Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Kauliņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 15440. lieta)
Mickānu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 14557. lieta)
Pauliņu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 13364. lieta)

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds (Latvijas PSR Valsts drošības komitejas par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas):

Staņislava Kauliņa lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-5534. lieta)
Kazimira Pauliņa lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-4988. lieta)

Foto no Jevgeņijas Kauliņas personīgā arhīva
Foto no Valērijas Zutis (dzim. Mickāne) personīgā arhīva
Foto no Aurēlijas Mocānes (dzim. Pauliņa) personīgā arhīva
Rēzeknes stacijas foto: Latgales kultūrvēstures muzejs
Atmiņas/intervijas ar Jevgeņiju Kauliņu, Valēriju Zuti (dzim. Mickāne) un Aurēliju Mocāni (dzim. Pauliņa) – Rēzeknes augstskolas vēstures maģistrantūras 2. kursa maģistres Jeļenas Aleksejevas personīgais arhīvs.

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze