Avoti

Krimināllieta pret Vitoldu Austrumu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-2067. lieta.

Vitolda Austruma ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Daugavpils), 521”R”. lieta.

Antona Skrindas ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Daugavpils), 19430. lieta.

Tamāras Jansones (dzimusi Austruma) atmiņu pieraksts: LNA Cēsu zonālais valsts arhīvs, 1041. fonds, 2. apraksts, 6. lieta,1.-4. lapa.

Zanes Melānes intervija ar Silvu Linarti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā 2017. gada 22. februārī un 1. martā, DMRMC MVA: 10.

Sibīrijas bērni: mums bija tas jāizstāsta. 2. sējums. [Rīga: Fonds "Sibīrijas bērni", 2007].

Fotogrāfijas no Alvja Jansona ģimenes arhīva.

Fotogrāfijas no Silvas Linartes privātā arhīva.