Avoti

Edgara Dzeņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Valka), 20166. lieta

Alfrēda Kubuliņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Valka), 20202. lieta

Krimināllieta pret Edgaru Dzeni. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-8643. lieta.

Fotogrāfijas no Alūksnes muzeja digitālā krājuma

Fotogrāfijas no Rūtas Dzenes privātā arhīva.

Fotogrāfija no Ligitas Drubiņas privātā arhīva.

Rūgtais vērmeļu kauss: atmiņu krājums. 1. sējums. [Gulbene]: Vītola izdevniecība, 2011.

Sibīrijas bērni – mums bija tas jāizstāsta... 1. sējums A-K. [Rīga], fonds “Sibirijas bērni”, 2007.