. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valde. LV_LVA_F 1400

Fondraži:
 • Rīgas pilsētas tautas deputātu padomes valde, LV_LVA_I 0-01.005.1
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Valde, LV_LVA_1400
 • Sērijas:
 • Rīgas pilsētas Izpildu komitejas lēmumi, LV_LVA_F 1400_S4
 • Uzskaites saraksti:
 • Lēmumi,sarakste,instrukcijas, LV_LVA_F1400_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Slepenā lietvedība, LV_LVA_F1400_US1s
 • Lēmumi, LV_LVA_F1400_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli pie izpildkomitejas lēmumiem, LV_LVA_F1400_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Protokolu daļa, LV_LVA_F1400_US4,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vispārējā nodaļa - pieņemšana, LV_LVA_F1400_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatvedība, LV_LVA_F1400_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Organizatoru grupa, LV_LVA_F1400_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F1400_US9,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kadru daļa, LV_LVA_F1400_US10,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Iekšējo sakaru daļa, LV_LVA_F1400_US11,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kanceleja, LV_LVA_F1400_US12,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Protokolu daļa,organizatoriskā daļa, pastāvīgā komisija, kadru daļa, grāmatvedība, vietējā komiteja, komisiju dokumenti u.c., LV_LVA_F1400_US13,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Atslepenotā lietvedība, LV_LVA_F1400_US1a,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ekonomikas pārvalde, LV_LVA_F1400_US16,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiālo fondu un enerģētikas pārvaldes dokumenti - štatu saraksts, sarakste, plāni u.c., LV_LVA_F1400_US17,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Jaunās tehnikas un ārējo ekonomisko sakaru pārvaldes dokumenti - pārskati, grāmatvedības dokumenti, sarakste, līgumi u.c., LV_LVA_F1400_US19,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par īpašuma tiesību jautājumiem, LV_LVA_F1400_US14,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pastāvīgo komisiju dokumenti, sēžu un sanāksmju protokoli, sarakste, līgumi, kadru daļas, arodorganizācijas dokumenti, atskaites u.c., LV_LVA_F1400_US15,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rīgas kompleksās attīstības plāni, programmas un tehniskie dokumenti, LV_LVA_F1400_US1v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tautas deputātu padomes dokumenti, Tautas deputātu padomes priekšsēdētāja rīkojumi, valdes sēžu protokoli un lēmumi, Rīgas domes sēžu protokoli un lēmumi u.c., LV_LVA_F1400_US13.1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Izpildu komitejas lēmumu materiāli Nr.631-652, LV_LVA_F 1400_A4_L90
 • Izpildu komitejas rīkojumi Nr.471-651, LV_LVA_F 1400_A4_L920
 • Izpildu komitejas rīkojumi Nr.326-470, LV_LVA_F 1400_A4_L919
 • Izpildu komitejas lēmumi Nr.201-290, LV_LVA_F 1400_A4_L793
 • Izpildu komitejas lēmumi Nr.291-415, LV_LVA_F 1400_A4_L794
 • Izpildu komitejas lēmumi Nr.416-560, LV_LVA_F 1400_A4_L795
 • Izpildu komitejas lēmumi Nr 92-100, LV_LVA_F 1400_A4_L325
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 1.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2004
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 2.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2005
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 3.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2006
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 4.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2007
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 5.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2008
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 6.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2009
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 7.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2010
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12. sasaukuma 8.sesijas protokols, lēmumi., LV_LVA_F 1400_A4_L2011
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 1.sesijas protokols, lēmumi Nr.1/1-1/12, LV_LVA_F 1400_A4_L2012
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 2.sesijas protokols, lēmumi Nr.2/13-2/22, LV_LVA_F 1400_A4_L2013
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 3.sesijas protokols, lēmumi Nr.3/23-3/25, LV_LVA_F 1400_A4_L2014
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 4.sesijas protokols, lēmumi Nr.4/26-4/27, LV_LVA_F 1400_A4_L2015
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 5.sesijas protokols, lēmumi Nr.5/28-5/33, LV_LVA_F 1400_A4_L2016
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 6.sesijas protokols, lēmumi Nr.6/34-6/37, LV_LVA_F 1400_A4_L2017
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 7.sesijas protokols, lēmumi Nr.7/39-7/41, LV_LVA_F 1400_A4_L2018
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13. sasaukuma 8.sesijas protokols, lēmumi Nr.8/42-8/57, LV_LVA_F 1400_A4_L2019
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 1.sesijas protokols, lēmumi Nr.1/1-1/18, LV_LVA_F 1400_A4_L2020
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 2.sesijas protokols, lēmumi Nr.2/19-2/25, LV_LVA_F 1400_A4_L2021
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 3.sesijas protokols, lēmumi Nr.3/26-3/34, LV_LVA_F 1400_A4_L2022
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 4.sesijas protokols, lēmumi Nr.4/35-4/37, LV_LVA_F 1400_A4_L2023
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 5.sesijas protokols, lēmumi Nr.5/38-5/44, LV_LVA_F 1400_A4_L2024
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 6.sesijas protokols, lēmumi Nr.6/45-6/48, LV_LVA_F 1400_A4_L2025
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 7.sesijas protokols, lēmumi Nr.7/49-7/54, LV_LVA_F 1400_A4_L2026
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14. sasaukuma 8.sesijas protokols, lēmumi Nr.7/55-7/57, LV_LVA_F 1400_A4_L2027
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 15. sasaukuma 1.sesijas protokols, lēmumi Nr.1/1-1/10, LV_LVA_F 1400_A4_L2028
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 3.sesijas protokols, lēmumi Nr.3/21-3/22, LV_LVA_F 1400_A4_L2029
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 4.sesijas protokols, lēmumi Nr.4/23-4/27, LV_LVA_F 1400_A4_L2030
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 5.sesijas protokols, lēmumi Nr.5/28-5/30, LV_LVA_F 1400_A4_L2031
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 6.sesijas protokols, lēmumi Nr.6/31-6/36, LV_LVA_F 1400_A4_L2032
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 7.sesijas protokols, lēmumi Nr.7/37-7/39, LV_LVA_F 1400_A4_L2033
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 8.sesijas protokols, lēmumi Nr.8/41-8/46, LV_LVA_F 1400_A4_L2034
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 9.sesijas protokols, lēmumi Nr.9/47-9/53, LV_LVA_F 1400_A4_L2035
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 10.sesijas protokols, lēmumi Nr.10/54-10/62, LV_LVA_F 1400_A4_L2036
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 11.sesijas protokols, lēmumi Nr.11/63, LV_LVA_F 1400_A4_L2037
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 15. sasaukuma 12.sesijas protokols, lēmumi Nr.12/64-12/69, LV_LVA_F 1400_A4_L2038
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 1.sesijas protokols, lēmumi Nr.1/1-1/11, LV_LVA_F 1400_A4_L2039
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 2.sesijas protokols, lēmumi Nr.2/12-2/14, LV_LVA_F 1400_A4_L2040
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 3.sesijas protokols, lēmumi Nr.3/15-3/18, LV_LVA_F 1400_A4_L2041
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 4.sesijas protokols, lēmumi Nr.4/19-4/28, LV_LVA_F 1400_A4_L2042
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 5.sesijas protokols, lēmumi Nr.5/29-5/33, LV_LVA_F 1400_A4_L2043
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 6.sesijas protokols, lēmumi Nr.6/34-6/43, LV_LVA_F 1400_A4_L2044
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 7.sesijas protokols, lēmumi Nr.7/44-7/51, LV_LVA_F 1400_A4_L2045
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16. sasaukuma 8.sesijas protokols, lēmumi Nr.8/52-8/60, LV_LVA_F 1400_A4_L2046
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.1-41, LV_LVA_F 1400_A4_L2047
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.42-97, LV_LVA_F 1400_A4_L2048
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.98-138, LV_LVA_F 1400_A4_L2049
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-8; izpildkomitejas lēmumi Nr.139-166, LV_LVA_F 1400_A4_L2050
