Avoti

Emīla Knaģa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds., 1. apraksts (Jēkabpils), 484-R. lieta.

Eduarda Mikjāņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Jēkabpils), 14262. lieta.

Ārijas Gailītes (dzimušas Mikjānes) atmiņu pieraksts: LNA Cēsu zonālais valsts arhīvs, 1041. fonds, 2. apraksts, 4. lieta,1.-9. lapa.

Knaģis Ilmārs. Bij tādi laiki. Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2001.

Vidnere Māra. Ar asarām tas nav pierādāms… Represēto cilvēku pārdzīvojumu pieredze. Rīga, LU apgāds, 1997.

Fotogrāfijas no Jēkabpils Vēstures muzeja.

Fotogrāfijas no Igora Gailīša ģimenes arhīva.