Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Baumaņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 15290. lieta)
Dzīles ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 14472. lieta)
Ozoliņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 16499. lieta)

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds (Latvijas PSR Valsts drošības komitejas par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas):

Arnolda Indriķa Baumaņa izmeklēšanas lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-5531. lieta).

 

Ventspils Zonālais valsts arhīvs – 622. fonds, 1. apraksts, 166. lieta (Astrīdas Zentas Miškes (dzim. Baumanes), Pārslas Skrebeles (dzim. Dzīles), Guntas Grosbārdes (dzim. Ozoliņas) atmiņas

 

Foto: Astrīdas Zentas Miškes, Pārslas Skrebeles un Guntas Grosbārdes personīgais arhīvs
Ventspils stacijas foto: Ventspils Zonālais valsts arhīvs – 898. fonds 176. lieta

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze