Tulkojums no krievu valodas

IEDZĪVOTĀJU MEHĀNISKĀS KUSTĪBAS REZULTĀTI LATVIJAS PSR
1952. gads

1. Iebraukušie iedzīvotāji

Pilsētās

1952. gadā republikas pilsētās ieradās 95196 cilvēki t.i. par 1992 cilvēkiem vairāk kā 1951. gadā (1951. gadā – 93204).

Iebraukušo iedzīvotāju sadalījums pa atsevišķām pilsētām:

 
1952. g.
1951. g.
Rīgā ieradās
45656
45963
Liepājā
6940
5029
Daugavpilī
5957
5519
Jelgavā
3041
3468
Ventspilī
4069
2940
Citās pilsētās un pilsētciematos
29533
30285

No kopējā Latvijas pilsētās ieradušos iedzīvotāju skaita - 95196 cilvēkiem - no citiem PSRS reģioniem ieradās - 47816 cilvēki jeb 50,2 %, uz pārvietošanās rēķina republikas robežās - 47380 cilvēki jeb 49,8 %, tai skaitā no laukiem - 24411 cilvēki jeb 51,5 %.

No citiem PSRS reģioniem ieradušies iedzīvotāji iedalās:

Ieradās:
Iedzīvotāju skaits
% no visu ieraucēju skaita
KPFSR:
27929
58,41 %
t.sk. no Ļeņingradas
2704
5,66 %
no Maskavas
1594
3,33 %
Veļikije Luku apg.
1642
3,43 %
Kaļiņingradas apg.
3203
6,70 %
Kaļiņinas apg.
949
1,99 %
Ļeņingradas apg.
1027
2,15 %
Maskavas apg.
843
1,76 %
Pleskavas apg.
1113
2,33 %
Smoļenskas apg.
794
1,66 %
Ukrainas PSR
4014
8,40 %
Baltkrievijas PSR
4691
9,81 %
Azerbaidžānas PSR
322
0,67 %
Uzbekijas PSR
408
0,85 %
Kazahijas PSR
394
0,82 %
Lietuvas PSR
3363
7,03 %
Igaunijas PSR
968
2,02 %
No ārzemēm
332
0,69 %

No 95196 Latvijā iebraukušajiem Rīgā apmetās - 45656 cilvēki jeb 48,0 procenti.

Rīgā iebraukušie apmetušies ar šādu mērķi:

 
cilvēki
%
iestāties darbā
11 778
jeb 25,8 %
mācīties
11 123
24,4 %
ģimenes apgādībā
7656
16,8 %
uz pastāvīgu dzīvi
3914
8,6 %
pēc demobilizācijas
1412
3,1 %
citi mērķi
5730
12,5 %
vecāku talonos ierakstīti bērni
4043
8,8 %
KOPĀ
45 656
100 %

[..]

Pilsētās ieradušies iedzīvotāji pēc dzimuma un vecuma iedalās šādi:

Vecums vīrieši kopā vīrieši % sievietes kopā sievietes % kopā % no kopējā iebraukušo skaita
līdz 1g 317 0,7 378 0,8 695 0,7
1-15 6958 15,0 6973 14,3 13931 14,6
16-19 7434 16,0 6708 13,7 14142 14,9
20-29 17485 37,7 19277 39,5 36762 38,6
30-39 7677 16,6 6633 13,6 14310 15,0
40-49 3929 8,5 3185 6,5 7114 7,5
50 un vairāk 3557 5,5 5685 11,6 8242 8,7
KOPĀ 46357 100,0 48839 100,0 95196 100,0

Laukos

Republikas laukos ieradās 47843 cilvēki (1951. gadā - 51676), t. sk, uz iekšējās pārvietošanās rēķina - 36145 cilvēki jeb 75,6 %, no tiem - no republikas pilsēciematiem - 12205 cilvēki jeb 33,8 %, no laukiem - 23940 cilvēki jeb 66,2 %.

No citiem PSRS reģioniem - 11698 cilvēki jeb 24,5 % no visiem iebraucējiem, t.sk. no pilsētām - 4550 cilvēki un no laukiem - 5463 cilvēki.

2. Izbraukušie iedzīvotāji

Pilsētās

1952. gadā no republikas pilsētām izbrauca 75579 cilvēki jeb par 1171 cilvēku vairāk kā 1951. gadā (74407).

No kopējā 1952. gadā izbraukušo skaita izbrauca no:

 
1952. g.
1951. g.
Rīgas
33590
33025
Liepājas
5035
5529
Daugavpils
5043
4880
Jelgavas
2373
2524
Ventspils
2376
2426
Citām pilsētām
27162
26023

No izbraukušajiem iedzīvotājiem republikas robežās pārvietojās 35 837 cilvēki jeb 47,4 %, t.sk. uz laukiem - 11329 cilvēki jeb 31,6 %; ārpus republikas robežām - 39742 cilvēki jeb 52,6 %.

[..]

1952. gadā no republikas laukiem izbrauca 61570 cilvēki (1951.gadā - 65029 cilvēki), t.sk. ārpus Latvijas robežām - 15110 cilvēki jeb 24,5 %, sakarā ar dzīvesvietas maiņu Latvijā - 46460 cilvēku jeb 75,5 % no visiem aizbraucējiem.

(LVA, 270. f., 2. apr., 3534. l., 1.-5.lp.)