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10; izpildkomitejas lēmumi Nr.167-206, LV_LVA_F 1400_A4_L2051
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11; izpildkomitejas lēmumi Nr.207-210, LV_LVA_F 1400_A4_L2052
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12; izpildkomitejas lēmumi Nr.211-225, LV_LVA_F 1400_A4_L2053
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13; izpildkomitejas lēmumi Nr.226-268, LV_LVA_F 1400_A4_L2054
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-15; izpildkomitejas lēmumi Nr.269-290, LV_LVA_F 1400_A4_L2055
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-17; izpildkomitejas lēmumi Nr.291-328, LV_LVA_F 1400_A4_L2056
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-19; izpildkomitejas lēmumi Nr.329-364, LV_LVA_F 1400_A4_L2057
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-22; izpildkomitejas lēmumi Nr.365-387, LV_LVA_F 1400_A4_L2058
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-25 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.388-451, LV_LVA_F 1400_A4_L2059
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.452-467, LV_LVA_F 1400_A4_L2060
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.468-489, LV_LVA_F 1400_A4_L2061
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.1-51, LV_LVA_F 1400_A4_L2062
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.52-90, LV_LVA_F 1400_A4_L2063
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.91-137, LV_LVA_F 1400_A4_L2064
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.138-161, LV_LVA_F 1400_A4_L2065
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-13 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.162-207, LV_LVA_F 1400_A4_L2066
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-17 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.254-286; 271-282; 284-289, LV_LVA_F 1400_A4_L2067
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-19 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.290-339, LV_LVA_F 1400_A4_L2068
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-21 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.340-357, LV_LVA_F 1400_A4_L2069
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.358-375, LV_LVA_F 1400_A4_L2070
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.376-429, LV_LVA_F 1400_A4_L2071
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25-27 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.430-474, LV_LVA_F 1400_A4_L2072
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.475-476, LV_LVA_F 1400_A4_L2073
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.1-44, LV_LVA_F 1400_A4_L2074
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-5 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.45-80, LV_LVA_F 1400_A4_L2075
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.81-115, LV_LVA_F 1400_A4_L2076
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.117-158, LV_LVA_F 1400_A4_L2077
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-11 ar pielikumiem; izpildkomitejas lēmumi Nr.159-172 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2078
 • Izpildkomitejas lēmums Nr.173, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2079
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.175-184, 3.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2080
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 lēmumi Nr.185-221, LV_LVA_F 1400_A4_L2081
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-15 lēmumi Nr.222-245, LV_LVA_F 1400_A4_L2082
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16 lēmumi Nr.246-304, LV_LVA_F 1400_A4_L2083
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18 lēmumi Nr.305-349, LV_LVA_F 1400_A4_L2084
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-21 lēmumi Nr.350-399, LV_LVA_F 1400_A4_L2085
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-23 lēmumi Nr.400-468, LV_LVA_F 1400_A4_L2086
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-25 lēmumi Nr.469-495, LV_LVA_F 1400_A4_L2087
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26 lēmumi Nr.496-505, LV_LVA_F 1400_A4_L2088
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.506-520, LV_LVA_F 1400_A4_L2089
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2, lēmumi Nr.1-52, LV_LVA_F 1400_A4_L2090
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4, lēmumi Nr.53-89, LV_LVA_F 1400_A4_L2091
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6, lēmumi Nr.90-151, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2092
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.152, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2093
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.153-154, 3.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2094
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-9 lēmumi Nr.155-184, LV_LVA_F 1400_A4_L2095
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10 lēmumi Nr.185-219, LV_LVA_F 1400_A4_L2096
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-12 lēmumi Nr.220-255, LV_LVA_F 1400_A4_L2097
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13; lēmumi Nr.256-276, LV_LVA_F 1400_A4_L2098
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-16; lēmumi Nr.277-321, LV_LVA_F 1400_A4_L2099
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18; lēmumi Nr.322-361, LV_LVA_F 1400_A4_L2100
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-20; lēmumi Nr.362-409, LV_LVA_F 1400_A4_L2101
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-22 ar pielikumiem; lēmumi Nr.410-453, LV_LVA_F 1400_A4_L2102
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24; lēmumi Nr.454-456 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2103
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.457-473 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2104
 • Izpildkomitejas protokoli Nr.25/34-26; izpildkomitejas lēmumi Nr.474-509 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2105
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.510-520 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2106
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2; lēmumi Nr.1-38, LV_LVA_F 1400_A4_L2107
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4; lēmumi Nr.39-91, LV_LVA_F 1400_A4_L2108
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5; lēmumi Nr.92-117, LV_LVA_F 1400_A4_L2109
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6; lēmumi Nr.118-134, LV_LVA_F 1400_A4_L2110
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-10; lēmumi Nr.135-201, LV_LVA_F 1400_A4_L2111
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.11 ar pielikumiem; lēmums Nr.202, LV_LVA_F 1400_A4_L2112
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.12; lēmumi Nr.204-232, LV_LVA_F 1400_A4_L2113
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-15; lēmumi Nr.233-269, LV_LVA_F 1400_A4_L2114
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.16-17; lēmumi Nr.270-318, LV_LVA_F 1400_A4_L2115
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-19; lēmumi Nr.319-365, LV_LVA_F 1400_A4_L2116
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-21; lēmumi Nr.366-396, LV_LVA_F 1400_A4_L2117
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.22; lēmumi Nr.397-460, LV_LVA_F 1400_A4_L2118
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23-24; lēmumi Nr.461-498, LV_LVA_F 1400_A4_L2119
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.25; lēmumi Nr.499-522, LV_LVA_F 1400_A4_L2120
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-2; lēmumi Nr.1-38, LV_LVA_F 1400_A4_L2121
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.39-61, LV_LVA_F 1400_A4_L2122
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.5; lēmumi Nr.62-99, LV_LVA_F 1400_A4_L2123
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-7; lēmumi Nr.100-150, LV_LVA_F 1400_A4_L2124
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-9; lēmumi Nr.151-195, LV_LVA_F 1400_A4_L2125
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-12; lēmumi Nr.196-232, LV_LVA_F 1400_A4_L2126
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.13; lēmumi Nr.233-271, LV_LVA_F 1400_A4_L2127
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-15; lēmumi Nr.272-315, LV_LVA_F 1400_A4_L2128
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.16; lēmumi Nr.316-345, LV_LVA_F 1400_A4_L2129
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.17; lēmumi Nr.346-367, LV_LVA_F 1400_A4_L2130
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-19; lēmumi Nr.368-408, LV_LVA_F 1400_A4_L2131
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-21; lēmumi Nr.409-454, LV_LVA_F 1400_A4_L2132
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-23; lēmumi Nr.455-489, LV_LVA_F 1400_A4_L2133
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.24; lēmumi Nr.490-495, LV_LVA_F 1400_A4_L2134
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.25; lēmumi Nr.496-514, LV_LVA_F 1400_A4_L2135
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-52, LV_LVA_F 1400_A4_L2136
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.4; lēmumi Nr.53-95, LV_LVA_F 1400_A4_L2137
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6; lēmumi Nr.96-129, LV_LVA_F 1400_A4_L2138
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-9; lēmumi Nr.130-179, LV_LVA_F 1400_A4_L2139
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.10-11; lēmumi Nr.180-226, LV_LVA_F 1400_A4_L2140
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-15; lēmumi Nr.227-293, LV_LVA_F 1400_A4_L2141
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.16; lēmumi Nr.294-324, LV_LVA_F 1400_A4_L2142
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18 ar pielikumiem; lēmumi Nr.325-355, LV_LVA_F 1400_A4_L2143
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-20; lēmumi Nr.356-386, LV_LVA_F 1400_A4_L2144
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-23; lēmumi Nr.387-428, LV_LVA_F 1400_A4_L2145
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-25; lēmumi Nr.429-471 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2146
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.472-478, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2147
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27; lēmumi Nr.479-481, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2148
 • Izpildkomitejas lēmums Nr.482, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2149
 • Izpildkomitejas lēmums Nr.482, 3.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2150
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.482-490, 4.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2151
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.28; lēmumi Nr.491-511, LV_LVA_F 1400_A4_L2152
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.1; lēmumi Nr.1-31, LV_LVA_F 1400_A4_L2153
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.2 ar pielikumiem; lēmumi Nr.32-72, LV_LVA_F 1400_A4_L2154
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.3; lēmumi Nr.73-92, LV_LVA_F 1400_A4_L2155
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.4; lēmumi Nr.93-123, LV_LVA_F 1400_A4_L2156
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6; lēmumi Nr.124-152, LV_LVA_F 1400_A4_L2157
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.7; lēmumi Nr.153-185, LV_LVA_F 1400_A4_L2158
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8-10; lēmumi Nr.186-220, LV_LVA_F 1400_A4_L2159
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.11; lēmumi Nr.221-259, LV_LVA_F 1400_A4_L2160
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13; lēmumi Nr.260-304, LV_LVA_F 1400_A4_L2161
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-16; lēmumi Nr.305-339, LV_LVA_F 1400_A4_L2162
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18; lēmumi Nr.340-364, LV_LVA_F 1400_A4_L2163
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.19; lēmumi Nr.365-395, LV_LVA_F 1400_A4_L2164
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.20 ar pielikumiem; lēmumi Nr.396-406, LV_LVA_F 1400_A4_L2165
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.21-23; lēmumi Nr.407-448, LV_LVA_F 1400_A4_L2166
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-70, LV_LVA_F 1400_A4_L2167
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5; lēmumi Nr.71-93, LV_LVA_F 1400_A4_L2168
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8; lēmumi Nr.94-151, LV_LVA_F 1400_A4_L2169
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-14; lēmumi Nr.152-209, LV_LVA_F 1400_A4_L2170
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-21; lēmumi Nr.210-276, LV_LVA_F 1400_A4_L2171
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-26; lēmumi Nr.277-325, LV_LVA_F 1400_A4_L2172
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27-28; lēmumi Nr.326-364 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2173
 • Izpildkomitejas lēmumi Nr.365-372 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2174
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2175
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2176
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2177
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2178
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2179
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2180
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2181
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2182
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2183
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2184
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2185
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2186
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2187
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2188
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2189
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2190
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2191
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2192
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2193
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2194
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2195
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2196
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2197
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-75, LV_LVA_F 1400_A4_L2198
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.76-120, LV_LVA_F 1400_A4_L2199
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.121-150, LV_LVA_F 1400_A4_L2200
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.151-190, LV_LVA_F 1400_A4_L2201
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.191-250, LV_LVA_F 1400_A4_L2202
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.251-330, LV_LVA_F 1400_A4_L2203
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.331-390, LV_LVA_F 1400_A4_L2204
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.391-470, LV_LVA_F 1400_A4_L2205
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.471-550, LV_LVA_F 1400_A4_L2206
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.551-630, LV_LVA_F 1400_A4_L2207
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.631-722, LV_LVA_F 1400_A4_L2208
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-86, LV_LVA_F 1400_A4_L2209
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.87-150, LV_LVA_F 1400_A4_L2210
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.151-220, LV_LVA_F 1400_A4_L2211
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.221-300, LV_LVA_F 1400_A4_L2212
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.301-380, LV_LVA_F 1400_A4_L2213
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.381-463, LV_LVA_F 1400_A4_L2214
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.464-535, LV_LVA_F 1400_A4_L2215
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.536-606, LV_LVA_F 1400_A4_L2216
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.607-656, LV_LVA_F 1400_A4_L2217
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-93, LV_LVA_F 1400_A4_L2218
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.94-191, LV_LVA_F 1400_A4_L2219
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.192-316, LV_LVA_F 1400_A4_L2220
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.317-439, LV_LVA_F 1400_A4_L2221
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.440-529, LV_LVA_F 1400_A4_L2222
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.530-624, LV_LVA_F 1400_A4_L2223
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-74, LV_LVA_F 1400_A4_L2224
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.75-154, LV_LVA_F 1400_A4_L2225
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.155-251, LV_LVA_F 1400_A4_L2226
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.252-340, LV_LVA_F 1400_A4_L2227
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.341-423, LV_LVA_F 1400_A4_L2228
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.424-520, LV_LVA_F 1400_A4_L2229
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.521-610, LV_LVA_F 1400_A4_L2230
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.611-705, LV_LVA_F 1400_A4_L2231
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-70, LV_LVA_F 1400_A4_L2232
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.71-160, LV_LVA_F 1400_A4_L2233
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.161-235, LV_LVA_F 1400_A4_L2234
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.236-330, LV_LVA_F 1400_A4_L2235
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.331-440, LV_LVA_F 1400_A4_L2236
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.441-530, LV_LVA_F 1400_A4_L2237
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.531-610, LV_LVA_F 1400_A4_L2238
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.611-670, LV_LVA_F 1400_A4_L2239
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.671-740, LV_LVA_F 1400_A4_L2240
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.741-800, LV_LVA_F 1400_A4_L2241
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.801-857, LV_LVA_F 1400_A4_L2242
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-100, LV_LVA_F 1400_A4_L2243
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.101-155, LV_LVA_F 1400_A4_L2244
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.156-220, LV_LVA_F 1400_A4_L2245
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.221-295, LV_LVA_F 1400_A4_L2246
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.296-380, LV_LVA_F 1400_A4_L2247
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.381-490, LV_LVA_F 1400_A4_L2248
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.491-560, LV_LVA_F 1400_A4_L2249
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.561-630, LV_LVA_F 1400_A4_L2250
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.631-700, LV_LVA_F 1400_A4_L2251
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.701-780, LV_LVA_F 1400_A4_L2252
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.781-877, LV_LVA_F 1400_A4_L2253
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-90, LV_LVA_F 1400_A4_L2254
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.91-175, LV_LVA_F 1400_A4_L2255
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.176-270, LV_LVA_F 1400_A4_L2256
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.271-370, LV_LVA_F 1400_A4_L2257
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.371-450, LV_LVA_F 1400_A4_L2258
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.451-580, LV_LVA_F 1400_A4_L2259
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.581-690, LV_LVA_F 1400_A4_L2260
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.691-775, LV_LVA_F 1400_A4_L2261
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.776-855, LV_LVA_F 1400_A4_L2262
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-100, LV_LVA_F 1400_A4_L2263
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.101-150, LV_LVA_F 1400_A4_L2264
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.151-200, LV_LVA_F 1400_A4_L2265
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.201-250, LV_LVA_F 1400_A4_L2266
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.251-330, LV_LVA_F 1400_A4_L2267
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.331-390, LV_LVA_F 1400_A4_L2268
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.391-490, LV_LVA_F 1400_A4_L2269
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.491-575, LV_LVA_F 1400_A4_L2270
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.576-680, LV_LVA_F 1400_A4_L2271
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.681-760, LV_LVA_F 1400_A4_L2272
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.761-836, LV_LVA_F 1400_A4_L2273
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-105, LV_LVA_F 1400_A4_L2274
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.106-251, LV_LVA_F 1400_A4_L2275
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.252-416, LV_LVA_F 1400_A4_L2276
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.417-547, LV_LVA_F 1400_A4_L2277
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.548-698, LV_LVA_F 1400_A4_L2278
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.699-821, LV_LVA_F 1400_A4_L2279
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2280
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2281
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2282
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2283
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2284
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2285
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2286
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2287
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2288
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2289
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2290
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2291
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2292
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2293
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2294
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2295
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2296
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2297
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2298
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2299
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2300
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2301
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2302
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2303
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas 6.operatīvās komisijas sēžu protokoli Nr.1-3 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A4_L2304
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas 6.operatīvās komisijas sēžu protokoli Nr.1-4 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A4_L2305
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 1.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2306
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 2.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2307
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 3.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2308
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 4.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2309
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 5.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2310
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 6.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2311
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 7.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2312
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 8.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2313
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 9.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes, LV_LVA_F 1400_A4_L2314
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Gor, LV_LVA_F 1400_A4_L2315
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Gra-KLE, LV_LVA_F 1400_A4_L2316
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes KLI-Novikov A, LV_LVA_F 1400_A4_L2317
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Novikov S.-Sla, LV_LVA_F 1400_A4_L2318
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 10.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Sle-J, LV_LVA_F 1400_A4_L2319
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 11.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Gara, LV_LVA_F 1400_A4_L2320
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 11.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Garb-Kozi, LV_LVA_F 1400_A4_L2321
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 11.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Kozi-Nor, LV_LVA_F 1400_A4_L2322
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 11.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes O-Ska, LV_LVA_F 1400_A4_L2323
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 11.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Ske-Ja, LV_LVA_F 1400_A4_L2324
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Dim, LV_LVA_F 1400_A4_L2325
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Dro-Lep, LV_LVA_F 1400_A4_L2326
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Lia-Rei, LV_LVA_F 1400_A4_L2327
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 12.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Rej-Ja, LV_LVA_F 1400_A4_L2328
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Gulb, LV_LVA_F 1400_A4_L2329
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Guļa-Lam, LV_LVA_F 1400_A4_L2330
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Lap-Rib, LV_LVA_F 1400_A4_L2331
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 13.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Rin-Ja, LV_LVA_F 1400_A4_L2332
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Vit, LV_LVA_F 1400_A4_L2333
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Viš-Kiz, LV_LVA_F 1400_A4_L2334
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Kir-Net, LV_LVA_F 1400_A4_L2335
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Niž-Sos, LV_LVA_F 1400_A4_L2336
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 14.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Sot-Ja, LV_LVA_F 1400_A4_L2337
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Gol, LV_LVA_F 1400_A4_L2338
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Gra-Klib, LV_LVA_F 1400_A4_L2339
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Kliš-Mot, LV_LVA_F 1400_A4_L2340
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Mur-Rub, LV_LVA_F 1400_A4_L2341
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes 15.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Rud-Ja, LV_LVA_F 1400_A4_L2342
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-Gav, LV_LVA_F 1400_A4_L2343
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Gad-I, LV_LVA_F 1400_A4_L2344
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes K-Log, LV_LVA_F 1400_A4_L2345
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Los-Pei, LV_LVA_F 1400_A4_L2346
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Pep-Str, LV_LVA_F 1400_A4_L2347
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 16.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes Stu-Ja, LV_LVA_F 1400_A4_L2348
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 1.sesijas protokoli; lēmumi Nr.1/1-1/11, LV_LVA_F 1400_A4_L2349
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 2.sesijas protokoli; lēmumi Nr.2/12-2/15, LV_LVA_F 1400_A4_L2350
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 3.sesijas protokoli; lēmumi Nr.3/16-3/22, LV_LVA_F 1400_A4_L2351
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 4.sesijas protokoli; lēmumi Nr.4/23, LV_LVA_F 1400_A4_L2352
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 5.sesijas protokoli; lēmumi Nr.5/24-5/33, LV_LVA_F 1400_A4_L2353
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 6.sesijas protokoli; lēmumi Nr.6/34-6/37, LV_LVA_F 1400_A4_L2354
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 7.sesijas protokoli; lēmumi Nr.7/38-7/51, LV_LVA_F 1400_A4_L2355
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 8.sesijas protokoli; lēmumi Nr.8/52-8/56, LV_LVA_F 1400_A4_L2356
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 9.sesijas protokoli; lēmumi Nr.9/57-9/65, LV_LVA_F 1400_A4_L2357
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 10.sesijas protokoli; lēmumi Nr.10/66-10/74, LV_LVA_F 1400_A4_L2358
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 11.sesijas protokoli; lēmumi Nr.11/75-11/84, LV_LVA_F 1400_A4_L2359
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma 12.sesijas protokoli; lēmumi Nr.12/85-12/90, LV_LVA_F 1400_A4_L2360
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-6 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-73, LV_LVA_F 1400_A4_L2361
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-10 ar pielikumiem; lēmumi Nr.74-117, LV_LVA_F 1400_A4_L2362
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.118 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2363
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11 ar pielikumiem; lēmumi Nr.118 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2364
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13 ar pielikumiem; lēmumi Nr.120-181, LV_LVA_F 1400_A4_L2365
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-17 ar pielikumiem; lēmumi Nr.182-258, LV_LVA_F 1400_A4_L2366
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-21 ar pielikumiem; lēmumi Nr.259-325, LV_LVA_F 1400_A4_L2367
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22-25 ar pielikumiem; lēmumi Nr.326-408, LV_LVA_F 1400_A4_L2368
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27 ar pielikumiem; lēmumi Nr.409-453, LV_LVA_F 1400_A4_L2369
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.454-475, LV_LVA_F 1400_A4_L2370
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28 ar pielikumiem; lēmumi Nr.475-487, LV_LVA_F 1400_A4_L2371
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1-3; lēmumi Nr.1-70, LV_LVA_F 1400_A4_L2372
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-5; lēmumi Nr.71-127, LV_LVA_F 1400_A4_L2373
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.6-8; lēmumi Nr.128-191, LV_LVA_F 1400_A4_L2374
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-12; lēmumi Nr.192-243, LV_LVA_F 1400_A4_L2375
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13-17; lēmumi Nr.244-296, LV_LVA_F 1400_A4_L2376
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-23; lēmumi Nr.297-356, LV_LVA_F 1400_A4_L2377
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-27; lēmumi Nr.357-417, LV_LVA_F 1400_A4_L2378
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1; lēmumi Nr.1-14, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2379
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1; lēmumi Nr.14-20, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2380
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.2-3; lēmumi Nr.21-87, LV_LVA_F 1400_A4_L2381
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4 ar pielikumiem; lēmumi Nr.88-122, LV_LVA_F 1400_A4_L2382
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.5-6; lēmumi Nr.123-155, LV_LVA_F 1400_A4_L2383
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-8; lēmumi Nr.156-189, LV_LVA_F 1400_A4_L2384
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10; lēmumi Nr.190-239, LV_LVA_F 1400_A4_L2385
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.11-13; lēmumi Nr.240-265, LV_LVA_F 1400_A4_L2386
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14-16; lēmumi Nr.266-303, LV_LVA_F 1400_A4_L2387
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17-18; lēmumi Nr.304-345, LV_LVA_F 1400_A4_L2388
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19; lēmumi Nr.346-368, LV_LVA_F 1400_A4_L2389
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-21; lēmumi Nr.369-414, LV_LVA_F 1400_A4_L2390
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22; lēmumi Nr.415-424, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2391
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22; lēmumi Nr.425-426, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2392
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22; lēmumi Nr.427, 3.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2393
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.22; lēmumi Nr.427-431, 4.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2394
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.23; lēmumi Nr.432, LV_LVA_F 1400_A4_L2395
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.433-444, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2396
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.444, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2397
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24 ar pielikumiem; lēmumi Nr.444, 3.sējums, LV_LVA_F 1400_A4_L2398
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.25; lēmumi Nr.445-461, LV_LVA_F 1400_A4_L2399
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2400
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2401
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2402
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1r-90r, LV_LVA_F 1400_A4_L2403
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.91r-218r, LV_LVA_F 1400_A4_L2404
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.219r-360r, LV_LVA_F 1400_A4_L2405
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.361r-512r, LV_LVA_F 1400_A4_L2406
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.513r-674r, LV_LVA_F 1400_A4_L2407
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.675r-814r, LV_LVA_F 1400_A4_L2408
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1r-90r, LV_LVA_F 1400_A4_L2409
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.91r-219r, LV_LVA_F 1400_A4_L2410
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.220r-376r, LV_LVA_F 1400_A4_L2411
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.377r-532r, LV_LVA_F 1400_A4_L2412
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.533r-678r, LV_LVA_F 1400_A4_L2413
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.679r-795r, LV_LVA_F 1400_A4_L2414
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.796r-899r, LV_LVA_F 1400_A4_L2415
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1r-135r, LV_LVA_F 1400_A4_L2416
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.136r-207r, LV_LVA_F 1400_A4_L2417
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.208r-272r, LV_LVA_F 1400_A4_L2418
