. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Trimdas latviešu dokumenti. LV_LVA_F 2250

Apakšfondi:
 • Dokumenti par latviešu darbību Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā / Valdoņa Frickausa dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF1
 • Dokumenti par latviešu darbību Brazīlijā un bēgļu nometnēs Vācijā/Zigrīdas Ginteres dāvinājums (Brazīlija), LV_LVA_F2250_AF2
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Jura Zemīša dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF3
 • Dokumenti par latviešu karavīriem gūstekņu nometnēs. Jāņa Mūrnieka dāvinājums (Anglija), LV_LVA_F2250_AF4
 • Kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu karavīru saraksts/ Rūtas Bonneres dāvinājums (Anglija) (1940.gadu II puse), LV_LVA_F2250_AF5
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Imanta Priedīša dāvinājums (Vācija), LV_LVA_F2250_AF6
 • Tērauds Alfrēds (1896-1966): dienasgrāmatas (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF7
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Voldemāra Eizenarma dāvinājums (Kanāda). (1944. - 2000.), LV_LVA_F2250_AF8
 • Grāmatiņš Arnolds (dz.1925), arhitekts (Vācija), LV_LVA_F2250_AF9
 • Bišs Visvaldis Alfrēds (1920-1999): atmiņas (ASV) (1998.-1999.), LV_LVA_F2250_AF10
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Jāņa Brieža dāvinājums. (1948., 2000.), LV_LVA_F2250_AF11
 • Stumbrs Olafs (1931-1996), dzejnieks: fotogrāfijas (ASV), LV_LVA_F2250_AF12
 • Dokumenti par Brazīlijas latviešiem/ Brigitas Tamužas dāvinājums (Latvija), LV_LVA_F2250_AF13
 • Stotts Viktors (1899-1974), operdziedātājs, Stotta Granata Velta (dz. 1923), dziedātāja/ ģimenes fonds (ASV), LV_LVA_F2250_AF14
 • Gulbītis (Vestiens) Jānis (dz. 1916), dramaturgs (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF15
 • Dokumenti par Minsteres latviešu ģimnāziju/ skolotājas Almas Alužānes (dz. 1910) atmiņas (Vācija), LV_LVA_F2250_AF16
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Lāmas Elvīnes, Lībekas latviešu ģimnāzijas skolotājas, dokumenti (Vācija). (1947.-1948.), LV_LVA_F2250_AF17
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Grietiņas un Edmunda Brigmaņu dāvinājums (ASV). (1945.-1949.), LV_LVA_F2250_AF18
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Dagmāras Lejnieces dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_AF19
 • Sēja Uldis (1936-2002), sabiedriskais darbinieks (ASV)/ privātarhīvs, LV_LVA_F2250_AF20
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Gunāra Stopnieka dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_AF21
 • Vīksna Maigonis: atmiņas (ASV), LV_LVA_F2250_AF22
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Dzidras Purmales dāvinājums (Anglija), LV_LVA_F2250_AF23
 • Reinholde Lilija: dokumenti un fotogrāfijas (ASV), LV_LVA_F2250_AF24
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Irēnes Dzirneklis dāvinājums (Austrālija). (1945. - 1948.), LV_LVA_F2250_AF25
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Ineses Auziņas - Smith dāvinājums (Anglija) (1945.-1948.), LV_LVA_F2250_AF26
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Janīnas Jumaras dāvinājums (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF27
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā/ Edgara Līvena dāvinājums (Vācija), LV_LVA_F2250_AF28
 • Dokumenti par latviešu dzīvi Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā/ Jāņa Daliņa dāvinājums (Austrālija). (1945.-2000.), LV_LVA_F2250_AF29
 • Upesleja Daina: atmiņas (Vācija), LV_LVA_F2250_AF30
 • Rudzāts Alberts (dz.1919), sabiedriskais darbinieks, (ASV), LV_LVA_F2250_AF31
 • Štelmahers Kārlis (1911-1990), mākslinieks (ASV), LV_LVA_F2250_AF32
 • Dokumenti par latviešu darbību Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā/ Irēnes Dzenes dāvinājums (Vācija). (1945.-50.gadu sākums), LV_LVA_F2250_AF33
 • KRĀDZIŅA MAKŠA (1900-1964) un TĒRA JŪLIJA (1895-1978), Latvijas armijas virsnieku, dokumenti, LV_LVA_F2250_AF34
 • Gubiņas Indras (dz.1927), rakstnieces, vecāku Kārļa(1901-1988) un Anetes (1901-2001) Benconu dokumenti (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF35
 • Zariņš Kārlis (1912.-2000), leģionārs, dārzkopis (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF36
 • KURUS - KURLE ILO (1922-?)/ VĒSTULES(1942-1948), LV_LVA_F2250_AF37
 • Londonas latviešu kopas dalībnieku dzīvesstāsti (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF38
 • Pāvuls Gunārs (dz. 1930), mākslinieks, sabiedriskais darbinieks (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF39
 • Ieviņa Pāvila dokumenti (ASV), LV_LVA_F2250_AF40
 • Ernestīnes Krasovskas (1894-1982) dokumenti, (Austrālija)., LV_LVA_F2250_AF41
 • Saukants Fricis/ atmiņas (ASV) (1999-2003), LV_LVA_F2250_AF42
 • Albums par Altgarges latviešu bēgļu nometni Vācijā/ majora Roberta Ērvinga (Irving) atraitnes dāvinājums (Lielbritānija), LV_LVA_F2250_AF43
 • Materiāli par Toronto Latviešu tautas augstskolas Latvisko zināšanu semināra rīkotā konkursa Latvijas skolām "Kādu es vēlos veidot brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti" / Izoldes Krūmiņas (pseidonīms Guna Ikona) dāvinājums (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF44
 • Bitāna Otto atmiņas /Ainas Dravnieces dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_AF45
 • Altgardes latviešu bēgļu nometne fotogrāfijās (Vācija)/ nometnes komendanta V.P.Grenfella kolekcija (Lielbritānija), LV_LVA_F2250_AF46
 • Materiāli par latviešu kultūras aktivitātēm Minsterē (Vācija)/ Ojāra Rozīša dāvinājums (Vācija), LV_LVA_F2250_AF47
 • Latviešu skolotāju un skolnieku saraksti bēgļu nometnē Spitālē (Austrija)/Zinātniski pētnieciskā institūta “Studia Slovenica” kolekcija (Slovēnija), LV_LVA_F2250_AF48
 • Eslingenas latviešu teātris fotogrāfijās/ Silvijas Lagzdiņas dāvinājums (Vācija), LV_LVA_F2250_AF49
 • Materiāli par opermākslinieku Mirdzas Sīlis, Viktora Stotta un Artura Priednieka - Kavarras koncertdarbību Vācijas bēgļu nometņu laikā, LV_LVA_F2250_AF50
 • Eslingenas latviešu bēgļu mākslas skola Vācijā/mākslinieks Kazimirs Laurs (dz. 1923.g.), LV_LVA_F2250_AF51
 • Materiāli par Fišbahas bēgļu nometni Vācijā CD formātā/ Anša Pommera dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_AF52
 • Materiāli par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā un dzīvi Lielbritānijā un Kanādā (Birutas Legzdiņas dāvinājums), LV_LVA_F2250_AF53
 • Priedītis Guntis, Sabiedrisko zinātņu institūta vadītājs (Vācija), LV_LVA_F2250_AF54
 • Dobrovoļskis Voldemārs, (1895 - 1967), komponists (ASV), LV_LVA_F2250_AF55
 • Daru pūru Latvijai: DVD video/ autors Visvaldis Gredzens(ASV), LV_LVA_F2250_AF56
 • Vārē Ivonne (Vaar Yvonne, dz.1935), gleznotāja, fotomāksliniece (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF57
 • Arnds Felikss (1910 - 2006), Londonas "Apkārtraksta" redaktors (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF58
 • Līzenbergs Pēteris Ludvigs, skolotājs Rēgensburgas latviešu bēgļu nometnē Vācijā, LV_LVA_F2250_AF59
 • Nahlupins Eižens (1908-2001), inženieris (ASV), LV_LVA_F2250_AF60
 • Cipulis Artūrs (1922), latviešu tautas kopības Vācijā valdes priekšsēdis, LV_LVA_F2250_AF61
 • Leonīda Geidāna atmiņas (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF62
 • Materiāli par Latviešu kultūras dienām Austrālijā (M.Mukānes dāvinājums), LV_LVA_F2250_AF63
 • Armijas ekonomiskais veikals (Jāņa Muža manuskripts, ASV), LV_LVA_F2250_AF64
 • Ozoliņš Andrejs Valdis (1935), Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēdis, PBLA valdes priekšsēdis, LV_LVA_F2250_AF65
 • Šics Kārlis Arturs (1896-1965), privātarhīvs (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF66
 • Virsleitnants Voldemārs Tauriņš/ Irmas Bachmutsdāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF67
 • Irbe Andrejs (Gunars Irbe, 1924), rakstnieks (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF68
 • Gunas Ķinnes (dz.1923) privātarhīvs (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF69
 • Krādziņš Valdis (1951), sabiedriskais darbinieks (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF70
 • Marģera Cubīna atmiņas par Ausekļa ģimnāziju Augsburgā, Vācijā (ASV), LV_LVA_F2250_AF71
 • Albums par 1.ASV ražojumu izstādi Maskavā un gides Gaidas Dābolas darbību izstādes laikā, LV_LVA_F2250_AF72
 • Grafiķa Artura Langmaņa (1921) zīmējumi (ASV), LV_LVA_F2250_AF73
 • Ausmas Bļodnieces atmiņas un tēva Jāņa Bīskapa (1900-1981) dokumenti, LV_LVA_F2250_AF74
 • Friča Lorenča (1891-1987) atmiņas par dzīvi Latvijā un bēgļu nometnēs Vācijā, LV_LVA_F2250_AF75
 • Edgara Zariņa atmiņas par dzīvi Vācijas bēgļu nometnē, LV_LVA_F2250_AF76
 • Latvijas armijas virsnieka Osvalda Sissas (Kanāda) dokumenti, LV_LVA_F2250_AF77
 • Sprūdžs Ādolfs (1922 - 2003), bibliotekārs, jurists (ASV), LV_LVA_F2250_AF78
 • Operdziedātāja Jāņa Niedras vedeklas Ausmas Niedras (dzim.Bekmanes), Lielbritānija, dokumenti., LV_LVA_F2250_AF79
 • Latviešu bēgļu ceļš uz Zviedriju Valentīnai Lasmanei adresētajās vēstulēs un savāktajos atmiņu stāstos (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF80
 • Prāvesta Oskara Sakārņa sarakste par latviešu leģionāru stāvokli Zviedrijā un viņu izdošanu PSRS (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF81
 • Latviešu dzīve trimdā vēstulēs Veronikai Kļaviņai (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF82
 • Mediņa Pētera arhīvs (ASV), LV_LVA_F2250_AF83
 • Materiāli par latviešu bēgļu dzīvi Vācijā un Brazīlijā, LV_LVA_F2250_AF84
 • Minhenes UNRRA universitātes studenta dokumenti / Kazimira Sigizmunda Guģa dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF85
 • Materiāli par trimdas latviešu sporta un sabiedriskām aktivitātēm/ Edgara Zariņa dāvinājums, LV_LVA_F2250_AF86
 • Kārlis Dikners (1883 - ?), tirgotājs (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF87
 • Šēfers Viesturs (1902-1978), prāvests (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF88
 • Latviešu darba vienības Transporta rotas dokumenti, LV_LVA_F2250_AF89
 • Materiāli par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Ivara Haralda Bernera dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF90
 • Ūdre Marija (dz.1905), profesore (ASV), LV_LVA_F2250_AF91
 • Mācītāja Jāņa Pīpes dokumenti, LV_LVA_F2250_AF92
 • Marija Skutāns-Netz (dz.1942), gleznotāja, (ASV), LV_LVA_F2250_AF93
 • Diplomāta Viļa Māsēna (1902-1964) dokumenti, LV_LVA_F2250_AF94
 • Velta Skujiņa (1921-2007), dziedātāja (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF95
 • Dermanis Paulis Raimonds (dz.1932), arhitekts, LV_LVA_F2250_AF96
 • Baltputnis Oskars (dz.1921), Daugavas Vanagu darbinieks (Vācija), LV_LVA_F2250_AF97
 • Barons Artūrs Fricis (1901-?), inženieris, mežkopis (ASV), LV_LVA_F2250_AF98
 • Dravnieks (Dravenieks) Arvīds (1904-1977), skolu darbinieks (ASV), LV_LVA_F2250_AF99
 • Vulfs Sternins (dz.1927), inženieris (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF100
 • Bērziņš Alfreds (1899-1977), sabiedrisko lietu ministrs, publicists (ASV), LV_LVA_F2250_AF101
 • Siliņš Nikolajs (1912-2007), jurists (ASV), LV_LVA_F2250_AF102
 • Kreicbergs Valdemārs (1912-1995), žurnālists, diplomāts (ASV), LV_LVA_F2250_AF103
 • Krādziņš Oskars (1907-1981), grāmatas "La Destinee Tragique dela Lettonie" autors (ASV), LV_LVA_F2250_AF104
 • Abakuks Augusts Vilis (1914-1994), sabiedriskais darbinieks (Lielbritānija), LV_LVA_F2250_AF105
 • Tauriņš Alfrēds (1904-1986), McGill University profesors (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF106
 • Muchka Aina (1926-2016), sabiedriskā darbiniece (Zviedrija), LV_LVA_F2250_AF107
 • Arvīda Dzirkala (1899-1979) (ASV) dokumenti par bēgļu nometnēm Vācijā, LV_LVA_F2250_AF108
 • Jura Upatnieka (dz.1936) (ASV) dokumenti par latviešu bēgļu nometnēm Vācijā, LV_LVA_F2250_AF109
 • Arvīda Soduma (dz.1919) (Austrālija) biogrāfiskie dokumenti, LV_LVA_F2250_AF110
 • Latviešu bēgļu dzīvesstāsti - Jēkabs Rasmanis (1908-1988) (ASV), Anna Cubīna (1903- 1969) (ASV), Ērika Raiska, LV_LVA_F2250_AF111
 • Latviešu bēgļu dokumenti, LV_LVA_F2250_AF112
 • Harfs Ernests (1903-2000), sabiedriskais darbinieks, dzejnieks (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF113
 • Āboliņš Uldis (1923-2010), grafiķis (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF114
 • Jurjāns Herberts (1909-1994), jurists (ASV), LV_LVA_F2250_AF115
 • Kalniņš Nikolajs (1897-1976), ārsts (Vācija), LV_LVA_F2250_AF116
 • Gūtmanis Nikolajs (dz. 1916), žurnālists (Austrālija), LV_LVA_F2250_AF117
 • Ināra Dermane (dz. 1929) (ASV), LV_LVA_F2250_AF118
 • Švāns Voldemārs (1916-2004), Latvijas kara aviācijas pulka Piemiņas fonda vadītājs (ASV), LV_LVA_F2250_AF119
 • Grundšteina Emīlija (1902-1981), māksliniece, Grundšteins Andrejs (1911-?), dzelzceļa darbinieks (Kanāda), LV_LVA_F2250_AF120
 • Dokumenti par Brazīlijas latviešiem/Kārļa Šmita dāvinājums, LV_LVA_F2250_AF121
 • Bolšteins Arvīds (1919-2006), žurnālists, skolotājs, sabiedriskais darbinieks (ASV), LV_LVA_F2250_AF122
 • Uzskaites saraksti:
 • Dokumenti par latviešu darbību Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā (Valdoņa Frickausa dāvinājums), LV_LVA_F2250_US1v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešu darbību Brazīlijā un bēgļu nometnēs Vācijā (Zigrīdas Ginteres dāvinājums), LV_LVA_F2250_US2v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā (Jura Zemīša dāvinājums / Austrālija), LV_LVA_F2250_US3v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešu karavīriem gūstekņu nometnēs ( Jāņa Mūrnieka dāvinājums / Anglija), LV_LVA_F2250_US4v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kritušo un bez vēsts pazudušo latviešu karavīru saraksts (Rūtas Bonneres dāvinājums /Anglija), LV_LVA_F2250_US5v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā (Imanta Priedīša dāvinājums / Vācija), LV_LVA_F2250_US6v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tērauds Alfrēds (1896-1966), dienasgrāmatas (Kanāda), LV_LVA_F2250_US7v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā (Voldemāra Eizenarma dāvinājums / Kanāda), LV_LVA_F2250_US8v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grāmatiņš Arnolds (dz.1925), arhitekts (Vācija), LV_LVA_F2250_US9v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bišs Visvaldis Alfrēds (1920-1999), atmiņas (ASV), LV_LVA_F2250_US10v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā (Jāņa Brieža dāvinājums), LV_LVA_F2250_US11v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Stumbrs Olafs (1931-1996), fotogrāfijas (ASV), LV_LVA_F2250_US12v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par Brazīlijas latviešiem (Brigitas Tamužas dāvinājums), LV_LVA_F2250_US13v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Stotts Viktors (1899-1974), operdziedātājs, Stotta Granta Velta (dz.1923), dziedātāja / ģimenes fonds (ASV), LV_LVA_F2250_US14v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Gulbītis Jānis (dz.1916), dramaturgs (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US15v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par Minsteres latviešu ģimnāziju / skolotājas Almas Alužānes atmiņas (Vācija), LV_LVA_F2250_US16v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Lāmas Elvīnes, Lībekas latviešu ģimnāzijas skolotājas dokumenti, LV_LVA_F2250_US17v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Grietiņas un Edmunda Brigmaņu dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_US18v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Dagmāras Lejnieces dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_US19v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sēja Uldis (1936-2002), sabiedriskais darbinieks (ASV), LV_LVA_F2250_US20v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Gunāra Stopnieka dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_US21v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vīksna Maigonis : atmiņas (ASV), LV_LVA_F2250_US22v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Dzidras Purmales dāvinājums (Anglija), LV_LVA_F2250_US23v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Reinholde Lilija: dokumenti un fotogrāfijas (ASV), LV_LVA_F2250_US24v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Irēnes Dzirneklis dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_US25v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Ineses Auziņas Smith dāvinājums (Anglija), LV_LVA_F2250_US26v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Upeslejas Dainas atmiņas (Vācija), LV_LVA_F2250_US30v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Rudzāts Alberts (dz.1919), sabiedriskais darbinieks (ASV), LV_LVA_F2250_US31v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Štelmahers Kārlis (1911-1990), mākslinieks (ASV), LV_LVA_F2250_US32v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešu darbību Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā / Irēnes Dzenes dāvinājums (Vācija), LV_LVA_F2250_US33v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Gubiņas Indras (dz.1927), rakstnieces, vecāku un māsas ģimenes dokumenti, LV_LVA_F2250_US35v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kurlis - Kurle Ilo (1922 - 1964), vēstules, LV_LVA_F2250_US37v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pāvuls Gunārs (1930 - 2006), mākslinieks, sabiedriskais darbinieks (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US39v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā - Janīnas Jumaras dāvinājums (Kanāda), LV_LVA_F2250_US27v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Krādziņa Makša (1900-1964) un Tēra Jūlija (1895-1978), Latvijas armijas virsnieku dokumenti, LV_LVA_F2250_US34v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Zariņš Kārlis (1912-2000), leģionārs, dārzkopis (Kanāda), LV_LVA_F2250_US36v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Londonas latviešu kopas dalībnieku dzīvesstāsti (Kanāda), LV_LVA_F2250_US38v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • P.Ieviņa manuskripti, recenzijas, datorizdrukas, foto reprodukcijas, LV_LVA_F2250_US40v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ernestīnes Krasovskas (1894-1982) dokumenti (Austrālija), LV_LVA_F2250_US41v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Saukants Fricis / atmiņas (ASV), LV_LVA_F2250_US42v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Albums par Altgardes latviešu bēgļu nometni Vācijā, LV_LVA_F2250_US43v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par latviešu dzīvi Austrālijā un bēgļu nometnēs Vācijā/Jāņa Daliņa dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_US29v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par Toronto Latviešu tautas augstskolas Latvisko zināšanu semināra rīkotā konkursa Latvijas skolām "Kādu es vēlos veidot brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti" / Izoldes Krūmiņas (pseidonīms Guna Ikona) dāvinājums (Kanāda), LV_LVA_F2250_US44v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bitāna Otto atmiņas / Ainas Dravnieces dāvinājums (ASV), LV_LVA_F2250_US45v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Edgara Līvena personīgā arhīva dokumenti, LV_LVA_F2250_US28v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latviešu skolotāju un skolnieku saraksti bēgļu nometnē Špitālē (Austrija)/ Zinātniski pētnieciskā institūta "Studia Slovenica" kolekcija (Slovēnija), LV_LVA_F2250_US48v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Eslingenas latviešu teātris fotogrāfijās / Silvijas Lagzdiņas dāvinājums (Vācija), LV_LVA_F2250_US49v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par opermākslinieku Mirdzas Sīlis, Viktora Stotta un Artura Priednieka-Kavarras koncertdarbību Vācijas bēgļu nometņu laikā, LV_LVA_F2250_US50v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Altgardes latviešu bēgļu nometne fotogrāfijās (Vācija)/ nometnes komendanta V.P.Grenfella kolekcija (Lielbritānija), LV_LVA_F2250_US46v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par Eiropas latviešu kultūras aktivitātēm Minsterē (Vācija) - Ojāra Rozīša dāvinājums, LV_LVA_F2250_US47v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par Fišbahas bēgļu nometni Vācijā CD formātā (Anša Pommera dāvinājums), LV_LVA_F2250_US52v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā un dzīvi Lielbritānijā un Kanādā (Birutas Legzdiņas dāvinājums), LV_LVA_F2250_US53v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Priedītis Guntis, Sabiedrisko zinātņu institūta vadītājs (Vācija), LV_LVA_F2250_US54v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dobrovoļskis Voldemārs(1895-1967), komponists, LV_LVA_F2250_US55v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vāre Ivonna (dz.1935), gleznotāja, fotomāksliniece (Kanāda), LV_LVA_F2250_US57v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arnds Felikss (1910 - 2006), Londonas "Apkārtraksta" redaktors (Kanāda), LV_LVA_F2250_US58v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Nahlupins Eižens (1908-2001), inženieris (ASV), LV_LVA_F2250_US60v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Cipulis Arturs (1922-2006), Latvijas kopības Vācijā valdes priešsēdis, LV_LVA_F2250_US61v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Leonīda Geidāna atmiņas (Austrālija), LV_LVA_F2250_US62v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par Latviešu kultūras dienām Austrālijā (M.Mukānes dāvinājums), LV_LVA_F2250_US63v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Armijas ekonomiskais veikals (Jāņa Muža manuskripts, ASV), LV_LVA_F2250_US64v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ozoliņš Andrejs Valdis (1935), Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēdis, PBLA valdes priekšsēdis, LV_LVA_F2250_US65v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Šics Kārlis Arturs (1896-1965), privātarhīvs (Austrālija), LV_LVA_F2250_US66v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Irbe Andrejs (Gunars Irbe, 1924), rakstnieks (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US68v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Gunas Ķinnes (dz.1923) privātarhīvs (Austrālija), LV_LVA_F2250_US69v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Albums par 1.ASV ražojumu izstādi Maskavā un gides Gaidas Dābolas darbību izstādes laikā, LV_LVA_F2250_US72v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Marģera Cubīna atmiņas par Ausekļa ģimnāziju Augsburgā, Vācijā (ASV), LV_LVA_F2250_US71v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grafiķa Artura Langmaņa (1921) zīmējumi (ASV), LV_LVA_F2250_US73v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Daru pūru Latvijai: DVD video/ autors Visvaldis Gredzens, LV_LVA_F2250_US56v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ausmas Bļodnieces atmiņas un tēva Jāņa Bīskapa (1900-1981)dokumenti, LV_LVA_F2250_US74v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Edgara Zariņa atmiņas par dzīvi Vācijas bēgļu nometnē, LV_LVA_F2250_US76v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Friča Lorenča (1891-1987) atmiņas par dzīvi Latvijā un bēgļu nometnēs Vācijā, LV_LVA_F2250_US75v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latvijas armijas virsnieka Osvalda Sissas dokumenti (Kanāda), LV_LVA_F2250_US77v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Sprūdžs Ādolfs (1922-2003), bibliotekārs (1922-2003), bibliotekārs, jurists (ASV), LV_LVA_F2250_US78v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latviešu bēgļu ceļš uz Zviedriju Valentīnai Lasmanei adresētajās vēstulēs un savāktajos atmiņu stāstos (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US80v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Prāvesta Oskara Sakārņa sarakste par latviešu leģionāru stāvokli Zviedrijā un viņu izdošanu PSRS (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US81v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latviešu dzīve trimdā vēstulēs Veronikai Kļaviņai (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US82v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mediņa Pētera arhīvs (ASV), LV_LVA_F2250_US83v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par latviešu bēgļu dzīvi Vācijā un Brazīlijā, LV_LVA_F2250_US84v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Minhenes UNRRA universitātes studenta dokumenti / Kazimira Sigizmunda Guģa dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_US85v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par trimdas latviešu sporta un sabiedriskām aktivitātēm / Edgara Zariņa dāvinājums, LV_LVA_F2250_US86v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kārlis Dikners (1883 - ?), tirgotājs (Austrālija), LV_LVA_F2250_US87v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latviešu darba vienības Transporta rotas dokumenti, LV_LVA_F2250_US89v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Operdziedātāja Jāņa Niedras vedeklas Ausmas Niedras (dzim.Bekmanes) dokumenti (Lielbritānija), LV_LVA_F2250_US79v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Materiāli par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā / Ivara Haralda Bernera dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_US90v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Eslingenas latviešu bēgļu mākslas skola Vācijā/ mākslinieks Kazimirs Laurs - fotogrāfijas, LV_LVA_F2250_US51v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Līzenbergs Pēteris Ludvigs, skolotājs Rēgensburgas latviešu bēgļu nometnē Vācijā, LV_LVA_F2250_US59v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ūdre Marija (dz.1905), profesore (ASV), LV_LVA_F2250_US91v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Mācītāja Jāņa Pīpes dpkumenti, LV_LVA_F2250_US92v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Marija Skutāns-Netz (dz.1942), gleznotāja, (ASV), LV_LVA_F2250_US93v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Diplomāta Viļa Māsēna (1902-1964) dokumenti, LV_LVA_F2250_US94v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Velta Skujiņa (1921-2007), dziedātāja (Ausrālija), LV_LVA_F2250_US95v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dermanis Paulis Raimonds (dz.1932), arhitekts, LV_LVA_F2250_US96v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Baltputnis Oskars (dz.1921), Daugavas Vanagu darbinieks (Vācija), LV_LVA_F2250_US97v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Barons Artūrs Fricis (1901-?), inženieris, mežkopis (ASV), LV_LVA_F2250_US98v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dravnieks (Dravenieks) Arvīds (1904-1977), skolu darbinieks (ASV), LV_LVA_F2250_US99v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Šēfers Viesturs (1902-1978), prāvests (Kanāda), LV_LVA_F2250_US88v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Vulfs Sternins (dz.1927), inženieris (Kanāda), LV_LVA_F2250_US 100v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bērziņš Alfreds (1899-1977), sabiedrisko lietu ministrs, publicists (ASV), LV_LVA_F2250_US101v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Siliņš Nikolajs (1912-2007), jurists (ASV), LV_LVA_F2250_US102v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kreicbergs Valdemārs (1912-1995), žurnālists, diplomāts (ASV), LV_LVA_F2250_US103v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Krādziņš Oskars (1907-1981), grāmatas "La Destinee Tragique dela Lettonie" autors ( ASV), LV_LVA_F2250_US104v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Abakuks Augusts Vilis (1914-1994), sabiedriskais darbinieks (Lielbritānija), LV_LVA_F2250_US105v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Tauriņš Alfrēds (1904-1986), McGill University profesors (Kanāda), LV_LVA_F2250_US106v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Harfs Ernests (1903-2000), sabiedriskais darbinieks, dzejnieks (Austrālija), LV_LVA_F2250_US1vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Āboliņš Uldis (1923-2010), grafiķis (Austrālija), LV_LVA_F2250_US2vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Jurjāns Herberts (1909-1994), jurists (ASV), LV_LVA_F2250_US3vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Kalniņš Nikolajs (1897-1976), ārsts (Vācija), LV_LVA_F2250_US4vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Gūtmanis Nikolajs (dz.1916), žurnālists (Austrālija), LV_LVA_F2250_US5vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ināra Dermane (dz.1929) (ASV), LV_LVA_F2250_US6vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Švāns Voldemārs (1916-2004), Latvijas kara aviācijas pulka Piemiņas fonda vadītājs (ASV), LV_LVA_F2250_US7vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Grundšteina Emīlija (1902-1981), māksliniece, Grundšteins Andrejs (1911- ?), dzelzceļa darbinieks (Kanāda), LV_LVA_F2250_US8vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Dokumenti par Brazīlijas latviešiem / Kārļa Šmita dāvinājums, LV_LVA_F2250_US67vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bolšteins Arvīds (1919-2006), žurnālists, skolotājs, sabiedriskais darbinieks (ASV), LV_LVA_F2250_US70vp,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Muchka Aina (1926), sabiedriskā darbiniece (Zviedrija), LV_LVA_F2250_US107v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Virsleitnants Voldemārs Tauriņš/ Irmas Bachmuts dāvinājums (Austrālija), LV_LVA_F2250_US67v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Krādziņš Valdis (1951) sabiedriskais darbinieks (Austrālija), LV_LVA_F2250_US70v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arvīda Dzirkala (1899-1979) (ASV) dokumenti par bēgļu nometnēm Vācijā, LV_LVA_F2250_US108v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Jura Upatnieka (dz.1936) (ASV) dokumenti par latviešu bēgļu nometnēm Vācijā, LV_LVA_F2250_US109v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Arvīda Soduma (dz.1999) (Austrālija) biogrāfiskie dokumenti, LV_LVA_F2250_US110v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latviešu bēgļu dzīvesstāsti - Jēkabs Rasmanis (1908-1988) (ASV), Anna Cubīna (1903- 1969) (ASV), Ērika Raiska, LV_LVA_F2250_US111v,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Latviešu bēgļu dokumenti, LV_LVA_F2250_US112v,  Skatīt aprakstu pdf formātā


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv