. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu publikācijas presē

J. Riekstiņš "Masveida deportācijas Latvijā" – Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis – 2008., 62. sēj., Nr. 5, 57 – 75. lpp.
Publikācijā aplūkotas staļiniskās deportācijas Padomju Savienībā, analizēts to izpētes stāvoklis, īpaša uzmanība pievērsta Latvijas Valsts arhīva darbinieku veikumam grāmatu „Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” un „Aizvestie. 1949. gada 25. marts” sagatavošanā un deportēto personu datu bāzes izveidošanā.

J. Riekstiņš "Kominterne – no mīlas līdz naidam" – „Latvijas Avīze”, 2008. gada 1. novembris.
Publikācijā aplūkota Kominternes un tās sekcijas – Latvijas Komunistiskās partijas – sagraušana un tās biedru represēšana 1937./38. gadā Lielā terora laikā. Rakstā izmantoti Latvijas Valsts arhīva dokumenti un vēstures literatūrā minētie fakti.

J. Riekstiņš "Lielais terors pret „mazajiem”" – „Latvijas Avīze”, 2007. gada 6. janvāris.
Publikācijā aplūkota PSRS IeTK „Latviešu operācijas” iecere, īstenošana, rezultāti.

A. Bambals "Nelokāmais boļševiks" (par Pētera Stučkas dzīvi un likteni) – „Mājas Viesis”, 2006. gada 26. maijs.
Publikācijā aplūkota latviešu padomju valsts, tieslietu un sabiedriskā darbinieka Pētera Stučkas dzīve un liktenis, sākot no viņa darbības Jaunajā strāvā līdz padomju tieslietu ministra postenim.

Jānis Riekstiņš: "Garais ceļš no nakts uz dienu" -
"Latvijas Vēstnesis", 2006. gada 5. aprīlis. Materiāls stāsta par Čečenijas-Ingušijas APSR, Krimas APSR, kā arī par LPSR vadošo personu attieksmi pret masu deportācijām.

Jānis Riekstiņš: "Mēs sitām ne tik zvēriski" -
"Latvijas Avīze", 2006. gada 21. februāris. Publikācijā aplūkota PSRS totalitārā režīma represiju sistēma, kā arī arestēto spīdzināšana, viltus liecību iegūšana un izmeklēšanas lietu falsificēšana. Publikācijas sagatavošanai izmantotas arī LVA esošās 1937./1938.gada Lielā terora laikā represēto latviešu krimināllietas.

A. Bambals "Dižvadoņa pēdas pazuda janvārī..."(par Ernesta Brastiņa dzīvi un likteni) – „Mājas Viesis”, 2006. gada 27. janvāris.
Publikācijā aplūkota Latvijas dievturu kustības dibinātāja, etnogrāfa un publicista Ernesta Brastiņa dzīve un traģiskais liktenis Gulaga nometnē.

J. Riekstiņš "Kā olimpiskajām spēlēm gatavojās „valstiski”" – „Latvijas Vēstnesis”, 2006. gada 18. janvāris.
Publikācijā aplūkota PSRS olimpiskās izlases ideoloģiskā sagatavošana olimpiskajām spēlēm.

Jānis Riekstiņš: "Latviešu "medības" Lielā terora laikā" -
"Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 12. decembris. Publikācijā aplūkota PSRS dzīvojošo latviešu represēšana 1937./38.gadā Maskavā, Ļeņingradā, kā arī Smoļenskas un citos apgabalos.

Jānis Riekstiņš: "Kā lielkrievu šovinisti "latviešu nacionālistus" apkaroja" -
"Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 2., 3., 4., 8. novembris. Dokumentu kopa stāsta par to, kā 50-to gadu otrajā pusē lielkrievu šovinisti, sūtot vēstules uz Maskavu, centās nepieļaut latviešu nacionālkomunistu iestāšanos pret Latvijas rusifikāciju un kolonizāciju.

Jānis Riekstiņš: "Par kādu svarīgu amnestiju" -
"Latvijas Avīze", 2005. gada 26. septembris. Publikācijā analizēts PSRS Augstākās padomes Prezidija 1955. gada 17. septembra dekrēts par amnestiju, aplūkota tā sagatavošanas priekšvēsture un iespaids uz daudzu represēto Latvijas pilsoņu likteņiem.

Jānis Riekstiņš: "Latvijas nacionālkomunistu pretstrāve impēriskajiem funkcionāriem" - "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 11., 16., 31. augusts, 8. septembris. Dokumentu kopa stāsta par Maskavas funkcionāru sagatavoto izziņu (1957.gada oktobris) par "trūkumiem darbā ar vadošo ineliģenci" un Latvijas nacionālkomunistu centieniem šo kritiku apstrīdēt.

Iveta Šķiņķe: "Vagoni, ešeloni - ceļš nezināmajā" - "Latvijas Avīze", 2005. gada 13. jūnijs. Raksts ir par 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta deportāciju vienu posmu - izsūtīšanai paredzēto cilvēku ievietošanu vagonos, ešelonu formēšanu un nosūtīšanu uz attāliem Padomju savienības rajoniem. Publikācijā izmantoti arhīvu dokumenti, mutvārdu atmiņas un pētījumi par abām Latvijas iedzīvotāju lielākajām izsūtīšanām.

Jānis Riekstiņš: "Noziedzīgie militāristi iekarotajā zemē" - "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 27. maijs, 3., 10. jūnijs. Dokumentu kopa parāda PSRS bruņoto spēku militātpersonu izdarītos kriminālnoziegumus Latvijā pirmajos pēckara gados.

Jānis Riekstiņš: "Latvijas pagasti - karalauks" - "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada "10. jūnijs. Dokumentu kopa parāda situāciju karadarbībā cietušajos Latvijas pagastos un to atjaunošanas gaitu.

Jānis Riekstiņš: ""Tīrumu karaliene" Latvijas laukos" - "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 6. jūnijs. Rakstā parādītā Latvijas uzspiestā kukurūzas audzēšana un šīs kampaņas neveiksme.

Jānis Riekstiņš: "Ķuzes ģimenes traģēdija" - "Mājas Viesis", 2005. gada 10. jūnijs. Rakstā parādīta būvuzņēmēja Kārļa Ķuzes ģimenes izsūtīšana 1941. gada 14. jūnijā un šīs ģimenes locekļu traģiskie likteņi.

Aija Kalnciema, Iveta Šķiņķe: "No Latvijas izsūtīja 13624 ģimenes. Svarīgs dokuments no Krievijas Federācijas Valsts arhīva fondiem par 1949. gada 25. marta izsūtīšanu"- "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 23. marts. Publikācija iepazīstina ar vienu no dokumentu kopijām, kuras saņēmis Latvijas Valsts arhīvs no Krievijas Federācijas Valsts arhīva fondiem. Tas ir PSRS iekšlietu ministra S.Kruglova dienesta ziņojums J.Staļinam, V.Molotovam, L.Berijam, G.Maļenkovam par PSRS Ministru padomes 1949. gada 29. janvāra lēmuma Nr. 390 – 138 ps “Par kulaku un viņu ģimeņu, bandītu un nacionālistu ģimeņu, kas atrodas nelegālā stāvoklī, bruņotās sadursmēs kritušo un notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos bandītu, kas turpina veikt naidīgu darbību, un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas PSR” izpildi. Deportāciju pētnieku un sabiedrības interesi publicētais dokuments varētu saistīt ar to, ka šajā dokumentā vienkopus minēts PSRS Minisru padomes lēmumā uzdotais izsūtīto skaits no Lietuvas, Latvijas Igaunijas PSR un PSRS Iekšlietu ministrijas apkopotie šīs deportācijas rezultāti.

Jānis Riekstiņš: "Migrācijas un rusifikācijas ēnā"- "Mājas Viesis", 2005. gada 4. marts. Rakstā plūkotas migrācijas problēmas un ar to saistītie rusifikācijas procesi Latvijā, kā arī parādīti Latvijas nacionālkomunistu centieni pretoties PSRS varasvīru realizētajai Latvijas kolonizācijas politikai.

Jānis Riekstiņš: "Tā sauktā Baltijas problēma dienesta ziņojumā"- "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 9., 10. februāris. LPSR ārlietu tautas komisāra P. Valeskalna 1945. gada aprīļa dienesta ziņojumā VK(b)P CK Latvijas biroja priekšsēdētājam Šataļinam, LK(b)P CK sekretāram J. Kalnbērziņam un LPSR TKP priekšsēdētājam V. Lācim apkopotas ziņas par ārvalstu valstsvīru, sabiedrisko darbinieku un žurnālistu viedokļiem par Baltijas valstu okupāciju 1940. gadā, pašreizējo stāvokli un nākotnes perspektīvām.

Jānis Riekstiņš: "Ne tikai par nacionālo sastāvu"- "Latvijas Avīze", 2005. gada 17. janvāris. Atsaucoties uz Krievijas vēstnieka V. Kaļužnija izteikumiem, rakstā analizēts Krievijas Revolucionārās kara padomes nacionālais un skaitliskais sastāvs, aplūkotas rusifikācijas, kā arī dažas citas problēmas.

Jānis Riekstiņš: "Izsūtīto beztiesīgā dzīve Sibīrijā"- "Latvijas Vēstnesis", 2005. gada 7., 11. janvāris. Publicētie LVA dokumenti parāda 1949. gada 25. marta izsūtīto beztiesīgo dzīvi Sibīrijas nometinājuma vietās, grūtos materiālos apstākļus, kā arī tos šķēršļus, kuri daudziem jauniešiem liedza iegūt izglītību un apgūt specialitāti.

Jānis Riekstiņš: "Lielais terors. "Latviešu operācija" PSRS"- "Latvijas Avīze", 2004. gada 6. decembris. Publikācijā aplūkota PSRS Iekšlietu tautas komisariāta iecerētā un īstenotā PSRS dzīvojošo latviešu represēšana 1937./1938. gadā, minēti skaitļi par arestētajiem un nošautajiem.

Jānis Riekstiņš: "Lielais terors. "Latviešu operācija" Kazahstānā"- "Latvijas Vēstnesis", 2004. gada 23., 24. novembris. Dokumentu kopā sniegts ieskats krimināllietu kopijās, kuras Latvijas Valsts prezidentei Vairai Vīķei Freibergai vizītes laikā Kazahstānā nodeva tās prezidents Nursultans Nazarbajevs. Saņemtie dokumenti galvenokārt attiecas uz 1937./1938. gadā Kazahstānā represētajiem Latvijas iedzīvotājiem.

Jānis Riekstiņš: "Uz mājām, prom no Latvijas"- "Latvijas Avīze", 2004. gada 18. oktobris. Publikācija stāsta par vācu varas iestāžu uz Latviju atvesto krievu tautības iedzīvotāju repatriēšanu no Latvijas 1945. - 1946. gadā.

Jānis Riekstiņš: "Kā varasvīri ārzemju radiobalsis apkaroja"- "Latvijas Vēstnesis", 2004. gada 13., 14. oktobris. LVA dokumentu kopā parādīti varas iestāžu centieni noslāpēt ārzemju radiopārraides, kā arī to personu sodīšana, kuru dēļ ārzemju radiopārraides nokļuva līdz lielākam klausītāju pulkam.

Jānis Riekstiņš: "Slepenie Latvijas "tīrītāji"" - "Latvijas Avīze", 2004. gada 13. septembris. Publikācija stāsta par PSRS Iekšlietu tautas komisariāta un PSRS Valsts drošības tautas komisariāta 1944. gadā izveidotajiem "operatīvajiem sektoriem" un to lomu daudzu Latvijas pilsoņu arestos.

Jānis Riekstiņš: "Būdami naidīgi noskaņoti pret padomju varu ..." - "Latvijas Vēstnesis", 2004. gada 3., 10. septembris. Publikācija par Latvijas sociāldemokrātiskās partijas bijušo līderu represēšanu 1951. gada sākumā.Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv