Spriedumu biroja instrukcija (LVVA 1535. f. 11. apr. 159. lieta)