PAR IZSTĀDI    
  GRĀMATA AIZVESTIE
1941.gada 14.jūnijs
   
  AIZVESTO DZĪVESTĀSTI