Tēzes Kriminālprocesa likuma un 1864.gada Civillikuma normu secībā (3303.-4507.p.) (LVVA 1535. f. 8. apr. 39. lieta)