. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Daugavas Vanagiem - 70

Daugavas Vanagiem - 70

LNA Latvijas Valsts arhīvs, pieminot Daugavas Vanagu (DV) organizācijas izveidošanas 70. gadskārtu, ir sagatavojis dokumentu kopu, kas iepazīstina sabiedrību ar dokumentiem un dokumentu krājuma pārskatu, kas par Daugavas Vanagu organizāciju glabājas arhīvā. Daudziem pētniekiem šie dokumenti varētu sniegt atbildes par nezināmiem vai maz zināmiem notikumiem un rosināt pievērsties jaunu Daugavas Vanagu vēstures tēmu izpētei.

Daugavas Vanagi kā "karā cietušo latviešu un viņu ģimenes locekļu kulturālās un saimnieciskās aprūpes biedrība "tika nodibināta Cēdelhēmas karagūstekņu nometnē Beļģijā 1945. gada 28. decembrī; to izveidoja latviešu kara veterāni. Bēgļu nometņu periodā Vācijā tika izveidotas 48 DV teritoriālās nodaļas, bet pirmā DV pilnsapulce Vācijā sanāca 1948. gada 2. jūnijā Straumēnu nometnē Hallendorfā. DV priekšsēdis 1946.–1969. gadā bija pulkvedis Vilis Janums. DV darbība koncentrējās trijos galvenajos virzienos: bijušo karavīru materiālā un kulturālā aprūpe, cīņa par bijušo karavīru un viņu piederīgo tiesībām, kā arī politiskā darbība. Sākot ar 1951. gadu DV darbojās pēc jauniem "globāliem " noteikumiem, ievērojot dažādās zemēs pārstāvēto DV nodaļu juridiskās īpatnības.

Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) atrodas bagātīgs Daugavas Vanagu dokumentu krājums. To veido gan Daugavas Vanagu Centrālās valdes, gan Argentīnas, ASV, Austrālijas, Beļģijas, Brazīlijas, Francijas, Holandes, Kanādas, Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas apvienībā radītie dokumenti. Interesenti var iepazīties ar Daugavas Vanagu organizācijas izveides sākuma gadiem, kad nostabilizējās galvenie mērķi un uzdevumi, kā arī ar vēlākajos gados radītajiem dokumentiem. Šajā krājumā atrodami gan sēžu protokoli, apkārtraksti, sarakste, fotogrāfijas, mēnešraksti, kā arī Latviešu leģiona arhīva kolekcija.

LNA Latvijas Valsts arhīvā glabāto Daugavas Vanagu organizācijas dokumentu pārskats PDF formātā

Iekšlietu ģenerāldirekcijas rīkojums Sociālajam departamentam par informācijas sagatavošanu par iesaukšanu dienestā Latviešu leģionā. Rīga, 1943. gada 24.aprīlis.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 185. l.
Ģenerāļa R. Bangerska pavēle Latviešu leģionam. 1944. gada decembris.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 185. l.
Latviešu leģiona 142. pulka mākslinieku kopas muzikāli literārā vakara programma. Flehde (Vācija), 1945. gada augusts.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 203. l.
I divīzijas izlūku bataljona pirmās sanāksmes dalībnieki kara gūstekņu nometnē Cēdelhēmā (Beļģija). 1945. gada 15. novembris.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 203. l.
Dibināmās atvaļināto karavīru aprūpības organizācijas pārstāvju sapulces protokols. 1945. gada 28. decembris.
Latviešu centra “Bērzaine“ arhīvs Freiburgā (Vācija).
Latvijas Sarkanā krusta karavīru aprūpes sekcijas darbības pārskats. 1946. gads.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 203. l.
Brošūra "Viena diena Cēdelgemā". Hamburga, 1947. gads.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 203. l.
Daugavas Vanagu ģenerālsekretāra A.Bērziņa apkārtraksts Centrālās valdes locekļiem. Minstere, 1972. gada 23. augusts.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 1. l.
Čikāgas (ASV) Daugavas Vanagu apvienības ziņojums J. Frišvaldam, 1973. 22. oktobris.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 1. l.
Čikāgas (ASV) Daugavas Vanagu apvienības sagatavotās "Ziņas", 1973. gads.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 40. l.
Kolorado pavalsts (ASV) Daugavas Vanagu apvienības informācijas raksts, 1976. decembris.
LVA, 2552. f., 1v. apr.,47. l.
Francijas Daugavas Vanagu nodaļas valdes apkārtraksts.
1986. gada aprīlis.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 77. l.
Daugavas Vanagu Buenosairesas (Argentīna) nodaļas darbības pārskats. 1986–1987
LVA, 2552. f., 1v. apr., 23. l.
Grand Rapidu (ASV) Daugavas Vanagu apvienības publicētais Daugavas Vanagu organizācijas solījums. 1990. gada 25. jūnijs.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 63. l.
Fotogrāfija. Rietumvācijas Daugavas Vanagu nodaļas delegātu kopsapulce. Augustdorfa (Vācija), 1951. gada 18., 19. augusts.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 436. l.
Fotogrāfija. Daugavas Vanagu nams Londonā.
1952. gada februāris.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 440. l.
Fotogrāfija. Daugavas Vanagu nama iekšskats Londonā.
1952. gada februāris.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 440. l.
Fotogrāfija. Daugavas Vanagu fonda grāmatnīcas vadītājs E. Alksnis pie darba galda. DV nams Londonā (Lielbritānija), 1953. gada februāris.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 440. l.
Fotogrāfija. Latviešu kara invalīdu mītnes “Bērzaine“ (Vācija) pārbūve. 1954. gada maijs.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 441. l.
Fotogrāfija. 8361. vienība pirms darbu uzsākšanas pie latviešu kara invalīdu mītnes “Bērzaine“ (Vācija) pārbūves un iekārtošanas. 1954. gada maijs.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 441. l.
Fotogrāfija. Talcinieku grupa darbā “Bērzainē“ (Vācija). 1964. gada 5. jūnijā
LVA, 2552. f., 1v. apr., 441. l.
Fotogrāfija. Talcinieku grupa darbā "Bērzainē" (Vācija). 1964. gada 6. jūnijā
LVA, 2552. f., 1v. apr., 441. l.
Fotogrāfija. Daugavas Vanagu organizācijas Centrālās valdes prezidijs (amatā no 1979. gada 1. janvāra). No kreisās: sekretārs G. Tamsons, DV Centrālās valdes priekšsēdis J. Frišvalds, kasieris, iekšējās informācijas nozares vadītājs S. Lindiņš. 1980. gadu sākums.
LVA, 2552. f., 1v. apr., 440. l.

LNA Latvijas Valsts arhīvā glabāto Daugavas Vanagu organizācijas dokumentu pārskats PDF formātā

Dokumentu kopu sagatavoja:
LNA LVA PERSONU FONDU UN ĀRVALSTU DOKUMENTU NODAĻA
Inese Kalniņa, Aija Kalnciema, Guntis Švītiņš
LNA INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Ainars MazvērsītisPēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv