. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Detalizējums >> Izvērsums

Fonds:
Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas nodaļa. LV_LVA_F 2525

Fondraži:
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jūrmalas nodaļa, LV_LVA_2525
 • Uzskaites saraksti:
 • Vadība, finanses un grāmatvedība, LV_LVA_F2525_US1,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Pensiju lietas, LV_LVA_F2525_US5,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Bezdarbnieku pabalstu lietas, LV_LVA_F2525_US6,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Ģimenes valsts pabalstu lietas, LV_LVA_F2525_US7,  Skatīt aprakstu pdf formātā
 • Lietas:
 • Dokumenti (rīkojumi, nolikums u.c.) par VSAF reorganizāciju , VSAA un VSAA Jūrmalas filiāles izveidošanu, LV_LVA_F 2525_A1_L17
 • VSAF Jūrmalas Sociālās apdrošināšanas pārvaldes nolikumi un tās struktūrvienību nolikumi, LV_LVA_F 2525_A1_L18
 • Direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr 1-37, LV_LVA_F 2525_A1_L19
 • Direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr.1-10, LV_LVA_F 2525_A1_L20
 • Rīkojumu pamatdarbības jautājumos reģistrācijas žurnāls, LV_LVA_F 2525_A1_L21
 • Valsts civildienesta ierēdņu amatu apraksti, LV_LVA_F 2525_A1_L22
 • Sarakste ar VSAF u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos, LV_LVA_F 2525_A1_L23
 • Sarakste ar VSAF u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 2.sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L25
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos, LV_LVA_F 2525_A1_L26
 • Štatu saraksti 1996.-1998.gadam., LV_LVA_F 2525_A1_L27
 • Sociālās apdrošināšanas pārvaldes izdevumu tāme 1996.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L28
 • Sociālās apdrošināšanas pārvaldes izdevumu tāme 1997.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L29
 • Gada budžets 1998.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L30
 • Kopsavilkuma grāmatvedības bilances un finansu pārskati par 1996.gadu, LV_LVA_F 2525_A1_L31
 • Kopsavilkuma grāmatvedības bilances un finansu pārskati par 1997.gadu, LV_LVA_F 2525_A1_L32
 • 1998.gada grāmatvedības bilances (mēnešu), LV_LVA_F 2525_A1_L33
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 2525_A1_L34
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 2525_A1_L35
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, LV_LVA_F 2525_A1_L36
 • VID un VSAA Jūrmalas filiāles lietu pieņemšanas nodošanas akti, LV_LVA_F 2525_A1_L37
 • Sarakste ar VSAF u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 1.sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L24
 • Direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr 1-10, LV_LVA_F 2525_A1_L38
 • Direktora rīkojumi pamatdarbības jautājumos Nr.1-35, LV_LVA_F 2525_A1_L39
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 1.sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L40
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 2. sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L41
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 1. sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L42
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 2.sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L43
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru u.c. organizācijām pamatdarbības jautājumos 3. sējums, LV_LVA_F 2525_A1_L44
 • BO VAS VSAA Jūrmalas filiāles darbības pārbaužu dokumenti ( akti, slēdzieni), LV_LVA_F 2525_A1_L45
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru par fizisko personu datiem un to iemaksām, LV_LVA_F 2525_A1_L46
 • Sarakste ar BO VAS Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūru par fizisko personu datiem un to iemaksām, LV_LVA_F 2525_A1_L47
 • Štatu saraksti 1999.-2000.gadam., LV_LVA_F 2525_A1_L48
 • Finansu pārskats 1999.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L49
 • Finansu pārskats 2000.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L50
 • Gada budžets 1999.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L51
 • Gada budžets 2000.gadam, LV_LVA_F 2525_A1_L52
 • Virsgrāmata , LV_LVA_F 2525_A1_L53
 • Virsgrāmata, LV_LVA_F 2525_A1_L54
 • Statistiskie pārskati par darbu, par uzņēmuma darbību, par pamatlīdzekļiem u.c., LV_LVA_F 2525_A1_L55
 • Statistiskie pārskati par darbu, par uzņēmuma darbību, par pamatlīdzekļiem u.c., LV_LVA_F 2525_A1_L56
 • Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksti, LV_LVA_F 2525_A1_L57


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv