Avoti

Friča Binava – Binaus ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds., 1. apraksts (Tukums), 14405. lieta.

Voldemāra Eglīša ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds., 1. apraksts (Tukums), 11796. lieta.

Friča Meldera ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds., 1. apraksts (Tukums), 13239. lieta.

Materiāli no Tukuma muzeja krājuma, TMNM Pgm 8945; TMNM Pgm 8947; TMNM Pgm 8949; TMNM 21017; TMNM 40391; TMNM 40827; TMNM 41170; TMNM 41172; TMNM 41174; TMNM 41177; TMNM 41179.

Fotogrāfija no Lidas Birutas Bērziņas personīgā arhīva.

Sibīrijas bērni – mums bija tas jāizstāsta... 2. sējums L-Z. [Rīga], fonds “Sibirijas bērni”, 2007.