1881
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1882
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1883
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1884
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1885
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1886
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1887
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1888
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1889
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1890
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1891
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1892
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1893
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1894
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1895
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1896
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1897
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1898
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1899
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1900
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1901
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1902
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1903
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1904
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1905
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1906
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1907
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1908
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1909
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1910
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1916
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1917
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1731
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1732
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1733
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1756
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1775
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1823
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1838
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1849
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1850
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1851
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1852
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1912
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1913
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1914
 • xxx xxx, LV_LVA_F 1071_A20_L1915


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv