. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
L75.12- Vesel. aprūp., izglīt., kultūras un citus sociālos pakalpoj. sniedz. aģentūru darbības koordinēšāna

Fondraži:
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. LV_LVA_I 0-18.059
 • Fondi:
 • PSRS Augstākās izglītības ministrijas Materiāli tehniskās apgādes galvenās pārvaldes Rīgas aģentūra "Glavsnab". LV_LVA_F 150
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 191
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Ziemeļu rajona nodaļa. LV_LVA_F 192
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 219
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 220
 • PSRS Ministru Padomes Galvenās ārzemju tūrisma pārvaldes "Intūrists" Rīgas nodaļa. LV_LVA_F 222
 • Latvijas PSR Kultūras ministrijas Klubu darba republikāniskais metodiskais kabinets. LV_LVA_F 342
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Baltijas republiku Ūdenstransporta veselības aizsardzības daļa un Latvijas PSR Ūdenstransporta veselības aizsardzības daļa. LV_LVA_F 461
 • Latvijas PSR Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/. LV_LVA_F 465
 • Latvijas Republikas Arhitektūras un celtniecības ministrijas Komunālās saimniecības departaments. LV_LVA_F 490
 • Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. LV_LVA_F 582
 • Latvijas PSR Vēstures un revolūcijas muzeju apvienotā direkcija. LV_LVA_F 619
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Mākslas lietu pārvalde. LV_LVA_F 627
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības tautas komisariāta Medicīniski sanitārā pārvalde "Latmedsanprom". LV_LVA_F 628
 • Daugavpils apriņķa Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 658
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Dzīvokļu pārvalde. LV_LVA_F 824
 • Latvijas PSR Sporta biedrību un organizāciju savienības padome. LV_LVA_F 905
 • Latvijas PSR Sporta biedrību un organizāciju savienības Rīgas pilsētas padome. LV_LVA_F 969
 • Latvijas PSR Valsts Fiziskās kultūras un sporta komiteja un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. LV_LVA_F 982
 • Latvijas PSR MP Galvenā ārzemju tūrisma pārvalde. LV_LVA_F 986
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālais vides un sabiedrības veselības centrs. LV_LVA_F 1027
 • Ražošanas kooperācijas kultūras un sporta biedrības "Spartaks" Latvijas republikāniskā padome. LV_LVA_F 1125
 • Rīgas pilsētas sporta biedrības "Spartaks" padome. LV_LVA_F 1126
 • Latvijas Republikas Ministru Padomes Galvenā arhīvu pārvalde. LV_LVA_F 1163
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Brīvprātīgās arodbiedrību un valsts fizkultūras un sporta biedrības "Daugava" Centrālā padome. LV_LVA_F 1293
 • Liepājas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Komunālo uzņēmumu trests. LV_LVA_F 1360
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Kultūras nodaļa. LV_LVA_F 1361
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Kultūras un izglītības iestāžu komiteja. LV_LVA_F 1363
 • Latvijas PSR Rīgas, Liepājas, Daugavpils apgabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Kultūras un izglītības iestāžu nodaļas. LV_LVA_F 1365
 • Latvijas PSR Madonas apriņķa Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1376
 • Latvijas PSR Daugavpils pilsētas Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1379
 • Latvijas PSR Darbaļaužu deputātu padomes apgabalu Izpildu komiteju Tautas izglītības nodaļas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/. LV_LVA_F 1390
 • Latvijas PSR Ventspils apriņķa Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1391
 • Latvijas PSR Valsts kinematogrāfijas komiteja. LV_LVA_F 1405
 • Rīgas domes Sociālās apkalpošanas centrs. LV_LVA_F 1406
 • Rīgas dome Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas dārzi un parki". LV_LVA_F 1408
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Dārzu trests. LV_LVA_F 1409
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Kinofikācijas pārvalde. LV_LVA_F 1412
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Rīgas pilsētas Malkas apgādes kantoris. LV_LVA_F 1418
 • Rīgas pilsētas Skolu valde. LV_LVA_F 1425
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1433
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1434
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1435
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1436
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Projektēšanas trests. LV_LVA_F 1438
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Rīgas mežsaimniecības kantoris. LV_LVA_F 1447
 • Latvijas PSR Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1457
 • Rīgas pilsētas zemes ierīcības pārvalde. LV_LVA_F 1458
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Izpildu komitejas Sociālās nodrošināšanas nodaļa. LV_LVA_F 1459
 • Rīgas domes Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums "Rīgas ūdens". LV_LVA_F 1466
 • Rīgas Domes Veselības pārvalde. LV_LVA_F 1467
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1468
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1469
 • Rīgas pilsētas Maskavas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1470
 • Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1471
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1472
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1473
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālo uzņēmumu pārvalde. LV_LVA_F 1478
 • Rīgas pilsētas Izpildu komitejas Karavīru ģimeņu valsts apgādes un labklājības veicināšanas nodaļa. LV_LVA_F 1499
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1503
 • Rīgas rajona Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1515
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Dzīvokļu pārvalde. LV_LVA_F 1517
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Fiziskās kultūras un sporta komiteja. LV_LVA_F 1520
 • Rīgas Domes Sporta pārvalde. LV_LVA_F 1538
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Veselības aizsardzības nodaļa. LV_LVA_F 1570
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Viesnīcu trests. LV_LVA_F 1578
 • Latvijas PSR Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālo pakalpojumu pārvalde. LV_LVA_F 1579
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes Pašvaldības uzņēmums "Labiekārtošana" . LV_LVA_F 1582
 • Rīgas domes Kultūras departaments. LV_LVA_F 1583
 • Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas Galvenās kūrortu un sanatoriju pārvaldes Ķemeru kūrorta pārvalde. LV_LVA_F 1599
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Sabiedriskās ēdināšanas pārvalde. LV_LVA_F 1607
 • Latvijas PSR Rīgas rajona Slokas pilsētas DDP Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1609
 • Rīgas pilsētas Jūrmalas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1618
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Brīvprātīgās arodbiedrību sporta biedrības "Daugava" Rīgas pilsētas padome. LV_LVA_F 1620
 • Latvijas PSR Jēkabpils apriņķa Pagaidu izpildu komitejas Tautas izglītības nodaļa. LV_LVA_F 1624
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Centra rajona nodaļa. LV_LVA_F 1626
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Zemgales priekšpilsētas nodaļa. LV_LVA_F 1627
 • Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvalde. LV_LVA_F 1631
 • Arodbiedrību kūrortu pārvaldes Latvijas republikāniskā padome un valsts uzņēmums "Firma "Latvijas kūrorti"". LV_LVA_F 1656
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Republikāniskais vispārizglītojošo skolu profesionālās orientācijas un skolēnu konsultāciju metodiskais kabinets. LV_LVA_F 1670
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Fiziskās audzināšanas metodiskais kabinets. LV_LVA_F 1671
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Republikāniskais audzināšanas darba metodiskais kabinets. LV_LVA_F 1672
 • Jūrmalas pilsētas valdes Kinofikācijas pārvalde. LV_LVA_F 1676
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputāu padomes Izpildu komitejas Dzīvokļu un vasarnīcu saimniecības ražošanas pārvalde. LV_LVA_F 1711
 • Ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Vissavienības brīvprātīgās sporta biedrības "Darba rezerves" Latvijas republikāniskā padome. LV_LVA_F 1715
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Sadzīves pakalpojumu pārvalde. LV_LVA_F 1728
 • Jūrmalas pilsētas Domes Pilsētas saimniecības pārvalde. LV_LVA_F 1752
 • Latvijas Lauku sporta biedrība"Vārpa". LV_LVA_F 1797
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Jaunatnes sporta centrs. LV_LVA_F 1834
 • Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta Kapitālās celtniecības pārvalde. LV_LVA_F 1872
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Kurzemes rajona nodaļa. LV_LVA_F 1926
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra Valsts robežu un transporta vides veselības centrs. LV_LVA_F 1998
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Kultūras un radošās industrijas izglītības centrs. LV_LVA_F 2005
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības informācijas centrs. LV_LVA_F 2026
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Ārpusstundu darba organizatoriski metodiskais centrs. LV_LVA_F 2027
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. LV_LVA_F 2099
 • Latvijas Sporta federāciju padome. LV_LVA_F 2108
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nacionālā vides veselības centra Rīgas Vides veselības centrs. LV_LVA_F 2090
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un zinātnes iestāžu pārvalde. LV_LVA_F 2120
 • Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK). LV_LVA_F 2145
 • Latvijas Republikas Veselības ministrija Valsts farmācijas inspekcija. LV_LVA_F 2195
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas produkcijas kvalitātes valsts inspekcija. LV_LVA_F 2201
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas Nacionālais perinatālās aprūpes centrs. LV_LVA_F 2217
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas Tūrisma padome. LV_LVA_F 2237
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts Patoloģijas centrs. LV_LVA_F 2203
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts ekspertīzes pārvalde. LV_LVA_F 2268
 • Rīgas Domes Galvenā arhitektūras pārvalde. LV_LVA_F 2233
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pedagogu izglītības atbalsta centrs. LV_LVA_F 2271
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs. LV_LVA_F 2645
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamo īpašumu aģentūra" Bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Rīgas pils pārvalde". LV_LVA_F 2209
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts valodas centrs. LV_LVA_F 2705
 • Publisks nodibinājums "Valsts kultūrkapitāla fonds". LV_LVA_F 2385
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides problēmu analīzes centrs. LV_LVA_F 2314
 • Labklājības ministrijas Republikas rehabilitācijas centrs. LV_LVA_F 2638
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Rīgas reģionālā vides pārvalde. LV_LVA_F 2034
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts ģimenes veselības centrs. LV_LVA_F 2400
 • Rīgas Domes Kultūras pārvaldes 21. Starptautisko Hanzas dienu birojs. LV_LVA_F 2443
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. LV_LVA_F 2440
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija. LV_LVA_F 2391
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Jaunatnes iniciatīvu centrs. LV_LVA_F 2688
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultāciju un monitoringa centrs. LV_LVA_F 2433
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas Vides datu centrs. LV_LVA_F 2432
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācija. LV_LVA_F 2636
 • Narkoloģijas valsts aģentūra. LV_LVA_F 2491
 • Garīgās veselības valsts aģentūra. LV_LVA_F 2486
 • Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts inspekcija. LV_LVA_F 2476
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksamenācijas centrs. LV_LVA_F 2485
 • LR Veselības ministrijas AIDS profilakses centrs. LV_LVA_F 2490
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Muzeju valsts pārvalde. LV_LVA_F 2116
 • Rīgas domes Rīgas Tūrisma koordinācijas un informācijas centrs. LV_LVA_F 2754
 • Latvijas Republikas Veselības ministrijas Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diagnostikas centrs". LV_LVA_F 2644
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcija. LV_LVA_F 2542
 • Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālais kinematogrāfijas centrs. LV_LVA_F 2545
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija. LV_LVA_F 2547
 • SIA "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts". LV_LVA_F 2594
 • Latvijas Republikas Vides ministrijas Radiācijas drošības centrs. LV_LVA_F 2701
 • Latvijas PSR Izglītības ministrijas Mācību metodiskais kabinets. LV_LVA_F 2584
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Latvijas sertifikācijas centrs. LV_LVA_F 2604
 • VSIA "Valsts Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs". LV_LVA_F 2605
 • Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas mājoklis". LV_LVA_F 2722
 • Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami". LV_LVA_F 2610
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas centrs. LV_LVA_F 2634
 • Rīgas Domes Labklājības departaments. LV_LVA_F 2693
 • Rīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu pārvalde". LV_LVA_F 2643
 • Rīgas domes Vides departaments. LV_LVA_F 2690
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvalde. LV_LVA_F 2639
 • Rīgas ilgtspējīgas attīstības centrs "Agenda 21" . LV_LVA_F 2719
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts aģentūra "Valsts valodas aģentūra". LV_LVA_F 2717
 • Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. LV_LVA_F 2730
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts aģentūra “Akadēmisko programmu aģentūra”. LV_LVA_F 2729
 • LR Veselības ministrija Veselības veicināšanas valsts aģentūra. LV_LVA_F 2750
 • Latvijas Republikas Veselības ministrija Veselības norēķinu centra Rīgas nodaļa. LV_LVA_F 2769
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija Latviešu valodas apguves valsts aģentūra. LV_LVA_F 2779
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra. LV_LVA_F 2786
 • Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra". LV_LVA_F 2889
 • Sabiedrības veselības aģentūra. LV_LVA_F 2897


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv