Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Liepiņu ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 16219. lieta)
Raisku ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 16374. lieta)
Lūkinu ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 17134. lieta)
Putniņu ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 16268. lieta)


Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds (Latvijas PSR Valsts drošības komitejas par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas):

Aleksandra Liepiņa izmeklēšanas lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-10504. lieta)
Jāņa Raiskas izmeklēšanas lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-10587. lieta)
Alfrēda Lūkina izmeklēšanas lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-5823. lieta)
Rūdolfa Putniņa izmeklēšanas lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-7837. lieta)

Foto no James Cucinelli personīgā arhīva

Foto no Dairas Munces (dz. Liepiņa) personīgā arhīva

Foto, digitālās foto kopijas un dokumenti no Aijas Pelēkās personīgā arhīva

Foto no Ināras Dreimanes (dz. Lūkina) personīgā arhīva

Valmieras stacijas foto: Valmieras muzejs, inventāra Nr. 44032

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze