Tēzes no Kriminālā departamenta spriedumiem (LVVA 1535. f. 7. apr. 26. lieta)