Arests un lietas ierosināšana

1. Fragmenti no Aleksandra Baltkāja ziņojuma Latvijas PSR VDK. 1961. gada 21. februāris.
LVA, 1986.f., 1.apr., 43960.l., 4.sēj., 1a., 4., 5., 7.lp. Oriģināls.

Šis iesniegums bija formālais pamats lietas ierosināšanai pret G. Astru, uz kuru atsaucās arī lēmumā par lietas ierosināšanu. Lai arī dokuments noformēts kā iesniegums, taču faktiski to var uzskatīt par liecību, jo dokumentu nav rakstījis pats A. Baltkājs, bet VDK vecākais operatīvais pilnvarotais, kapteinis Karabanovs. Izstādē eksponēti vairāki raksturīgi fragmenti no šā dokumenta, kas parāda gan to, no kā sāka veidoties G. Astras apsūdzība, gan plašākā skatījumā arī to, ka komunistiskā režīma diktatūras apstākļos par jebkuru izteikumu vai pat atsevišķa periodiskajā presē ievietota raksta komentēšanu par personu jau varēja ziņot valsts drošības iestādēm.

2. Fragmenti no Gunāra Astras paskaidrojuma Latvijas PSR VDK. 1961. gada 22. februāris.
LVA, 1986.f., 1.apr., 43960.l., 1.sēj., 16., 32.lp. Oriģināls.

Paskaidrojums rakstīts tajā pašā dienā, kuras vakarā Gunāra Astras dzīvoklī sākās kratīšana. Acīmredzot pēc šī paskaidrojuma uzrakstīšanas G. Astra VDK darbinieku pavadībā devās uz savu dzīvokli, kurā tad arī tika veikta kratīšana.

Paskaidrojumā G. Astra raksta par tikšanos Rīgā ar ASV diplomātiem R. Harmstounu un E. Killhemu 1958. gada janvārī; braucienu uz Maskavu 1959. gada jūlijā, kura laikā saticies ar R. Harmstounu un iepazinies ar vēl vienu ASV diplomātu Ramzeju, apmeklējis ASV preču izstādi, iepazinies ar Amerikas latvieti Gaidu Priedīti un viņas kolēģi – gidu Džonu Tomasu; G. Priedītes un Dž. Tomasa ciemošanos Rīgā pie G. Astras, kā arī par saraksti ar G. Priedīti.

3. Gunāra Astras aizturēšanas protokols. 1961. gada 23. februāris.
LVA, 1986.f., 1.apr., 43960.l., 1.sēj., 4.-6.lp. Oriģināls.

G. Astra tika arestēts tūlīt pēc tam, kad viņa dzīvoklī bija pabeigta kratīšana. Kā secināms no dokumenta satura, jau kratīšanas laikā atrastos materiālus VDK izmeklētāji uzskatīja par "nozieguma pēdām", kas dod iemeslu G. Astru turēt aizdomās par "valsts noziegumiem" un attiecīgi arestēt viņu. Skaidrs, ka kratīšanas laikā izmeklētāji detalizēti nepētīja tās literatūras saturu, ko viņi atrada Astras dzīvoklī (tas tika darīts vēlāk – skat. 9. dokumentu), līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka faktiski lēmums par Astras arestu jau bija pieņemts pirms viņa dzīvokļa kratīšanas.

4. Lēmums par krimināllietas ierosināšanu pret Gunāru Astru. 1961. gada 25. februāris.
LVA, 1986.f., 1.apr., 43960.l., 1.sēj., 1c.-2.lp. Oriģināls.

Ar šo dokumentu 1961. gadā pret Gunāru Astru oficiāli tika ierosināta krimināllieta par "pretpadomju aģitāciju un propagandu" (t. i. Likuma par kriminālatbildību par valsts noziegumiem 7. panta 1. daļa) un "pornogrāfisku attēlu izgatavošanu" (KPFSR Kriminālkodeksa 1821. pants). Pēdējā apsūdzība šķiet diezgan apšaubāma, jo lēmumā par G. Astras saukšanu pie atbildības apsūdzētā statusā (skat. 15. dokumentu) nekas par pornogrāfisku attēlu izgatavošanu nav minēts un arī sējumos, kur apkopoti šīs lietas lietiskie pierādījumi, nav neviena pornogrāfiska attēla.

1961. gada 1. jūnijā, kamēr notika izmeklēšana šajā lietā, stājās spēkā Latvijas PSR Kriminālkodekss, tādēļ citos lietas dokumentos G. Astras apsūdzība pamatota jau ar attiecīgiem Latvijas PSR Kriminālkodeksa pantiem.

No lēmuma secināms, ka krimināllietas ierosināšanas oficiālais pamats bija G. Astras kolēģa Aleksandra Baltkāja (viņa uzvārds lēmumā ierakstīts kļūdaini – Baleikais) iesniegums VDK, kā arī citu G. Astras kolēģu, paziņu un sievas paskaidrojumi Valsts drošības komitejai.