CKD spriedumi 1940.g. februāris (LVVA 1535. f. 8. apr. 32. lieta)