. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Pakalpojumi

LNA Latvijas Valsts arhīvā uzkrātie dokumenti ir brīvi pieejami un izmantojami, ja to pieejamību neierobežo normatīvie akti.

Pieejamība ir ierobežota tiem arhīva dokumentiem, kas satur informāciju par valsts noslēpumu, komercnoslēpumu, personas privāto dzīvi un sensitīvus personas datus. Pieejamību šādai informācijai  ierobežo Fizisko personu datu apstrādes likums, Informācijas atklātības likums, likums “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”likums “Par valsts noslēpumu”, kā arī citi likumi.

Personai ir tiesības, pieprasīt un iegūt informāciju par sevi un mirušiem radiniekiem, uzrādot personas identifikācijas dokumentu, un radniecību apliecinošus dokumentus.

Personai vai iestādei ir tiesības pieprasīt un iegūt informāciju par citu personu ar tās rakstisku notariāli apstiprinātu pilnvarojumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 

LVA bezmaksas pakalpojumi:

  • apmeklēt lasītavas un iepazīties tajās ar Valsts arhīvā uzkrātajiem dokumentiem un to uzziņu sistēmu;
  • valsts institūcijām saņemt konsultācijas arhīvu un dokumentu pārvaldības jautājumos (IDAP departaments).

LVA maksas pakalpojumi:

Minēto pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

Maksu par Sociāli tiesisku izziņu sagatavošanu un izsniegšanu nosaka Noteikumi par valsts nodevu



Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv