20. gadi      30. gadi      Romas stipendija      40. gadi      50. gadi      60. gadi      70. gadi      80. gadi      Pedagoģiskais darbs

20. gs. 20. gadi

DOKUMENTI
Latvijas Mākslas akadēmijas studenta Ed. Kalniņa anketa.
1922. gada 25. augusts
LVA, 485.f., 1.apr., 386.l., 1.lp.
Ed. Kalniņa lūgums Vilhelmam Purvītim.
1925. gada 9. novembris
LVA, 485.f., 1.apr., 386.l., 8.lp.
Berlīne. 1929.
Reprodukcija
LMA IC, K-18(2)
Skice. 1926.
Papīrs, zīmulis, 20,5x31
LVA, 1601.f., 1.apr., 5.l., 4.lp.
FOTOGRĀFIJAS
Studentu korporācijas Dzintarzeme pirmā gada svētkos.
1925. gada 21. marts
LVA, 1601.f., 1.apr., 54.l., 2.lp.
Ed. Kalniņš - modelis J. R. Tillberga vadītajā LMA Figurālās glezniecības meistardarbnīcā.
1920-tie gadi
LVA, 1601.f., 1.apr., 54.l., 8.lp.
Ed. Kalniņš pie saviem darbiem Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu skatē.
1920-tie gadi
LMA IC, K-18(1) 75.2
GLEZNAS
Rātslaukums (Rāts laukums. Rātslaukums Rīgā). 1929.
Audekls, eļļa. 44,5x58
VMM GL–549
Osta. 1929.
Audekls, eļļa. 44,5x59
VMM GL–3912
Ainava ar tiltu (Jēkaba kanāls Jelgavā). 1929.
Audekls, eļļa. 46,2x58,3
VMM GL–4050

Uz augšu


© Latvijas Valsts arhīvs, Valsts Mākslas muzejs, Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrs 2004