UZ SĀKUMU

 

Izstādes mērķis un uzdevums

Latvijas iedzīvotāju 1941. gada 14. jūnija deportācijas 65. gadskārtas atcerei Latvijas Valsts arhīvs (LVA) sagatavojis virtuālu izstādi “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs”, lai iepazīstinātu visplašāko sabiedrību ar arhīvā esošajiem dokumentiem un datu bāzi par 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem.

Izstādes uzbūve

1. daļā izmantota grāmatas “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” ( Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2001. ) struktūra un saturs. Izstādē iekļauti Latvijas Valsts arhīva dokumenti un speciālistu sagatavotā informācija, kā arī personu datu meklēšanas iespējas datu bāzē par 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem. Interesentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar deportāciju struktūranalīzi, kas veidota no LVA speciālistu apzinātā, grupētā un elektroniski apstrādātā dokumentu klāsta, kā arī ar kartēm: “1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijas pilsētās un pagastos” un “1941. gada 14. jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju sākotnējās ieslodzījuma un nometinājuma vietas”.

2.daļu veido LU Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures projekta darbinieku interviju fragmenti ar represētajiem iedzīvotājiem, kas ir sasaistīti ar konkrētiem LVA dokumentiem par šiem cilvēkiem.

Virtuālā izstāde pieejama internetā: http://www.lvarhivs.gov.lv/dep1941/

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt Latvijas Valsts arhīvam
(adrese: Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048; e-pasts: lva@lvarhivs.gov.lv ).

Virtuālajā izstādē izmantotas intervijas no

LU Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures projekta

Intervija ar Almu Dreimani ( NMV 374 )

Intervija ar Valēriju Siecenieci ( NMV 75 )

Intervija ar Hildu Zemzari ( NMV 87 )

Web izstrāde : Ainars Mazvērsītis, Arturs Birzgals, Guntis Švītiņš (izstādes koncepcija, dizains),

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus drīkst izmantot, obligāti atsaucoties uz informācijas avotu .