Avoti

Krimināllieta pret Vitāliju Mihailu Blaževiču. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-2216. lieta.

Krimināllieta pret Rūdolfu Kalniņu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 1. apraksts, 41319. lieta.

Artūra Blaževiča un viņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Ludza), 14436. lieta.

Rūdolfa Kalniņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Ludza), 20024. lieta.

Rūdolfa Kalniņa uzskaites kartīte. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, Represēto personu kartotēka.

Latvijas armijas virsnieka Rūdolfa Kalniņa dienesta lieta. LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 5601. fonds, 1. apraksts, 2731. lieta.

Materiāli no Ludzas Novadpētniecības muzeja,
LdNM 11286; LdNM  11290; LdNM 11298; LdNM 11299; LdNM 11300; LdNM 11301; LdNM 11302; LdNM 11304.