Tēzes 1864.gada Civillikuma normu secībā (1.-3298.p.) (LVVA 1535. f. 8. apr. 42. lieta)