. .
  Par mums
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Meklēšana datubāzē >> Nozares >> Nozares fondi

Nozare:
L75.13- Uzņēmējdarbības koordinēšana un veicināšana

Fondi:
 • Baltijas dzelzceļa pārvalde un tai pakļautās nodaļas. LV_LVA_F 93
 • PSRS Būvmateriālu rūpniecības materiāli tehniskās apgādes Baltijas kantoris. LV_LVA_F 120
 • Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komiteja. LV_LVA_F 140
 • Latvijas PSR Ķīmiskās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 169
 • Latvijas PSR Tautas komisariāta Ministru Padomes Lauksaimniecības kooperācijas galvenā pārvalde. LV_LVA_F 247
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības kooperācijas savienība. LV_LVA_F 248
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Preses komitejas Poligrāfiskās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 278
 • PSRS Ministru padomes Latvijas PSR Ražošanas un patērētāju kooperācijas lietu galvenās pārvaldes vecākais inspektors. LV_LVA_F 359
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Būvmateriālu rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 360
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Kurināmā rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 361
 • Latvijas Republikas Ārpusresora vieglās rūpniecības koncerns. LV_LVA_F 372
 • PSRS Graudkopības un lopkopības padomju saimniecību tautas komisariāta Rīgas piena vaislas lopu padomju saimniecību trests un Latvijas PSR Graudkopības un lopkopības padomju saimniecību ministrija. LV_LVA_F 376
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības tautas komisariāta /apriņķu,pilsētu,rajonu/ rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 379
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības Tautas komisariāta Galvenās apgādes un sadales pārvalde. LV_LVA_F 380
 • Latvijas PSR Gaļas un piena produktu rūpniecības Gaļas rūpniecības ražošanas un sagādes trests. LV_LVA_F 407
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Zivju rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 410
 • PSRS Zivsaimniecības ministrijas Rietumu baseina zivju rūpniecības saimniecības asociācija "Zapriba". LV_LVA_F 422
 • PSRS Galvenās materiālo rezervju pārvaldes Baltijas teritoriālā pārvalde. LV_LVA_F 445
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Valsts augu šķirņu salīdzināšanas centrs. LV_LVA_F 459
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Valsts tehnisko kultūru šķirņu izmēģinājumu komisijas Baltijas starprepublikāniskā inspektūra. LV_LVA_F 468
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Dārzeņu, kartupeļu un sakņaugu šķirņu izmēģinājumu inspekcija. LV_LVA_F 469
 • Latvijas PSR Centrālā republikāniskā zemes komisija. LV_LVA_F 513
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Pārtikas rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 546
 • Latvijas PSR Gaļas un piena rūpniecības ministrijas Latvijas republikāniskais kantoris "Zagotskot". LV_LVA_F 566
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vieglās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 568
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Ķīmiskās un silikātu keramikas rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 571
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Papīra un kokapstrādes rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 588
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Gaļas un piena rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 591
 • PSRS Naftas rūpniecības ministrijas Rūpniecības un būvmateriālu ražošanas galvenās pārvaldes "Glavneftepromstrojmateriāli" ražošanas uzņēmumu Baltijas trests. LV_LVA_F 605
 • Latvijas PSR Zemkopības tautas komisariāta Lauksaimniecības ražošanas līdzekļu apgādes kantoris "Laukapgāde". LV_LVA_F 612
 • Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta Apvienotais sadales trests. LV_LVA_F 615
 • Pārtikas rūpniecības tautas komisariāta Apgādes un sadales trests. LV_LVA_F 616
 • Latvijas PSR Ministru padomes Padomju saimniecību galvenā pārvalde. LV_LVA_F 654
 • PSRS Papīra un kokapstrādes ministrijas Galvenās mēbeļu rūpniecības pārvaldes "Glavmebeļprom" Valsts savienības mēbeļu rūpniecības trests "Latvijas mēbeles". LV_LVA_F 666
 • Latvijas PSR Iekšlietu tautas komisariāta Šoseju pārvaldes Liepājas apriņķa Ceļu nodaļa. LV_LVA_F 667
 • Latvijas PSR Meža un papīrrūpniecības ministrijas Valsts kokapstrādes rūpniecības trests "Latdrev". LV_LVA_F 668
 • Latvijas PSR Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Kokapstrādāšanas un mēbeļu rūpniecības valsts trests "Latvdrevmebeļ". LV_LVA_F 669
 • PSRS Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Finiera un sērkociņu rūpniecības galvenās pārvaldes "Glavfanspičprom" Finiera un sērkociņu rūpniecības trests "Latfanspičprom". LV_LVA_F 670
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas komiteja. LV_LVA_F 674
 • PSRS Sakaru ministrijas Latvijas PSR pilnvarotā pārvaldes Apgabalu sakaru pārvaldes. LV_LVA_F 676
 • PSRS Ķīmijas rūpniecības ministrijas Latvijas kontraktācijas sagādes kantoris "Glavrastkaučuk". LV_LVA_F 751
 • PSRS Sakaru ministrijas Latvijas PSR Pilnvarotā pārvalde. LV_LVA_F 790
 • Latvijas PSR Ministru padomes Kolhozu celtniecības galvenā pārvalde. LV_LVA_F 794
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Padomju saimniecību galvenās pārvaldes Dārzkopības un augļu dārzeņu padomju saimniecību pārvalde. LV_LVA_F 818
 • Latvijas PSR Papīra un kokapstrādes rūpniecības ministrijas Latvijas celulozes papīra rūpniecības trests "Latbumtrest". LV_LVA_F 837
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo". LV_LVA_F 839
 • PSRS Sagādes ministrijas "Zagotzerno" Latvijas Republikāniskais kantoris, Latvijas PSR Sagādes ministrija, Latvijas PSR Labības produktu ministrija, Latvijas Republikāniskā ražošanas apvienība "Labības produkts" un Latvijas Republikāniskais koncerns "Latvijas labība". LV_LVA_F 841
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Vietējās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 852
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Mašīnbūves un metālapstrādāšanas rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 853
 • Ziemeļu Rietumu apvienotās energosistēmas padomes Ziemeļu Rietumu Apvienotā dispečeru pārvalde. LV_LVA_F 859
 • Valsts rūpniecības uzņēmumu pārvaldes Ķīmiskās rūpniecības daļas Taukvielu rūpniecības nozare. LV_LVA_F 872
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Radioelektronu rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 886
 • Latvijas PSR agabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komiteju Vietējās rūpniecības nodaļas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/. LV_LVA_F 888
 • PSRS Zivsaimniecības ministrijas Rietumu baseina zivju rūpniecības saimniecības asociācijas "Zapriba" Latvijas zivju rūpniecības ražošanas apvienība "Latribprom". LV_LVA_F 891
 • PSRS Šoseju un autotransporta ministrijas Latvijas PSR Šoseju pārvalde. LV_LVA_F 899
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenā ceļu pārvalde "Glavdorupr". LV_LVA_F 927
 • Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas Mežsaimniecības galvenā pārvalde. LV_LVA_F 933
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Sēklu valsts inspekcija. LV_LVA_F 955
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Radioelektrotehniskās un metālapstrādes rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 962
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Rīgas-Rietumu starprajonu ražības noteikšanas valsts inspekcija. LV_LVA_F 1010
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Rīgas starprajonu ražības noteikšanas valsts inspekcija. LV_LVA_F 1011
 • PSRS Lauksaimniecības ministrijas Rēzeknes starprajonu ražības noteikšanas valsts inspektors. LV_LVA_F 1012
 • PSRS Sagādes ministrijas Latvijas PSR Rīgas rajona pilnvarotā pārvalde. LV_LVA_F 1020
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Zivsaimniecības pārvalde. LV_LVA_F 1030
 • PSRS Sagādes ministrijas Latvijas PSR Pilnvarotā pārvalde. LV_LVA_F 1033
 • PSRS Iekšlietu ministrijas 1.Valsts celtniecības tresta Rīgas kantoris. LV_LVA_F 1044
 • Latvijas PSR Padomju saimniecību ministrijas Republikāniskais kantoris "Sovhozsnab". LV_LVA_F 1086
 • Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrijas tresta "Latribstroj" Saimnieciskās apgādes kantoris "Latribstroj". LV_LVA_F 1093
 • Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrijas Centrālā autobāze. LV_LVA_F 1100
 • PSRS Naftas rūpniecības uzņēmumu celtniecības ministrijas Galvenās pārvaldes "Glavneftjestrojsnab" Baltijas kantoris. LV_LVA_F 1108
 • Latvijas PSR Materiāli tehniskās apgādes un sadales pārvaldes Baltijas aģentūra "Glavsnab". LV_LVA_F 1109
 • PSRS Ogļu rūpniecības ministrijas Baltijas kantoris "Glavsnabugoļ". LV_LVA_F 1124
 • Latvijas PSR Šoseju un autotransporta ministrijas Autotransporta ražošanas pārvalde. LV_LVA_F 1148
 • Latvijas PSR Tirdzniecības ministrijas Republikāniskais ceļu restorānu un bufešu trests "Latdorrestorāns". LV_LVA_F 1149
 • PSRS Tirdzniecības ministrijas Rietumumu un ziemeļu dzelzceļa restorānu un bufešu galvenās pārvaldes "Glavdorrestoran" Latvijas dzelzceļu restorānu un bufešu kantoris. LV_LVA_F 1150
 • PSRS Tirdzniecības ministrijas Rietumumu un ziemeļu dzelzceļa restorānu un bufešu galvenās pārvaldes "Glavdorrestoran" Lietuvas dzelzceļa restorānu un bufešu kantoris. LV_LVA_F 1151
 • PSRS Tirdzniecības ministrijas Rietumumu un ziemeļu dzelzceļa restorānu un bufešu galvenās pārvaldes "Glavdorrestoran" Igaunijas dzelzceļa restorānu un bufešu kantoris. LV_LVA_F 1152
 • Latvijas Republikas Tirdzniecības ministrijas Tautas patēriņa preču kvalitātes noteikšanas un tirdzniecības valsts inspekcija. LV_LVA_F 1153
 • Latvijas PSR Vietējas rūpniecības tautas komisariāta Privātās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 1166
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts zinātniski pētniecisko darbu koordinācijas komitejas Tehniskās informācijas centrālais birojs. LV_LVA_F 1180
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas gruntsgabalu sabiedrība" Kuldīgas nodaļa. LV_LVA_F 1372
 • Latvijas PSR apgabalu Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas /Daugavpils, Liepājas, Rīgas/ Lauksaimniecības pārvaldes. LV_LVA_F 1383
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Mašīnbūves trests. LV_LVA_F 1385
 • Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrijas Valsts republikāniskais metālapstrādes rūpniecības trests "Metāltrests". LV_LVA_F 1387
 • Latvijas PSR Vietējās rūpniecības ministrijas Metālštancēšanas izstrādājumu trests. LV_LVA_F 1388
 • Latvijas PSR Vietējās un kurināmā rūpniecības ministrijas Republikāniskais vietējās rūpniecības trests. LV_LVA_F 1389
 • Latvijas PSR Būvmateriālu rūpniecības ministrijas Keramikas rūpniecības trests. LV_LVA_F 1393
 • Latvijas PSR Meža un papīrrūpniecības ministrijas Celulozes un papīrrūpniecības galvenā pārvalde. LV_LVA_F 1397
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Organizētās strādnieku pārvietošanas un darbā pieņemšanas galvenā pārvalde. LV_LVA_F 1399
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības nodaļa. LV_LVA_F 1407
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Satiksmes un transporta trests. LV_LVA_F 1410
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Darba nodaļa. LV_LVA_F 1413
 • Rīgas pilsētas Staļina rajona Pagaidu izpildu komitejas Darba inspektors. LV_LVA_F 1414
 • Rīgas pilsētas Pagaidu izpildu komitejas Lauksaimniecības trests. LV_LVA_F 1428
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Komunālās saimniecības nodaļas Ceļu un tiltu celtniecības trests. LV_LVA_F 1445
 • Rīgas pilsētas Ļeņina rajona Pagaidu izpildu komitejas Darba inspektors. LV_LVA_F 1460
 • Rīgas pilsētas Kirova rajona Pagaidu izpildu komitejas Darba inspektors. LV_LVA_F 1461
 • Rīgas pilsētas Tirdzniecības un rūpniecības valdes Tirgu daļa. LV_LVA_F 1476
 • Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Lauksaimniecības nodaļa. LV_LVA_F 1509
 • Rīgas pilsētas Sarkanarmijas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības nodaļa. LV_LVA_F 1518
 • Rīgas pilsētas Molotova rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības nodaļa. LV_LVA_F 1521
 • Rīgas rajona Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas Vietējās rūpniecības pārvalde. LV_LVA_F 1574
 • Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas Tirdzniecības pārvalde. LV_LVA_F 1591
 • Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes valdes Tirdzniecības pārvalde. LV_LVA_F 1593
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Galvenā tehniskās uzraudzības pārvalde. LV_LVA_F 1646
 • Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts kalnrūpniecības tehniskā inspekcija. LV_LVA_F 1647
 • Latvijas PSR Tautas saimniecības padomes Republikāniskā tvaika katlu inspekcija. LV_LVA_F 1648
 • Latvijas Republikas Ārējās tirdzniecības ministrijas Preču paraugu centrs. LV_LVA_F 1675
 • Latvijas Republikas Jūras lietu ministrijas Zivju resursu valsts uzraudzības dienests. LV_LVA_F 1700
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas Valsts šķirnes dzīvnieku sagādes apvienība. LV_LVA_F 1745
 • Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu karantīnas inspekcija. LV_LVA_F 1747
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" filiāle "Termofikācijas pārvalde". LV_LVA_F 1763
 • Latvijas Autoceļu pārvaldes institūcijas. LV_LVA_F 1772
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža un medību valsts inspekcija. LV_LVA_F 2202
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valdības sakaru centrs. LV_LVA_F 2192
 • Valsts akciju sabiedrība "Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga"". LV_LVA_F 2196
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Latvijas valsts labības birojs. LV_LVA_F 2228
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Vērtspapīru tirgus komisija. LV_LVA_F 2265
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Telekomunikāciju tarifu padome. LV_LVA_F 2270
 • Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs. LV_LVA_F 2277
 • Valsts akciju sabiedrība " Valsts informācijas tīkla aģentūra". LV_LVA_F 2583
 • SIA Baltijas energosistēmu dispečeru centrs "DC Baltija". LV_LVA_F 2592
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests. LV_LVA_F 2276
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija". LV_LVA_F 2596
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja. LV_LVA_F 2331
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centrs. LV_LVA_F 2332
 • Rīgas domes Satiksmes departaments un tā priekšteči. LV_LVA_F 2329
 • Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Autoceļu izpēte". LV_LVA_F 2424
 • Latvijas Jūras administrācija un tās priekšteči. LV_LVA_F 2327
 • Akciju sabiedrība "Starpsaimniecību būvindustrijas fonds". LV_LVA_F 2234
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra". LV_LVA_F 2425
 • Latvijas Republikas Finansu ministrijas Dārgmetālu pārvalde. LV_LVA_F 2434
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Valsts meža dienests. LV_LVA_F 2532
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Pārtikas un veterinārais dienests. LV_LVA_F 2469
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Ciltsdarba valsts inspekcija. LV_LVA_F 2702
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Latvijas Enerģētikas aģentūra. LV_LVA_F 2505
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Valsts proves uzraudzības inspekcija. LV_LVA_F 2539
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts būvinspekcija. LV_LVA_F 2695
 • Rīgas domes Rīgas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulators. LV_LVA_F 2653
 • Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Valsts energoinspekcija. LV_LVA_F 2670
 • Privatizējamā valsts akciju sabiedrība "Ceļu inženieri". LV_LVA_F 2792
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veiksmes līzings". LV_LVA_F 2795
 • Valsts uzņēmums "Rīgas 1.ceļu pārvalde". LV_LVA_F 2811


 • Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
  Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
  Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv