Par Latvijas Valsts arhīvu

Tur tie gadi krājas…

 

…kad jādomā ne tikai par saviem gadiem, bet arī par savas paaudzes un tautas gadiem. Jo arī tajos ir savas vasaras, savi rudeņi un ziemas, kuras vērts ielāgot un prātā paturēt. Es gribu jūs aicināt sev līdzi uz vietu, kur, manuprāt, tie gadi tiešām krājas. Uz arhīvu. Un nerauciet pieri grumbās – sak, cik garlaicīgi un putekļaini! Es varētu nosaukt vēl tikai pāris profesiju, kuras ir vismaz tikpat aizraujošas kā arhivāra darbs. Un arhīvs nav tikai vieta, kur gadi krājas. Arhīvā gadi ir tie kas, sarunājas, ieliek cits citā un sadalās sīkās straumītēs — cilvēku likteņos.

Aida Prēdele, latviešu žurnāliste, 1983.gads.

 

Video: Fragments no kinožurnāla “Latvijas hronika” Nr. 31, 1989.gads. Režisors Viesturs Šutko. Avots: LNA Kinofotofonodokumentu arhīvs.

Latvijas Valsts arhīvs (LVA) ir Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienība.

Latvijas Valsts arhīvs uzkrāj un glabā Latvijas PSR un Latvijas Republikas augstāko valsts pārvaldes institūciju un citu iestāžu, Rīgas un Jūrmalas pilsētas pašvaldību institūciju dokumentus, Latvijas un ārvalstu personu fondus un trimdas latviešu organizāciju arhīvus. Arhīvā glabājas arī Latvijas Sociāldemokrātijas, Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) un Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumenti par represētajām personām.

Latvijas Valsts arhīvs nodrošina par Latvijas vēsturi (kopš 1940. g.) uzkrāto dokumentu saglabāšanu un izmantošanu. Šie dokumenti, kas radušies politisko, ekonomisko un sociālo procesu rezultātā, liecina par unikālu vēsturisku pieredzi – par latviešu nācijas izdzīvošanu ilgas okupācijas un intensīvas kolonizācijas apstākļos.

2021. gada 30. decembrī aprit 60 gadi kopš Latvijas Valsts arhīva, tolaik saukta par LPSR Centrālo valsts Oktobra revolūcijas un sociālisma celtniecības arhīvu, dibināšanas. Latvijas Valsts arhīvs virtuālā izstādē “Latvijas Valsts arhīvam 60” piedāvā ielūkoties arhīva vēstures atskatā un tajā ietvertajos nozīmīgākajos pieturpunktos, kas atspoguļo arhīva lomu politiskajos procesos, kopējas Latvijas vēstures ainas veidošanā, zinātniskajā pētniecībā, dokumentu popularizēšanā un to pieejamībā.