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.273r-351r, LV_LVA_F 1400_A4_L2419
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.352r-415r, LV_LVA_F 1400_A4_L2420
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.416r-488r, LV_LVA_F 1400_A4_L2421
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.489r-559r, LV_LVA_F 1400_A4_L2422
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.560r-650r, LV_LVA_F 1400_A4_L2423
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.651r-707r, LV_LVA_F 1400_A4_L2424
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.708r-771r, LV_LVA_F 1400_A4_L2425
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2426
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2427
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A4_L2428
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas operatīvo jautājumu komisijas protokoli Nr.1-4 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A4_L2429
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas operatīvo jautājumu komisijas protokoli Nr.1-5 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A4_L2430
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas operatīvo jautājumu komisijas protokoli Nr.1-12 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A4_L2431
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes A-G, LV_LVA_F 1400_A4_L2432
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes G-I, LV_LVA_F 1400_A4_L2433
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes K-L, LV_LVA_F 1400_A4_L2434
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes M-P, LV_LVA_F 1400_A4_L2435
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes R-T, LV_LVA_F 1400_A4_L2436
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma deputātu personālās uzskaites kartītes U-J, LV_LVA_F 1400_A4_L2437
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 1.sesijas protokols; lēmumi Nr.1/1-1/11, LV_LVA_F 1400_A13_L1
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 2.sesijas protokols; lēmumi Nr.2/12-2/21, LV_LVA_F 1400_A13_L2
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 3.sesijas protokols; lēmumi Nr.3/22-3/33, LV_LVA_F 1400_A13_L3
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 4.sesijas protokols; lēmumi Nr.4/34-4/44, LV_LVA_F 1400_A13_L4
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 5.sesijas protokols; lēmumi Nr.5/45-5/55, LV_LVA_F 1400_A13_L5
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 6.sesijas protokols; lēmumi Nr.6/56-6/64, LV_LVA_F 1400_A13_L6
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 7.sesijas protokols lēmumi Nr.7/65-7/70, LV_LVA_F 1400_A13_L7
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 8.sesijas protokols lēmumi Nr.8/71-8/75, LV_LVA_F 1400_A13_L8
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 9.sesijas protokols lēmumi Nr.9/76-9/83, LV_LVA_F 1400_A13_L9
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma 10.sesijas protokols lēmumi Nr.10/84-10/89, LV_LVA_F 1400_A13_L10
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.1,2 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-45, LV_LVA_F 1400_A13_L11
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3; lēmumi Nr.46-75, LV_LVA_F 1400_A13_L12
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.4-6; lēmumi Nr.76-123, LV_LVA_F 1400_A13_L13
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7; lēmumi Nr.124-142, LV_LVA_F 1400_A13_L14
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.8; lēmumi Nr.143-162, LV_LVA_F 1400_A13_L15
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-12; lēmumi Nr.163-205, LV_LVA_F 1400_A13_L16
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.13,14; lēmumi Nr.206-239, LV_LVA_F 1400_A13_L17
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15,16 ar pielikumiem; lēmumi Nr.240-294, LV_LVA_F 1400_A13_L18
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.17,18; lēmumi Nr.295-323,323a, LV_LVA_F 1400_A13_L19
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.19-23; lēmumi Nr.324-360, LV_LVA_F 1400_A13_L20
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.24-25; lēmumi Nr.361-405, LV_LVA_F 1400_A13_L21
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.26-27; lēmumi Nr.406-433, LV_LVA_F 1400_A13_L22
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27; lēmumi Nr.434, LV_LVA_F 1400_A13_L23
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.27; lēmumi Nr.435-464, LV_LVA_F 1400_A13_L24
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.28-29; lēmumi Nr.465-466, LV_LVA_F 1400_A13_L25
 • Rīgas pilsētas operatīvo jautājumu komisijas sēžu protokoli Nr.1-17 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A13_L26
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.1 ar pielikumiem; lēmumi Nr.1-36, LV_LVA_F 1400_A13_L27
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.2; lēmumi Nr.37-66, LV_LVA_F 1400_A13_L28
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.3-4; lēmumi Nr.67-109, LV_LVA_F 1400_A13_L29
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.5; lēmumi Nr.110-148, LV_LVA_F 1400_A13_L30
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.6; lēmumi Nr.149-189, LV_LVA_F 1400_A13_L31
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.7-8; lēmumi Nr.190-222, LV_LVA_F 1400_A13_L32
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.9-10; lēmumi Nr.223-270, LV_LVA_F 1400_A13_L33
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.11; lēmumi Nr.271-296, LV_LVA_F 1400_A13_L34
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.12-13; lēmumi Nr.297-320, LV_LVA_F 1400_A13_L35
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.14; lēmumi Nr.321-375, LV_LVA_F 1400_A13_L36
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.15-17; lēmumi Nr.376-425, LV_LVA_F 1400_A13_L37
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.18-19; lēmumi Nr.426-485, LV_LVA_F 1400_A13_L38
 • Izpildkomitejas sēžu protokoli Nr.20-21; lēmumi Nr.486-519, LV_LVA_F 1400_A13_L39
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.22; lēmumi Nr.520-555, LV_LVA_F 1400_A13_L40
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.23; lēmumi Nr.556, LV_LVA_F 1400_A13_L41
 • Izpildkomitejas sēžu protokols Nr.24; lēmumi Nr.557-599, LV_LVA_F 1400_A13_L42
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A13_L43
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A13_L44
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas operatīvo jautājumu komisijas sēžu protokoli Nr.1-16 ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A13_L45
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-114, LV_LVA_F 1400_A13_L46
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.115-158, LV_LVA_F 1400_A13_L47
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.159-281, LV_LVA_F 1400_A13_L48
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.282-367, LV_LVA_F 1400_A13_L49
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.368-476, LV_LVA_F 1400_A13_L50
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.477-594, LV_LVA_F 1400_A13_L51
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.595-688, LV_LVA_F 1400_A13_L52
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.689-788, LV_LVA_F 1400_A13_L53
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.789-865, LV_LVA_F 1400_A13_L54
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.866-903, LV_LVA_F 1400_A13_L55
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.1-112, LV_LVA_F 1400_A13_L56
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.113-186, LV_LVA_F 1400_A13_L57
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.187-270, LV_LVA_F 1400_A13_L58
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.271-359, LV_LVA_F 1400_A13_L59
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.360-495, LV_LVA_F 1400_A13_L60
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.496-691, LV_LVA_F 1400_A13_L61
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.692-709, LV_LVA_F 1400_A13_L62
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.710-780, LV_LVA_F 1400_A13_L63
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.781-835, LV_LVA_F 1400_A13_L64
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumi Nr.837-924, LV_LVA_F 1400_A13_L65
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A13_L66
 • Rīgas pilsētas Tautas depuātu padomes izpildkomitejas rīkojumu reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 1400_A13_L67
 • Dokumenti (projekti, lēmumi, izziņas par namīpašumiem, sarakste ar īpašniekiem) par namīpašumu nacionalizāciju, LV_LVA_F 1400_A13_L68
 • Dokumenti (projekti, lēmumi, izziņas par namīpašumiem, sarakste ar īpašniekiem) par namīpašumu nacionalizāciju, LV_LVA_F 1400_A13_L69
 • Dokumenti (projekti, lēmumi, izziņas par namīpašumiem, sarakste ar īpašniekiem) par namīpašumu nacionalizāciju, LV_LVA_F 1400_A13_L70
 • Vēstules Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai, Latvijas PSR Ministru Padomei finansiālos jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L71
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi pilsētas kapitālās celtniecības un arhitektūras jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L72
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi un Latvijas PSR Valsts Plānu komiteju komunālās saimniecības labiekārtošanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L73
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi energoresursu izmantošanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L74
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L75
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi kultūras un dzimtsarakstu biroja jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L76
 • Sarakste ar PSRS Augstākās Padomes, Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātiem, LV_LVA_F 1400_A13_L77
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi pilsētas sociālās un ekonomiskās attīstības plānošanas un plānu izpildes jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L78
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi kapitālās celtniecības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L79
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi Rīgas motorrūpnīcas"Sarkanā Zvaigzne" rekonstrukcijas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L80
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi materiāli - tehniskās apgādes jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L81
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi zemes izmantošanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L82
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi individuālo dzīvojamo māju un citu būvju nojaukšanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L83
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi nedzīvojamā fonda jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L84
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi nedzīvojamā fonda jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L85
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi komunālās samniecības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L86
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi dzīvokļu saimniecības un dzīvokļu piešķiršanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L87
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi transporta un sakaru, satiksmes drošības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L88
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi tautas izglītības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L89
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi veselības aizsardzības un SES (sanit. epid. stacijas) sociālās nodrošināšanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L90
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi sabiedriskās ēdināšanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L91
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi partijas un valdības lēmumu projektu apspriešanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L92
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi partijas un valdības nolikumu projektu apspriešanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L93
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi par partijas un valdības nolikumu, rīkojumu, protokolu izpildes gaitu, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L94
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi par partijas un valdības nolikumu, rīkojumu, protokolu izpildes gaitu, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L95
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi garāžu kooperatīvu izveidošanas un darbības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L96
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi padomju celtniecības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L97
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi finansu, darba algas, darba un kadru jautājumos., LV_LVA_F 1400_A13_L98
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi darbības pamatjautājumos., LV_LVA_F 1400_A13_L99
 • Sarakste ar Latvijas PSR Ministru Padomi projektēšanas jautājumos., LV_LVA_F 1400_A13_L100
 • Sarakste ar LKP CK Latvijas Augstākās Padomes Prezidiju, Latvijas PSR Ministru Padomi padomju celtniecības jautājumos., LV_LVA_F 1400_A13_L101
 • Sarakste ar Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātiem, LV_LVA_F 1400_A13_L102
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju pilsētas saimniecības vadības plānošanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L103
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju projektēšanas un arhitektūras jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L104
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju kapitālās celtniecības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L105
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju materiālo vērtību sagādes, realizācijas un materiālo fondu pārdales jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L106
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju finansēšanas, darba algas, darba un kadru jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L107
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju zemes ierādīšanas un dārzkopības biedrību padomes darba jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L108
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju individuālo dzīvojamo namu un citu būvju nojaukšanas un saglabāšanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L109
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju nedzīvojamā fonda izmantošanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L110
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju komunālās saimniecības un labiekārtošanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L111
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju dzīvokļu saimniecības un dzīvokļu sadales jautājumos, 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L112
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju dzīvokļu saimniecības un dzīvokļu sadales jautājumos, 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L113
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju garāžu kooperatīvu izveidošanas un darbības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L114
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju transporta, sakaru, ceļu satiksmes drošības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L115
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju dzimtsarakstu biroja kultūras jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L116
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju tautas izglītības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L117
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju veselības aizsardzības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L118
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju iedzīvotāju sadzīves pakalpojumu jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L119
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L120
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju kurināmā - energoresursu jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L121
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju partijas un valdības lēmumu projektu apspriešanas jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L122
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Ministru Padomes Prezidiju partijas un valdības lēmumu, rīkojumu, protokolu izpildes gaitas jautājumos jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L123
 • Sarakste LKP CK LPSR Augstākās Padomes, LPSR Augstākās Padomes Prezidija lēmumu izpildes jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L124
 • Sarakste ar LKP CK LPSR Augstāko Padomi, LPSR Augstākās Padomes Prezidiju, LPSR Ministru Padomi ārējo sakaru jautājumos, LV_LVA_F 1400_A13_L125
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.1-9, LV_LVA_F 1400_A13_L126
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.10-24, LV_LVA_F 1400_A13_L127
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.24-36, LV_LVA_F 1400_A13_L128
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.37-51, LV_LVA_F 1400_A13_L129
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.52-63, LV_LVA_F 1400_A13_L130
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.64-75, LV_LVA_F 1400_A13_L131
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.76-79, LV_LVA_F 1400_A13_L132
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.80-84, LV_LVA_F 1400_A13_L133
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.85-89, LV_LVA_F 1400_A13_L134
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.90-94, LV_LVA_F 1400_A13_L135
 • Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, deputātu kandidātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabals Nr.95-100, LV_LVA_F 1400_A13_L136
 • Tautas deputātu padomes 15.sasaukuma vēlēšanu komisiju protokoli, LV_LVA_F 1400_A13_L137
 • Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma vēlēšanu komisiju protokoli, LV_LVA_F 1400_A13_L138
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma vēlēšanu komisiju sēžu protokoli, LV_LVA_F 1400_A13_L139
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma vēlēšanu komisiju sēžu protokoli, LV_LVA_F 1400_A13_L140
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.1-30, LV_LVA_F 1400_A13_L141
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.31-60, LV_LVA_F 1400_A13_L142
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.61-95, LV_LVA_F 1400_A13_L143
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.96-125, LV_LVA_F 1400_A13_L144
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.126-150, LV_LVA_F 1400_A13_L145
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.151-180, LV_LVA_F 1400_A13_L146
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.181-210, LV_LVA_F 1400_A13_L147
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.211-240, LV_LVA_F 1400_A13_L148
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.241-270, LV_LVA_F 1400_A13_L149
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.271-300, LV_LVA_F 1400_A13_L150
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.301-330, LV_LVA_F 1400_A13_L151
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.331-360, LV_LVA_F 1400_A13_L152
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.361-390, LV_LVA_F 1400_A13_L153
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.391-420, LV_LVA_F 1400_A13_L154
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.421-450, LV_LVA_F 1400_A13_L155
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.451-470, LV_LVA_F 1400_A13_L156
 • Apgabala vēlēšanu komisiju dokumenti (sēžu protokoli, balsojumu protokoli, deputātu reģistrācijas protokoli). Vēlēšanu apgabali Nr.471-500, LV_LVA_F 1400_A13_L157
 • Dokumenti par vēlēšanu rīkošanu Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes atsevišķos vēlēšanu apgabalos aizgājušo deputātu vietā, LV_LVA_F 1400_A13_L158
 • Statistiskā atskaite par vietējo Tautas deputātu padomju organizatorisko darbu, deputātu sastāvu, izpildkomiteju un pastāvīgo komisiju izmaiņām 1982.-1984.gados., LV_LVA_F 1400_A13_L159
 • Statistiskā atskaite par vietējo Tautas deputātu padomju organizatorisko darbu, deputātu, izpildkomiteju un pastāvīgo komisiju sastāvu, par vietējo padomju aktīvu un vēlētāju norādījumiem, LV_LVA_F 1400_A13_L160
 • Informācija par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes atskaitēm, LV_LVA_F 1400_A13_L161
 • Informācija par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes atskaitēm, LV_LVA_F 1400_A13_L162
 • Informācija par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes atskaitēm, LV_LVA_F 1400_A13_L163
 • Informācija par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes atskaitēm, LV_LVA_F 1400_A13_L164
 • Informācija par Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes atskaitēm, LV_LVA_F 1400_A13_L165
 • Dokumenti par vēlētāju norādījumu izpildi, LV_LVA_F 1400_A13_L166
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes veselības aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L167
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 17.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti (darba plāni, sēžu protokoli), LV_LVA_F 1400_A13_L168
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma sociālistiskās likumības un sabiedriskās kārtības aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L169
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma sadzīves pakalpojumu pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L170
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma mandātu komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L171
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L172
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma komunālās saimniecības un labiekārtošanas pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L173
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma kultūras pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L174
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma veselības aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L175
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma dabas, kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L176
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma tautas izglītības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L177
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma fiziskās kultūras un sporta pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L178
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma celtniecības un arhitektūras pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L179
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma dzīvokļu samniecības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L180
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma sieviešu darba un sadzīves, mātes un bērna aizsardzības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L181
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma sakaru un transporta pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L182
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma rūpniecības pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L183
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes 18.sasaukuma jaunatnes lietu pastāvīgās komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1400_A13_L184
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas gada darba plāni, LV_LVA_F 1400_A13_L185
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas protokoli, LV_LVA_F 1400_A13_L186
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas lēmumi, LV_LVA_F 1400_A13_L187
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas lēmumi, LV_LVA_F 1400_A13_L188
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas dokumenti (izziņas, informācija, analīzes), LV_LVA_F 1400_A13_L189
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas dokumenti (izziņas, informācija, analīzes), 1.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L190
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas nepilngadīgo lietu komisijas dokumenti (izziņas, informācija, analīzes), 2.sējums, LV_LVA_F 1400_A13_L191
 • Dokumenti (protokoli u.c.) par apbalvošanu ar medaļu, par Baltkrievijas Partizāna goda nosaukuma piešķiršanu, par medaļas "Par Maskavas aizstāvēšanu" pasniegšanu, LV_LVA_F 1400_A13_L192
 • Dokumenti par darbu ar personālu, LV_LVA_F 1400_A13_L193
 • Dokumenti par darbu ar personālu, LV_LVA_F 1400_A13_L194
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas apstiprinātais štatu saraksts un gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 1400_A13_L195
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas apstiprinātais štatu saraksts un gada izdevumu tāme, LV_LVA_F 1400_A13_L196
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas grāmatvedības gada atskaites ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A13_L197
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas grāmatvedības gada atskaites. Vispārējā nodaļa, LV_LVA_F 1400_A13_L198
 • Rīgas pilsētas tautas kontroles komitejas grāmatvedības gada atskaites ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A13_L199
 • Rīgas pilsētas tautas kontroles komitejas grāmatvedības gada atskaites ar pielikumiem, LV_LVA_F 1400_A13_L200
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas arodorganizāciju kopsapulces protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1400_A13_L201
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas arodorganizācijas arodkomitejas sēžu protokoli Nr.1-13, LV_LVA_F 1400_A13_L202
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas arodorganizācijas sapulču protokoli, LV_LVA_F 1400_A13_L203
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas arodorganizācijas izdevumu tāmes un finansu atskaites, LV_LVA_F 1400_A13_L204
 • Rīgas pilsētas izpildkomitejas arodorganizācijas izdevumu tāmes un finansu atskaites, LV_LVA_F 1400_A13_L205


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv