. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Pagaidu valde. LV_LVA_F 1403

Fondraži:
 • Rīgas Kurzemes rajona tautas deputātu padomes valde, LV_LVA_I 0-01.007.1
 • Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Pagaidu valde, LV_LVA_1403
 • Sērijas:
 • Ļeņingradas rajona izpildkomitejas sēžu protokoli, lēmumi un lēmumu reģistrācijas kartītes, LV_LVA_F 1403_S1
 • Rīkojumi un rīkojumu reģistrācijas kartītes, LV_LVA_F 1403_S2
 • Rajona padomes sesiju lēmumi un protokoli, LV_LVA_F 1403_S3
 • Deputātu pastāvīgo komisiju dokumenti, LV_LVA_F 1403_S4
 • Vēlēšanu komisijas dokumenti, LV_LVA_F 1403_S5
 • Deputātu saraksti, uzskaites kartītes, atskaites, statistikas atskaites par personālu, lietu nomenklatūra, LV_LVA_F 1403_S6
 • Sarakste ar LPSR Augstāko Padomi, Ministru Padomi, LKP Centrālo Komiteju, LV_LVA_F 1403_S7
 • Grāmatvedības dokumenti - štatu saraksti, izdevumu tāmes, bilances, gada atskaites par darba algas fonda izlietojumu, LV_LVA_F 1403_S8
 • Arodbiedrības vietējā komiteja, LV_LVA_F 1403_S9
 • Kurzemes rajona pagaidu valdes sēžu protokoli, LV_LVA_F 1403_S10
 • Kurzemes rajona pagaidu valdes lēmumi, LV_LVA_F 1403_S11
 • Kurzemes rajona pagaidu valdes priekšsēdētāja rīkojumi, LV_LVA_F 1403_S3
 • Kurzemes rajona pagaidu valdes deputātu komisiju sēžu protokoli, LV_LVA_F 1403_S4
 • Kurzemes rajona pagaidu valdes nekustāmā īpašuma nodaļas dokumenti par reabilitēto pilsoņu materiālo zaudējumu atlīdzināšanu, LV_LVA_F 1403_S5
 • Uzskaites saraksti:
 • Sēžu protokoli,lēmumi,rīkojumi,arodkomiteja,vēlēšanu komisijas,grāmatvedība, LV_LVA_F1403_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vietējā komiteja, LV_LVA_F1403_US3,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Nojaukto namīpašumu mājas grāmatas, nodots PDVA,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Personālsastāva lietas, LV_LVA_F1403_US2,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Rajona izpildkomitejas Vietējās komitejas tāme un finansu atskaites, LV_LVA_F 1403_A3_L2
 • Kopējo arodbiedrības sapulču protokoli, LV_LVA_F 1403_A3_L3
 • Rajona izpildkomitejas Vietējās komitejas tāme un finansu atskaites, LV_LVA_F 1403_A3_L4
 • Arodbiedrības biedru kopējo sapulču protokoli un lēmumi, LV_LVA_F 1403_A3_L5
 • Rajona izpildkomitejas Vietējās komitejas izdevumu tāmes un finansu atskaites, LV_LVA_F 1403_A3_L6


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv