. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
DE- Celulozes, papīra un tā izstrādājumu ražošana; izdevējdarbība

Fondi:
 • Valsts uzņēmums "Jaunciema papīra fabrika". LV_LVA_F 1628
 • Valsts Slokas celulozes un papīra fabrika. LV_LVA_F 1766
 • Latvijas PSR Valsts rūpniecības komitejas Latvijas celulozes un papīra rūpniecības ražošanas apvienība "Latbumprom". LV_LVA_F 869
 • Valsts uzņēmums "Papīra fabrika "Jugla". LV_LVA_F 1354
 • PSRS Celulozes un papīra rūpniecības ministrijas Latvijas savienības celulozes un papīra uzņēmumu ražošanas apvienības "Sojuzlatbumprom" Papīra un kartona pārstrādes kombināts "Latvijas papīrs". LV_LVA_F 1972
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Papīra un kokapstrādes rūpniecības pārvaldes Rīgas papīra fabrika Nr.2. LV_LVA_F 1976
 • Latvijas PSR Meža un papīra rūpniecības ministrijas Galvenās celulozes un papīra rūpniecības pārvaldes Rīgas tapešu fabrika. LV_LVA_F 1977
 • Latvijas PSR Meža un papīra rūpniecības ministrijas Galvenās celulozes un papīra rūpniecības pārvaldes Spodrpapīra fabrika "Sarkanais sirpis". LV_LVA_F 1978
 • PSRS Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Rietumu rajonu celulozes un papīra rūpniecības galvenās pārvaldes Latvijas celulozes un papīra rūpniecības tresta"Latvijas papīra trests"Rīgas kartonāžas fabrika Nr.1 un Rīgas kartonāžas fabrika Nr.4. LV_LVA_F 1980
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departamenta Valsts Rīgas kartonāžas fabrika. LV_LVA_F 1145
 • Žurnāla "Skola un Ģimene" un laikraksta "Skolotāju Avīze" redakcija. LV_LVA_F 679
 • Latvijas PSR Kultūras ministrijas Izdevniecību un poligrāfiskās rūpniecības galvenās pārvaldes Latvijas republikāniskais poligrāfiskās rūpniecības trests. LV_LVA_F 1833
 • Daugavpils, Liepājas un Rīgas apgabalu poligrāfiskās rūpniecības, izdevniecību un grāmatu tirdzniecības pārvaldes. LV_LVA_F 1888
 • Akciju sabiedrība "Rīgas paraugtipogrāfija". LV_LVA_F 1625
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes Tipolitogrāfija. LV_LVA_F 2095
 • Latvijas Republikāniskā izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības ražošanas apvienība "Litta". LV_LVA_F 2144
 • Valsts uzņēmums "Litta". LV_LVA_F 2075
 • Valsts uzņēmums "Izdevniecība "Autoceļi"". LV_LVA_F 2207
 • Latvijas Zinātņu Akadēmijas Izdevniecība "Zinātne". LV_LVA_F 2383
 • Akciju sabiedrība "Preses nams". LV_LVA_F 2581
 • Laikrakstu "Neatkarīgā Cīņa" un "Neatkarīgā Rīta Avīze" redakcijas. LV_LVA_F 2753
 • Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmatas redakcija. LV_LVA_F PA-36
 • Valsts uzņēmums "Izdevniecība "Liesma". LV_LVA_F 478
 • Valsts izdevniecība "Zvaigzne". LV_LVA_F 1886
 • Valsts izdevniecība "Avots". LV_LVA_F 1906
 • Valsts grāmatu apgāds "Sprīdītis". LV_LVA_F 2033
 • Valsts uzņēmums "Valsts izdevniecība "Latvijas Enciklopēdija"". LV_LVA_F 2056
 • Valsts uzņēmums "Tēvzemes Avīze". LV_LVA_F 655
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Izdevniecības Laikraksta "Literatūra un Māksla" redakcija. LV_LVA_F 687
 • Latvijas PSR Darbaļaužu Internacionālās frontes informatīvā biļetena "Jedinstvo" redakcija. LV_LVA_F 1302
 • Valsts izdevniecība "Avīze". LV_LVA_F 1774
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes Laikraksta "Rīgas Balss" redakcija. LV_LVA_F 1784
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Izdevniecības Laikraksta "Pionieris" redakcija. LV_LVA_F 1838
 • Valsts SIA "Latvijas Vēstnesis". LV_LVA_F 2600
 • Fondraži:
 • Tēvijas sargs, valsts aģentūra. LV_LVA_I 0-04.019
 • Fondi:
 • Žurnāla "Dadzis" redakcija. LV_LVA_F 610
 • Žurnāla "Veselība" redakcija. LV_LVA_F 639
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Žurnāls"Māksla"". LV_LVA_F 656
 • Valsts uzņēmums "Redakcija"Karogs"". LV_LVA_F 660
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Izdevniecības žurnāla "Zinātne un tehnika" redakcija. LV_LVA_F 662
 • Laikraksta "Sports" redakcija. LV_LVA_F 672
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Izdevniecības žurnāla "Zvaigzne" redakcija. LV_LVA_F 682
 • Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas Izdevniecības žurnālu "Lauku dzīve" un "Dārzs un Drava" redakcija. LV_LVA_F 684
 • Valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvaldes 5. spiestuve. LV_LVA_F 854
 • Uzņēmējsabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugava". LV_LVA_F 1640
 • Ārpusresora uzņēmums "Redakcija" Sieviete"". LV_LVA_F 1642
 • Valsts uzņēmums "Redakcija "Skola un Ģimene"". LV_LVA_F 1785
 • Valsts uzņēmums "Redakcija "Draugs"". LV_LVA_F 1817
 • Valsts uzņēmums "Apgāds "Zīlīte"". LV_LVA_F 1917
 • Žurnāla “Zintis” redakcija (ASV). LV_LVA_F 2611
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Dobspiedes un poligrāfisko krāsu fabrika. LV_LVA_F 2094
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes Paraugtipogrāfija. LV_LVA_F 2093
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvaldes Rīgas krāsaino iespieddarbu fabrika. LV_LVA_F 2092
 • Rīgas skaņu plašu fabrika "Melodija" un Ražošanas firma "RiTonis". LV_LVA_F 514


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv