Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds–1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas–
Kalniņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 14833. lieta)
Pommeru ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 16271. lieta)
Stangaiņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 13659. lieta)

 

Cēsu zonālais valsts arhīvs – 1041. fonds –
Zigrīdas Perevalovas (dz. Pommere) atmiņas (1041. fonds, 2. apraksts, 12. lieta)

 

Foto no Benitas Kalniņas ģimenes arhīva
Foto no Zigrīdas Perevalovas (dz. Pommere) ģimenes arhīva
Foto un atmiņas no Anitas Stangaines ģimenes arhīva
Foto no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma