. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Konferences >> Latvija Otrajā pasaules karā

1999. gada 14. - 15. jūnijam Latvijas Vēsturnieku komisijas, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta, Latvijas valsts arhīva un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes rīkotajā starptautiskajā konferencē "LATVIJA OTRAJĀ PASAULES KARĀ" piedalījās zinātnieki no Latvijas, ASV, Baltkrievijas, Čehijas, Igaunijas, Kanādas, Krievijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Zviedrijas.

Piecās plenārsēdēs tika nolasīti 36 referāti. Konferences galvenais uzdevums bija pavērt jaunu perspektīvu Otrā pasaules kara laikposma vēstures pētniecībā, gan zinātniskās pieejas ziņā paplašinot pētījumu tematiku, izmantoto avotu bāzi, jaunas avotu kritikas un avotu apstrādes metodes un citu zinātnes nozaru iespējas, gan arī meklējot jaunas formas vēsturnieka dialogam ar sabiedrību.

Referāti publicēti Latvijas Vēsturnieku komisijas Rakstu 1. sējumā - Latvija Otrajā pasaules karā. Starptautiskās konferences materiāli. 1999. gada 14. - 15. jūnijs, Rīga. - Rīga, Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000.

Referātu tēzes pieejamas latviešu un angļu valodās PDF formātā.


Debatēs runā Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Nikolajs Romanovskis. Prezidijā - pirmās plenārsēdes referenti (no kreisās): Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis Dr. iur. Dītrihs A. Lēbers, LU profesors Dr. habil. hist. Aivars Stranga, Lu profesors Dr. habil. hist. Inesis Feldmanis

 

Konferences dalībnieku reģistrācija


Ar referātu "Vācu okupācijas vara un latviešu politiķi." uzstājas LVA direktora padomnieks Elmārs PelkausPēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv