CKD spriedumi 1940.g. janvāris (LVVA 1535. f. 8. apr. 31. lieta)