Avoti

Krimināllieta pret Andreju Švirkstu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-8152. lieta.

Ernesta Indāna ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds., 1. apraksts (Ilūkste), 14250. lieta.

Amālijas Ozoliņas atmiņas. Aknīstes Novadpētniecības muzeja krājums.

Švirkstu ģimenes dokumenti no Astrīdas Petaško personīgā arhīva. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājums.

Andreju Švirkstu atceroties. (red. V. Unda). Rēzekne, Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1997.

Andrejs Švirksts. https://latgalesdati.du.lv/persona/288