Pēc ekspozīcijas demontāžas 2005.gada martā tika izveidota virtuāla izstāde "Ojāram Vācietim 70", kurā ir saglabāta iepriekšējā struktūra un dokumentu kārtojums uz 8 planšetēm.
Virtuālās izstādes vizuālā koncepcija: Guntis ŠVĪTIŅŠ
WEB: Ainars MAZVĒRSĪTIS, Arturs BIRZGALS
Par izstādi
No 2003.gada jūnija līdz 2005.gada martam Latvijas Valsts arhīvā, Bezdelīgu ielā 1, bija apskatāma izstāde "Ojāram Vācietim 70".
Izstādes koncepcija: Anda MJURKA
Atbildīgais par izstādi: Māris BRANCIS
Māksliniece iekārtotāja: Rita KJAGO
Šo nelielo ekspozīciju Latvijas Valsts arhīvs veltīja kā vispatiesākās cieņas apliecinājumu Ojāram Vācietim un dzejnieka Jubilejas gada ietvaros visiem, kas lasa un izmanto mūsu dokumentu krājumus.
Latvijas Valsts arhīvā nav Ojāra Vācieša personas fonda, tomēr viņa daiļrades fenomens skāris vairākus fondražus, kas veidojuši liecības par šo spilgto personību gan savā darbībā gan dokumentos. Kā pierādījums teiktajam bija šī izstāde, kuras vizuālo materiālu veido dokumenti vienīgi no arhīva fondiem.
Lielākais daudzums eksponātu tika iegūts no izdevniecības "Liesma" fonda (F-478), kurš galvenokārt satur savulaik izdošanai sagatavoto un arī izdoto grāmatu maketus, vāku, ilustrāciju un fotogrāfiju oriģinālus.
Latvijas Jaunatnes teātris skrupulozi dokumentējis savu darbību un materiāli, kas savākti teātra fondā (F-51), izstādes veidotājiem deva optimālu priekšstatu par Ojāra Vācieša garstāsta "Tās dienas acīm" dramatizējuma iestudējumu.
Arī Latvijas Nacionālā teātra dokumenti (F-86) par dzejas "Elpa'' iestudējumu bagātināja ekspozīcijas iespējas.
Plašu informāciju satur dzejnieka personas dokumentu lieta Latvijas Rakstnieku savienības fondā (F-473). Tomēr, ņemot vērā ekpozīcijas nosacījumus, orientējāmies galvenokārt uz vizuāli vieglāk uztveramu materiālu.
Anda Mjurka