Avoti

Krimināllieta pret Kārli Eglīti. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-9892. lieta.

Kārli Eglīša ģimenes izsūtīšanas lieta 1941. gadā. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Cēsis), 17591. lieta.

Valda Nīmaņa ģimenes izsūtīšanas lieta 1941. gadā. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Cēsis), 15668. lieta.

Jāņa Leiša ģimenes izsūtīšanas lieta 1941. gadā. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Cēsis), 17306. lieta.

Emīla Biruma ģimenes izsūtīšanas lieta 1949. gadā. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1894. fonds, 1. apraksts (Cēsis), 12051. lieta.

Andra Eglīša atmiņu pieraksts: LNA Cēsu zonālais valsts arhīvs, 1041. fonds, 2. apraksts, 3. lieta, 5. lapa.

Valda Nīmaņa atmiņu pieraksts: LNA Cēsu zonālais valsts arhīvs, 1041. fonds, 2. apraksts, 10. lieta.

Fotogrāfijas no Andra Eglīša ģimenes arhīva.

Fotogrāfijas no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krājuma.

Fotogrāfijas no Foto no Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja "Kalāčos" krājuma.

Birutas Leites atmiņas no Liepas pagasta bibliotēkas.

Atmiņas nākotnei: politiski represēto stāsti. (sast. A. Opoļska). [Cēsis], Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība, 2012.