Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Priedes ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 20813. lieta)
Pommeru ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 16271. lieta)
Leikartu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 17303. lieta)
Buku ģimenes lieta (Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts, 13338. lieta)

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds – Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas –
Pētera Leikarta izmeklēšanas lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-10093. lieta)

Foto no Jāņa Priedes personīgā arhīva

Foto no Miervalža Buka ģimenes arhīva

Foto no Zigrīdas Perevalovas (dz. Pommere) ģimenes arhīva

Siguldas stacijas foto: Interneta resursi

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze