Kriminālā kasācijas departamenta spriedumi 1940.g. janvāris (LVVA 1535. f. 7. apr. 19. lieta)