Administratīvā departamenta spriedumi 1940.g. janvāris
(LVVA 1535. f. 9. apr. 37. lieta)