Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Ešenvaldu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 14349. lieta)
Tīģeru ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 16388. lieta)

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds (Latvijas PSR Valsts drošības komitejas par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas):
Friča Tīģera lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-8459. lieta)

Foto no Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeja fondiem

Skrundas stacijas foto: Kuldīgas novada muzejs. Inventāra nr. 26944.

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze