Avoti

Krimināllieta pret Jāni Robertu Tranu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-7531. lieta.

Jāņa Roberta Trana ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Jelgava), 15410. lieta.

Kārļa Roņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Jelgava), 20001. lieta.

Krimināllieta pret Eduardu Upenieku. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-6354. lieta.

Eduarda Upenieka ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Jelgava), 17459. lieta.

Ziedoņa Trana dienasgrāmata ar Lūcijas Tranes turpinājumu (1941. – 1980. gadi). Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, JVMM 24823.

Atmiņas nākotnei: politiski represēto stāsti. (sast. A. Opoļska). [Cēsis], Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība, 2012.

Nikolaja Jansona pierakstītās Mērijas un Gunāra Upenieka atmiņas un fotogrāfijas no Vitālija Upenieka privātā arhīva.

Fotogrāfijas no Vizmas Rass privātā arhīva.