CKD spriedumi 1940.g. jūlijs (LVVA 1535. f. 8. apr. 37. lieta)