Kopu sagatavoja

Dokumentu izpēte un atlase publikācijai:
Ievads un Senāta Apvienotā sapulce – Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Ievads un Senāta Spriedumu birojs – Mg.iur., phil. Zinaida Indrūna, Augstākās tiesas konsultante likumu piemērošanas jautājumos

Dokumentu sagatavošana digitalizācijai:
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu saglabāšanas nodaļa

Digitalizācija:
LNA Preventīvās saglabāšanas departaments

Web tehniskā izstrāde:
Ainars Mazvērsītis, LNA Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Web dizains:
Guntis Švītiņš, LNA Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļa